היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 21
עבודה מס' 23083
1,789 מילים (כ-5.5 עמ'), 2 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 23105
עבודה זו עוסקת באיגרת הנ"ל תוך השוואה לאיגרת של אבן סינא ("חי בן יקטאן").
3,620 מילים (כ-11 עמ'), 7 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 68215
סקירת ספרות ופעילות שנערכה לילדים בכיתה א'.
4,995 מילים (כ-15.5 עמ'), 7 מקורות, 447.95 ₪
עבודה מס' 62460
רקמות חיבור, זיהוי הרחם את העובר וכן רקמות חיבור כמצע להשתרשות העובר.
3,585 מילים (כ-11 עמ'), 4 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 20898
סקירת תולדותיו של גדעון המנהיג (שופטים), סקירת התקופה, מוטיב האלילות, המחבר, זמן החיבור ופרוש האותות.
6,721 מילים (כ-20.5 עמ'), 19 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 60057
חיבור זה הוא מחקר בפילוסופיה הניאופלטונית על טיבו של החומר במשנתו של פלוטינוס.
9,533 מילים (כ-29.5 עמ'), 25 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 60058
חיבור זה מעמת שתי עמדות בסיסיות עקרוניות בשיח המדעי, הדנות בשאלה האם מחשבים יכולים לחשוב.
7,551 מילים (כ-23 עמ'), 4 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 60549
האלימות שבקולנוע והחיבור בינה לבין האסתטיקה על פי שלושה סרטים.
4,363 מילים (כ-13.5 עמ'), 17 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 61772
החיבור הארכיטקטוני והתפיסתי בין חדר התה והגן, בבנייה המסורתית.
3,731 מילים (כ-11.5 עמ'), 15 מקורות, 181.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 21