היישום אינו מחובר לאינטרנט

סימני הפשרה במדיניות החוץ הסובייטית 1960 - 1953 -

עבודה מס' 060904

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: השפעת כרושצ'וב על מדיניות החוץ הסובייטית בשנות ה 50 ושנות ה 60 - ניתוח רב גישתי לפי תיאוריות שונות ביחסים בינ"ל (מערכת, המנהיג, וכד') .

5,671 מילים ,33 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

סימני הפשרה במדיניות החוץ הסובייטית : 1960 - 1953
מדיניות החוץ של כרושצ'וב

תוכן העניינים
מבוא
1: מדיניות החוץ הסובייטית בתקופת כרושצ'וב- היבטים דומסטים
2: השפעת כרושצ'וב כמנהיג על מדיניות החוץ הסובייטית
3: השפעת המערכת הבינ"ל
סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
ב 6/3/1953 נפטר מנהיג ברה"מ, סטאלין. בתקופה המיידית שלאחר מותו נדמה היה
כי ממשיכיו עומדים לנקוט בשינוי מדיניות החוץ הסובייטית לכיוון מתון מבעבר
כלפי המערב.
החלו התבטאויות של גורמים בהנהגת ברית המועצות (ברה"מ) לגבי ' דו קיום
בשלום' או ' תחרות של שלום' בין הקפיטליזם למרקסיזם.1
במשך השנים הבאות (לאחר השתהות מה עקב ההתעוררות במזרח גרמניה
ביוני 1953) ניתן לזהות מגמת הפשרה במדיניות החוץ הסוביטית כלפי המערב,
שהגיעה לשיאה בפסגת ג'נבה, ביולי 1955. במקביל, מ 1953 ובמשך כשש שנים החל
כרושצ'וב, מזכיר המפלגה הקומוניסטית (בפועל מספטמבר 1953), בבניית כוחו
בהנהגת ברה"מ. בתחילה כשותף סמוי ואח"כ גלוי בטרויקה השלטת, ובהמשך לאחר
תהליך של הדחות ותמרונים פוליטים, כשליט עם ריכוז רוב הסמכויות בידיו.
כחלק מתהליך זה חלו שינויים דומסטים בפוליטיקה של ברה"מ ונסיונות רפורמה
בתחומי כלכלה, חקלאות, תעשייה, אדמיניסטרציה ומדיניות חוץ.2
ב 1956 בנאום בוועידה העשרים של המפלגה הקומוניסטית, גינה כרושצ'וב
את 'פשעי סטאלין' ואת 'פולחן האישיות שלו'. הוא העביר ביקורת על הטיהורים
הפוליטיים של תקופת סטאלין ושגיאותיו בניהול הכלכלה הסוביטית. לאחר נאום
זה, ניסה כרושצ'וב להגביר יישום רפורמות כלפי פנים, ושינוי מדיניות החוץ
הסובייטית לכיוון של ' דו קיום בשלום'. תהליך הגברת כוחו של כרושצ'וב בהנהגה
נמשך, עד לירידה מחודשת במעמדו לאחר משבר הטילים עם קובה והדחתו ב .3 1964

עבודה זו תנסה לבחון באמצעות שילוב של בדיקת השפעת הגורמים
הדומסטים לעיל ואחרים, עם הגישה החדשה במדיניות החוץ הסובייטית בין 1953 ל
1960. מה מסביר את מגמת ה'הפשרה' או ה 'דו קיום בשלום' בשנים אלו, והאם אכן
ניתן לזהות מגמה שכזו?
לצורך כך ייבחנו גורמים דומסטים הקשורים לבניית הכח של כרושצ'וב בשלטון,
גורמים התנהגותיים ואידיאולוגים הקשורים לעיצוב תפיסתו וגורמים מערכתיים
הנוגעים ליחסי הכוחות ולמבנה המערכת בזירה הבינ"ל בתקופה זו. כלומר, הסברים
ברמת המערכת, ברמה הפנים מדינתית, וברמת המנהיג היחיד.

