היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 48
עבודה מס' 70260
בחינת ההתמודדות המשפטית עם היעדר חובת אמון בנקאית סטטוטורית באמצעות קיומה של חובה זו כחובה פסיקתית במשפט בישראל.
9,211 מילים (כ-28.5 עמ'), 30 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 68597
הגדרתה, מקורותיה, תוכנה, תחולתה ונסיבותיה של חובת האמון, הסעדים בהפרתה וחובת הגילוי.
3,350 מילים (כ-10.5 עמ'), 26 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 50348
העבודה עוסקת באופן תיאורטי ובאופן מעשי בנושא של לימוד נושא המגנט בגן החובה. העבודה כוללת מערכי פעילות.
14,827 מילים (כ-45.5 עמ'), 28 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 69432
סקירת חובת הדיווח והתייחסות לכמות הדיווחים.
10,717 מילים (כ-33 עמ'), 50 מקורות, 665.95 ₪
עבודה מס' 64359
בחינת ביסוס הזכות לסביבה בריאה בזכויות האדם (הפרט והציבור) וחובת השלטון הנגזרת מכך לדאוג לצורכי הציבור ולאוויר נקי.
3,516 מילים (כ-11 עמ'), 40 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 70616
האם יימצאו הבדלים בין התנהגות מוסרית בבית בהשוואה להתנהגות מוסרית בגן בקרב ילדי גן חובה, כך שילדים יתנהגו באופן מוסרי יותר בגן מאשר בבית.
8,166 מילים (כ-25 עמ'), 25 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 67630
בחינת חובת הגילוי של החברה הרוכשת במהלך המיזוג, העולה מתוך הדיון בסוגיית המיזוגים של חברות.
13,195 מילים (כ-40.5 עמ'), 30 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68136
ביסוס הטענה כי חובת המדינה היא לממן ייצוג לכלל הנאשמים בהליך הפלילי תוך התיחסות למצב מצוי ולמשפט משווה.
3,108 מילים (כ-9.5 עמ'), 40 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 50351
הכנת תכנית ללימוד מגילת אסתר לגיל הרך תוך הצעת פעילויות שונות.
3,128 מילים (כ-9.5 עמ'), 4 מקורות, 179.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 48