היישום אינו מחובר לאינטרנט

היחס לחילונים בפסקי הרב עובדיה יוסף.

עבודה מס' 063020

מחיר: 119.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

2,421 מילים ,12 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
מבוא
א. עיון בשו"ת "יביע אומר"; דינו של יין שנגע בו מחלל שבת
ב. עיון במחקר; הלכה, מטא-הלכה ומודרנה
סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
הרב עובדיה יוסף, כמנהיג ציבור רחב המאגד שכבות מגוונות של מזרחיים, מאברכים ותלמידי
ישיבות ועד לציבור ההמונים בשכונות ובבתי הכנסת העדתיים, נוקט בצעדי התקרבות לקראת
הדתיות העממית הרווחת. באופן כללי ניתן לומר כי רבני עדות המזרח נדרשים לאתגר
החילוניות, ובמיוחד למתן פתרונות הלכתיים וחברתיים לפלג המחשיב עצמו "מסורתי".
פוסקים החיים בקהילות מגוונות כגון אלו, מתמודדים עם תופעת ה"מסורתיות" ומנסים לחזק
את השורות, ולהביא כמה שיותר יהודים למגע עם עולמה של היהדות, ולו ברובד הפולקלורי
שלה: התפילה ואווירת השבת, גם במחיר התעלמות מחילולי שבת. 1
בעולמה של הלכה, הנכונות להגיע לפתרונות מותנית במשמעות הערכית והתורנית של כל צעד
והיא נובעת מן המחויבות למטרה העליונה של קיום תורה ומצוות.
לא תמיד מוכן הדין הדתי להתמודד באופן פתוח עם מציאות, במיוחד כאשר זו מאתגרת את
הוראותיו.
רבנים חרדים, הדוגלים בביצור עולמם הפנימי ומתכחשים לכל מי שמערער את מסורת ההלכה
בטהרתה, אינם מכירים במושג ה"מסורתיות" ומפנים עורף לאוכלוסייה זו. עיקר פסיקתם
נסמכת על שיקולי מדיניות הלכתית - ולא על שיקולי פרשנות הלוקחים בחשבון את התמורות
שחלו בחברה היהודית בעת החדשה.2

בחיבור זה אני מבקש להתייחס להתמודדות הלכתית, המבוססת על שיקולים דתיים ומעוגנת
בעולמה של הלכה ולשיקולים המנחים את פסיקת ההלכה, שאינם באים מתוך עולמה של
הספרות ההלכתית הקלאסית, כי אם מתוך מציאות משתנה ודינמית וכתגובה למודרנה. הפעלת
שיקולים מטא-הלכתיים בשאלות ימינו מחייבת ניתוח של המציאות ושל ההשלכות הציבוריות
הרחבות שיוצרים תקדימים אלה.3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. שלמה דשן, "הדתיות של המזרחים - ציבור, רבנים ואמונה", אלפיים 9 (תשנ"ד) עמ' .58-44
2. צ. זוהר וא.שגיא: מעגלי זהות יהודית בספרות ההלכתית, תל אביב .2000
.3 י. אחיטוב, "הלעיטהו לרשע וימות - הימנעות מהצלת אדם חוטא", תחומין ט' (תשמ"ח) עמ' . 156-170

מקורות:

הרב עובדיה יוסף, שו"ת "יביע אומר" , ירושלים תשי"ד.
הרב עובדיה יוסף, שו"ת "יחווה דעת", ירושלים תשנ"ט.
הרב משה פיינשטיין, שו"ת "אגרות משה", ניו-יורק תשי"ט.
צבי זוהר ואבי שגיא , מעגלי זהות יהודית בספרות ההלכתית, תל-אביב 2000.
צבי זוהר, האירו פני המזרח, תל-אביב 2001.
משה זמר, הלכה שפויה, תל אביב 1993.
י. אחיטוב, הלעיטהו לרשע וימות - הימנעות מהצלת אדם חוטא, בתוך: תחומין ט' (תשמ"ח) עמ' 156-170 .
שלמה דשן, הדתיות של המזרחים - ציבור, רבנים ואמונה, בתוך: אלפיים 9 (תשנ"ד) עמ' 58-44.

תגים:

ספרדי · דתי · חילוני · אומר · הלכה · ומציאות · יביע · יין · שבת

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "היחס לחילונים בפסקי הרב עובדיה יוסף.", סמינריון אודות "היחס לחילונים בפסקי הרב עובדיה יוסף." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.