------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Klaus, Larres, Eisenhower and the first forty days After Stalins Death: The Incompatibility
.of d'etente and political warfare - Diplomacy and Statecraft , (Jul. 1995, 6 :3), p. 435
2. Marco, Rimanelli, The Rational, Evolution and Future of Arms Control- Comparative
.Strategy (1992, 11) pp. 307, 312
3. James, M, Goldgeier, Leadership Style and Soviet Foreign Policy (London: The James
.Hopkins Uni. Press, 1994) pp. 21 - 25

מקורות:

לפי גישת וולץ, עולם המלחמה הקרה היה עולם דו קוטבי של שתי מדינות (ולא שני גושים) עצמאיות. העולם מסביבם בעל רמה נמוכה של תלות הדדית. מהנחה זו מסיק וולץ שתווצר יציבות בעולם דו קוטבי והמנעות מגלישה למלחמות. בהקשר של עבודה זו, ניתן להתייחס לטענתו כי בעולם דו קוטבי השחקנים לומדים לשתף פעולה עקב היכולת
הפשוטה יחסית לחשב את צעדי הצד השני, והנסיון הרב שגיבשו בתחרות בינהם, ובכך הם מסתגלים יותר בקלות ליחסים כלשהם בינהם. וולץ טוען כי אלמנט הסתגלות זה יחול ללא קשר לזהות המנהיג, גם אם המנהיג אינו 'חובב שלום'.
כלומר, האם ניתן לסווג את התנהגות ברה"מ בתקופה הנבחנת כאן כחלק משיתוף הפעולה וההסתגלות הנוצרת בעולם דו קוטבי, ללא קשר לזהות המנהיג (כרושצ'וב) או למניעים דומסטים? הבעיה בהסבר זה היא שנדמה כי מדיניות כרושצ'וב כללה יותר ממאפינים של הפשרה הנובעת מיציבות דו קוטבית. עובדה זו בולטת בעיקר ביחסי כרושצ'וב עם
מדינות בתוך הגוש הקומוניסטי עצמו.
כלומר, ייתכן כי דווקא להפשרה ולמתינות כלפי מדינות כמו יוגוסלביה היה פוטנציאל לחידוד העימות הבין גושי (חיזוק הגוש הסובייטי על ידי הידוק הקשרים על בסיס חיובי ולא כפייתי) . בתחילת 1954 יזם כרושצ'וב צעדים לפיוס עם יוגוסלביה של טיטו. הממשל ביוגוסלביה היה פחות נוקשה ופחות מרקסיסטי מאשר בברה"מ. יוגוסלביה
סרבה בעבר לנסיונות כרושצ'וב ליצור אינטגרציה שלה למערכת הצבאית והכלכלית הסובייטית. כעת היה מוכן כרושצ'וב לפייס את יוגוסלביה, ללא כפיה. בהתחשב בגישת ה 'יציבות הנובעת ממערכת דו קוטבית' שתוארה קודם, לא ברור כיצד הפיוס עם יוגוסלביה תרם ליציבות זו. בנוסף, מתינות כלפי יוגוסלביה יכלה להתפרש כמתן 'אור ירוק'
להתעוררויות במשטרים אחרים בגוש (אכן כך קרה בהונגריה ופולין) ובכך לסכן עוד יותר את היציבות הבין גושית.
כרושצ'וב נקט בצעדים שחלקם תרמו ליציבות הבין גושית (חוזה אוסטריה, פסגת ג'נבה, איסור ניסויי גרעין) וחלקם פגעו בה (סירוב למדיניות 'השמיים הפתוחים', תחרות על השפעה בעולם השלישי). ייתכן כי סתירות אלו במדיניות כרושצ'וב מעידות על כך שהניתוח המערכתי, ובעיקר ההנחה על קיומה של סדרת אילוצים מערכתיים או 'סט
של כללי התנהגות' בעיתית בהסבר פעולות ברה"מ בתקופתו, ויש לפנות להסברים דומסטיים והתנהגותיים.
