היישום אינו מחובר לאינטרנט

יחסי חילונים-חרדים

עבודה מס' 064915

מחיר: 421.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: היחסים שבין יהודים חילוניים לחרדים בישראל בשלוש העשורים האחרונים.

9,587 מילים ,49 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

ברור הוא כי קיימים מבנים חברתיים נבדלים של "חילוניים" ו"דתיים" בישראל הטומנים בחובם מחלוקות אידיאולוגיות עמוקות, מאבקי כוח פוליטיים ומתחים חברתיים עזים. ברור גם כי התנועה הלאומית הציונית נבנתה על גבי מסורת יהודית, מתוך התנגדות אליה ומתוך מתח עימה והיחסים הדיאלקטיים נמשכים עד היום.
הסוגיה של היחס בין יהודים דתיים לחילוניים הינה רבה בשנים שהחלה לתת אותותיה עוד לפני קום המדינה כאשר החלה התנועה המודרנית של האמנציפציה בגולה. הדבר התחזק לאחר השואה שערערה את יסודות האמונה בהשגחה האלוהית בצורה שאין לה תקנה (שביד, תשנ"ו). לאחר קום מדינת ישראל נשארה הסוגיה בעינה כאשר קיים הבדל ביחס בין יהודים חילוניים לדתיים (כיפה סרוגה, בני עקיבא, ישיבות ההסדר) ובין חילונים ליהודים חרדים. מספרם של היהודים החרדים גדל מאד במשך שלוש העשורים האחרונים והמצב הקיים כיום הוא שבגלל מספרם הרב גדל מספר הצעירים שאינם מתגייסים לצבא (תורתם אומנותם), רבים עוסקים בלימוד תורה וחיים מקצבאות הניתנות להם ע"י המדינה, בכל משפחה ישנו מספר רב של ילדים ובכך רוב קיצבאות הילדים משולמות למשפחות חרדיות. מצב זה הביא ומביא לכך שסוגיית החרדים שגורה כמעט בפי כל יהודי במדינה ובמיוחד היהודים הרואים עצמם חילוניים. חילוני - על בסיס חולין, לא קדוש, שאינו קשור בדת (מילון ספיר, 1997).

כיום - במאה ה-21, בציבוריות הישראלית, בפוליטיקה, במדיה ובחיי היום יום קיימת נטייה להתייחס לחילונים ולדתיים (במיוחד החרדים) כאל קטגוריות חברתיות ותרבותיות קוטביות ומנוגדות זו לזו. קיימת תחושה של חשד וחשש בקרב שני הצדדים מהצד האחר - מצב המונע אפשרות של אינטראקציה ביניהם. כאשר כל צד דבק בעמדתו מגיע המצב לכך שכל צד מקצין את עמדותיו ולמרות שאין פעילויות כל שהן של הצדדים החשש והחשד מביא למצב של קוטביות והפרדה הולכים וגוברים.

השאלות על פיהם נבנתה העבודה הן:
א. השפעת החיכוך על יחסי חילוניים ודתיים.
סקירה על המצב השורר כיום בישראל מבחינת היחסים בין דתיים לחילונים. קיים חיכוך בין הצדדים הגורם לקונפליקטים ולעיתים להתנגשויות מילוליות ופיזיות (כתבות בעיתונים, זריקות אבנים וכד').
ב. השפעת הקונפליקטים על שעתוק הקבוצות השונות.
כל צד דבק בדעותיו ובאמונותיו ועפ"י הנראה כיום כל צד דבק בהם מבלי לרצות להתפשר. במצב כזה נוצרים פערים והקצנות כאשר כל צד מנסה להתרחק מהצד השני ולהתייחס אליו כמוקצה מחמת מיאוס.
ג. אסטרטגיות של הפחתת החיכוך, פתרון הקונפליקטים.
פרק אחד מוקדש להעלאת אפשרויות פתרונות של פתרון הקונפליקט תוך העלאת כמה אפשרויות.

הסקירה מעמידה את הצדדים זה מול זה - כל אחד לחוד על מאפייניו ועמדותיו וזה מול זה בתחומים שונים הנוגעים לחיי היום יום של כל צד: קודש מול חול, דת ומדינה. החיכוכים בין הצדדים והקונפליקטים ביניהם, כאשר כל צד משעתק את הקבוצה אליה הוא שייך, מעלה את הצורך למצוא דרך לגשר בין הצדדים. כפי שחוקרים אחדים מתבטאים אין אפשרות לפתור את הקונפליקט אך ניתן לגשר בין הצדדים ולהביאם "לשולחן הדיונים".

תוכן עניינים:
מבוא
סקירת ספרות
המצב בישראל
חילונים
דתיים
קודש וחול
דת ומדינה
יחסי דתיים וחילונים - החיכוכים
אסטרטגיות של פתרון הקונפליקט
דיון
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

מבחינה דתית מחולקת החברה היהודית בישראל לשלוש קבוצות עיקריות: חילוניים, מסורתיים ודתיים. רוב הישראלים נוטים לזהות את הדתיים עם הזרמים האורתודוכסיים לגווניהם (החל בציונות הדתית וכלה בקבוצות אנטי-ציוניות וחרדיות קיצוניות כ'נטורי קרתא'). המסורתיים מזוהים לרוב עם בני עדות המזרח השומרים על אורח חיים מסורתי אך לא מקפידים על שמירת ההלכה, ואילו את החילוניים מקובל להגדיר כקבוצה שאינה רואה עצמה מחוייבת, בשום צורה שהיא, לשמירת המצוות. חלוקה זו שונה מאוד מהתפלגות הזרמים היהודיים בארצות מרכז ומערב אירופה (וארה"ב), בה דנו בפרק ההיסטורי. שורשי ההבדלים נעוצים במידת התפשטות רעיונות ההשכלה והתיקונים בדת וביחסן של הקבוצות היהודיות השונות לציונות בראשית התהוותה (וייס-גודלמן, 1995).

תגים:

שסעים · מחלוקות · חילונים · חילוניות · דתיים · הסדרה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "יחסי חילונים-חרדים", סמינריון אודות "יחסי חילונים-חרדים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.