היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 15
חילונים
עבודה מס' 62938
סקירה כללית והצעה קצרה למחקר איכותני.
3,456 מילים (כ-10.5 עמ'), 16 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 62516
הגדרת ההבדלים בין שפת הדוברים החילונים לדוברים החרדים שהובאו לתוכנית.
4,760 מילים (כ-14.5 עמ'), 9 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 63020
2,421 מילים (כ-7.5 עמ'), 12 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 69801
מחקר איכותני שבוצע באמצעות שאלונים מובנים.
8,224 מילים (כ-25.5 עמ'), 11 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 70588
השוואה בין גברים ונשים דתיים וחילונים - מחקר כמותי, הכולל העברת שאלונים וניתוח בתכנת SPSS.
3,213 מילים (כ-10 עמ'), 7 מקורות, 449.95 ₪
עבודה מס' 64915
היחסים שבין יהודים חילוניים לחרדים בישראל בשלוש העשורים האחרונים.
9,587 מילים (כ-29.5 עמ'), 49 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 68652
בדיקת השאלה האם הזדהות יהודית גבוהה ותפיסת ישותיות יהודית גבוהה גורמת ליהודים דתיים להעריך פחות את היהודי החילוני.
8,867 מילים (כ-27.5 עמ'), 34 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 67783
בחינת השאלה האם קיימת אפליה חקיקתית של קבוצת הדתיים בישראל.
10,294 מילים (כ-31.5 עמ'), 18 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 67611
בחינת הטענה כי האלמנטים "המשיחים - חילונים" במשטרו וגישתו של פרנקו נעוצים בעלייתו לשלטון מתוך או עקב מלחמת האזרחים.
10,823 מילים (כ-33.5 עמ'), 12 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 15