היבט נוסף הממחיש את הסתירה הוא חוסר נכונות כרושצ'וב למתינות כלפי סין. יחסי ברה"מ-סין בתקופתו הלכו והתדרדרו (כולל הוצאת היועצים הכלכליים הסוביטים מסין). בנקודה זו ישנה הדגמה נוספת לבעיתיות של ההסבר המערכתי. סין הגבירה את עוינותה גם מסיבות אידיאולוגיות ולא רק מערכתיות. סין תמכה אידיאולוגית ב 'מהפכה
המתמדת' (כפי שהוזכר בפרק הראשון של עבודה זו) וראתה בפייסנות כרושצ'וב כלפי המערב סכנה לגישה זו. אולם, הסבר מערכתי יוכל לטעון בנקודה זו כי גישת סין נבעה מרצונה להשפעה בעולם השלישי. אך במידה ונקבל גישה זו, הרי שהיא פוגעת בטיעון ' המערכת הדו קוטבית היציבה' שכן במידה וסין וברה"מ התחרו על השפעה בעולם
השלישי, המערכת אינה יציבה ולא ברורה מידת דו קוטביותה.
אחד מהבטי המערכת הבינ"ל הוא הווצרותם של מוסדות או 'מוסדות חלקיים'. יש חוקרים הטוענים כי ביחסי ברה"מ-ארה"ב ניתן לראות כיצד בתקופות מסוימות של דטאנט פוליטי וכלכלי ( 1955-1956, 1959 - 1960, 1970-1979 , 1985 - 1991 ) גבר שיתוף הפעולה במערכת דו קוטבית זו בנושאי בקרת חימוש ויציבות אזורית שבחלק מהמקרים
הפכה לחצי ממוסדת.
אולם, בתקופת כרושצ'וב ההפשרה התבטאה באופן חלקי ודווקא הצעות בקרת החימוש לא נשאו פרי, לפחות בתקופה הנבדקת בעבודה זו. כלומר, אם שיתוף בין גושי בנושאי בקרת חימוש הוא סימן מערכתי לתקופה של דטאנט, הרי ש ה'דטאנט הקטן' לא נופל תחת קריטריון זה (הדוגמא הבולטת לכך, דחיית כרושצ'וב את הצעת ה 'שמיים הפתוחים'
שהוזכרה בפרקים הקודמים, דווקא בשיא תקופת ההפשרה, פסגת ג'נבה יולי 1955).
בחציה הראשון של תקופת כרושצ'וב פיתוח הנשק הגרעיני של ברה"מ פגר בהרבה אחר זה של ארה"ב. ייתכן והסבר מערכתי יטען כי חלוקת עוצמה לא שיוויונית זו יצרה מצב בו מדיניות החוץ הסובייטית כוונה לצורך השגת ' שקט תעשייתי' לצורך השגת איזון בעצמה הגרעינית. לפי הנחה זו צריכה היתה להתגבר הנוקשות הדיפלומטית
הסוביטית לאחר שיגור הטיל הבליסטי הבין יבשתי הראשון שלה (26/8/1957) והלווין ספוטניק (אוקטובר אותה השנה) . אכן, כרושצ'וב ניסה לגבות הצלחות אלו בהקשחת הקו הדיפלומטי, ובהפחתת חימוש קונבנציונאלי (בכדי לאותת שאין בו צורך כה מהותי עם התחזקותה כביכול של ברה"מ ביכולת בליסטית) , אך נענה בהגברת הוצאות החימוש
במערב מתוך ציפיה במערב שברה"מ לא תוכל לעמוד בתחרות הוצאות ברמה כזו.
כלומר, המערכת כן הכתיבה שינוי מגמה בדיפלומטיה הסובייטית, לפחות במידה חלקית (שאיפה לאיזון כוחות, משנדמה כי יש ניצני איזון שכזה, חלה הקשחה דיפלומטית). אולם נסיעת כרושצ'וב ב 1959 לארה"ב, נסיונו ואי הצלחתו להשגת ויתורים בנושאי ברלין וגרמניה (כלומר שוב מעין גישושי הפשרה) שוב מעידים על סתירה במדיניות
החוץ הסוביטית בתקופתו. או שאולי ניתן לטעון כי אין זו סתירה, אלא התנהגות שאינה נובעת מאילוצים ' מערכתיים'.

