היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 32675
9,566 מילים (כ-29.5 עמ'), 11 מקורות, 324.95 ₪
עבודה מס' 50343
סקירת מאפייני עבודת כתב החוץ ואת השפעתם של החידושים הטכנולוגיים על סיקור חדשות.
3,658 מילים (כ-11.5 עמ'), 6 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 20259
סקירת יחסי החוץ בתקופת כהונתו, סקירה כרונולוגית וניתוח מדיניותו כולל זכויות האדם והיחסים עם מדינות ערב.
6,738 מילים (כ-20.5 עמ'), 20 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 20545
הצגת הנושא תוך ביאור מונחים רלוונטיים, התייחסות למיסי כפל, ההקלות הניתנות לתושבי חוץ ועוד.
8,667 מילים (כ-26.5 עמ'), 26 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 21183
סקירת תופעת הגירת היהודים לאחר מלחמת העולם השניה אל מחוץ אירופה, אפשרויות ההגירה, המאבקים ההשתלבות וההצלחות
5,646 מילים (כ-17.5 עמ'), 12 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 40270
התמודדות הממשל עם מחאה חוץ-פרלמנטרית,הדרדרות לפשיעה והשוואה בין המדינות.
6,536 מילים (כ-20 עמ'), 17 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 41319
רקע, עקרונות של רישום חוץ מאזני, ליסינג, סקירת הספרות הצגת המודל וממצאים אמפיריים.
5,059 מילים (כ-15.5 עמ'), 15 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 60280
היבטים סביבתיים בסלילת כביש חוצה ישראל.
2,995 מילים (כ-9 עמ'), 13 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 60904
השפעת כרושצ'וב על מדיניות החוץ הסובייטית בשנות ה 50 ושנות ה 60 - ניתוח רב גישתי לפי תיאוריות שונות ביחסים בינ"ל (מערכת, המנהיג, וכד') .
5,671 מילים (כ-17.5 עמ'), 33 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100