סיכום
עבודה זו ניסתה לבחון את הגורמים המסבירים את קיומה של מגמת הפשרה או 'דטאנט' במדיניות החוץ של ברה"מ בתקופה שבין 1953 ל 1960. תחילה הראתה העבודה שאכן התקיימה מגמה שכזו. העבודה ניסתה לשלב בין ניתוח גורמים דומסטיים והתנהגותיים ברמה הפנים מדינתית עם ניתוח גורמים ברמת המערכת הבינ"ל. הודגש תהליך בניית הכח
הדומסטי הפוליטי של כרושצ'וב כמשפיע על יכולתו ליישם כיוון של הפשרה בה רצה ממניעים אידיאולוגים (רצון לתחרות של שלום בין סוציאליזם לקפיטליזם) ופרקטים (צורך בשקט זמני ביחסי החוץ לצורך יישום רפורמות פנים שיגבירו את כוחו הפוליטי) .
ככל שריכז לעצמו יותר סמכויות פוליטיות יכל כרושצ'וב ליישם תפיסה זו ועשה מאמצים בפועל ליישמה, שלרוב לא נענו בחיוב במערב.
העבודה הראתה כי היבטים דומסטיים בתוך מדינות אחרות בגוש הקומוניסטי, ובעיקר חשש סובייטי משינוי המשטר בהן, השפיע על יחסי ברה"מ עמן, כך גם ביחסים עם סין. כחלק מהניתוח הדומסטי הוצגו תפיסות הייסוד של כרושצ'וב ואמונתו בפשרה כאלמנט הכרחי ביחסים הבינ"ל.
הניתוח המערכתי בעבודה זו סובל מהפשטת יתר של המערכת, עקב המסגרת המצומצמת של העבודה, אך הראה כי אילוצים חיצוניים ובעיקר אי השוויון בחלוקת העצמה הגרעינית לטובת ארה"ב והחתירה לאיזון גרעיני עמה, השפיעו על שינויים במדיניות החוץ הסובייטי מהפשרה אל הקשחה ולהיפך. הניתוח המערכתי גם הראה כי היו סתירות
וחריגות מהמגמה הכללית של הרצון להפשרה בצד הסובייטי , ותחרות על השפעה בעולם השלישי, גורמים שהראליזם המבני וגישת ה 'יציבות בעולם דו קוטבי' לא נותנים להם תשובות מספקות.
לסיכום, נדמה כי תקופת כרושצ'וב מאופיינת בהשפעה ניכרת של שיקולים דומסטיים פוליטים פרקטים ואידיאולוגים שהאיצו נסיון לנקיטת מדיניות של הפשרה כלפי המערב. ישנו קושי בהפרדת הרטוריקה הסובייטית מהכוונות בפועל, אך הנגישות הגוברת בשנים האחרונות לחומר ארכיוני בברה"מ לשעבר, מאפשרת בחינה טובה יותר של נושא זה.
ביבליוגרפיה
Bechhoefer , Bernard , G. Postwar Negotiations for Arms Control , Washington: Brookings, 1961.
Brasluaer, George, W. Khrushchev and Brezhnev as Leaders: Building Authority in Soviet Politics, London: George Allen Unwin, 1982.
Dinershtein, Herbert, S. War and the Soviet Union: Nuclear Weapons and the Revolution in Soviet Military and Political Thinking. N.Y.: Praeger, 1962.
Fearon, James , D. " Signaling Foreign Policy Interests, Tying Hands Versus Sinking Costs " - Journal of Conflict Resolution , Feb. 1997, 41:1, pp. 68-90.
Filtzer, Donald, The Khrushchev Era , London: Macmillan, 1993.
Goldgeier, James, M. Leadership Style and Soviet Foreign Policy, London: The Johns Hopkins Uni. Press, 1994.
Griffiths, Franklyn, " Inner Tensions in the Soviet Approach to Disarmament " - International Journal, Autumn 1967, 22, pp. 570 - 600.
Hershberg, James, G. " German Rearmament and American Diplomacy , 1953-1955" - Diplomatic History , 1992, 16:4, pp.511-549.
Holloway, David, Stalin and the Bomb: The Soviet Union and Atomic Energy, 1939-1956, New Heaven: Yale Uni. Press, 1994.
Kaplan, Morton A. Macropolitics: Selected Essays on the Philosophy and Science of Politics ,Chicago: Aldine, 1969.
Khrushchev, Sergei, Khrushchev on Khrushchev: An Inside Account of the Man and His Era, by His Son, Boston: Little Brown (2nd ed.), 1992.
Kupchan, Charles , A. The Volnerability of Empire, Ithaca: Cornell Uni. Press, 1994.
Larres, Klaus, " Eisenhower and the first forty days After Stalin's Death: The Incompatibility of d'etente and political warfare" - Diplomacy and Statecraft , Jul. 1995, 6 :3, pp. 431-469.
Larson, Deborah, Welch, Anatomy of Mistrust: U.S.-Soviet Relations During the Cold War, Ithaca: Cornell Uni. Press, 1997.
Larson,Deborah , Welch , " Crisis Prevention and the Austrian State Treaty " - International Organization,Winter 1987, 41:1, pp.27-60.
Leffler,Melvyn, P. " Inside the Enemy Archives: The Cold War Reopend " - Foreign Affairs, Jul-Aug 1996, 75:4 ,pp.120-135.
Linden, carl, Khrushchev and the Soviet Leadership , 1957 - 1966 ,Baltimore: Johns Hopkins Uni. Press, 1966.
Marantz, paul, " Peaceful Coexistence: From Heresy to Orthodoxy " (Cocks a Marantz Eds.) - The Dynamics of Soviet Politics , Cambridge : Cambridge, 1976, pp. 293 - 308.
Marantz, Paul, " Changing Soviet Conceptions of East-West Relations " - Intrnational Journal , 1982 , pp. 220 - 240.
Pipe,Caroline, Kennedy, Russia and the World, 1917 - 1991, N.Y.: Oxford Uni. Press, 1998.
Plishke, Elmer, " Eisenhower's ` Correspondence Diplomacy' With the Kremlin - Case Study in Summit Diplomatics " - Journal of Politics ,1968 , 30, pp. 130-160.
Pruessen , Ronald, W. " Beyond the Cold War Again: 1955 and the 1990's " - Political Science Quarterly , Spring 1993 , 108:1 ,pp.59-84.
Pursiainen,Chris, Russian Foreign Policy and International Relations Theory, Hampshire: Ashgate, 2000.
Rabe, Stephen, " Eisenhower Revisionism " - Diplomatic History, 1993, 17, pp.97 - 115.
Riazanovsky, Nicholas, V. A History of Russia, N.Y.: Oxford Uni. Press, 1984.
Richter, James, G. Khrushchev's Double Bind: International Pressures and Domestic Coalition Politics, Baltimore: Johns Hopkins Uni. Press, 1994.
Rimanelli, Marco, "The Rational, Evolution and Future of Arms Control" - Comparative Strategy,1992, 11, pp. 305-320.
Russet, bruce , World Politics: The Menu For Choice, N.Y.: Freeman, 1996.
Tompson, W. J. Khrushchev: A Political Life, N.Y.: St. Martin's Press, 1997.
Tompson,W. J. " Khrushchev and Gorbachev as Reformers: A Comparison " - British Journal of Political Science , Jan 1993, 23 , pp. 77-105.
Waltz, Kenneth, N. Theory of International Politics , N.Y.: Random House, 1979.

Waltz, Kenneth, ( ed. Robert Keohane) ," theory of International politics" - Neorealism and Its Critics , N.Y.: Columbia Uni. Press, 1986 .
White, Stephen, White , Revell, " Revolution and Integration in Soviet International Diplomacy, 1917 - 1991" - Review of International Studies, 1999, 25, pp. 641-654.
Klaus, Larres, " Eisenhower and the first forty days After Stalin's Death: The Incompatibility of d'etente and political warfare" - Diplomacy and Statecraft , (Jul. 1995, 6 :3), p. 435.
Marco, Rimanelli, "The Rational, Evolution and Future of Arms Control"-Comparative Strategy (1992, 11) pp. 307, 312.
James, M, Goldgeier, Leadership Style and Soviet Foreign Policy (London: The James Hopkins Uni. Press, 1994) pp. 21 - 25.
Chris, Pursiainen, Russian Foreign Policy and International Relations Theory, (Hampshire: Ashgate, 2000) p. 68.
Kenneth, Waltz (ed. Robert Keohane) ," theory of International politics" - Neorealism and Its Critics, (N.Y.: Columbia Uni. Press, 1986) pp. 51 , 52.
Bruce, Russet, World Politics: The Menu For Choice, (N.Y.: Freeman, 1996)p. 93.
Charles, A. Kupchan, The Vulnerability of Empire , (Ithaca: Cornell Uni. Press, 1994) p. 40.
Donald, Filtzer, The Khrushchev Era (London: Macmillan, 1993) pp. 17 - 30.
Carl, Linden, Khrushchev and the Soviet Leadership , 1957 - 1966 (Baltimore: Johns Hopkins Uni. Press, 1966) p. 34.
קיימת בעיתיות מסוימת בהסתמכות על חומר אמפירי משני משנות השישים , שכן לאחר נפילת הגוש הקומוניסטי נחשפו מסמכים רבים העוסקים במשטר הסובייטי ולעיתים שופכים אור חדש על הנחות מחקרית קודמות. עבודה זו תנסה לאשרר מובאות כאלו בהסתמכות גם על בביליוגרפיה חדשה יותר, ככל שניתן.
בהקשר של הערה ספציפית זו, ניתן למצוא סימוכין גם ב:
Melvyn, P. Leffler, " Inside the Enemy Archives: The Cold War Reopend " - Foreign Affairs, (Jul-Aug 1996, 75:4 )pp. 120 - 122, 127.
Caroline , Kennedy, Pipe, Russia and the World, 1917 - 1991, (N.Y.: Oxford Uni. Press, 1998) pp. 6,11,25.
Nicholas, V. Riasanovsky, A History of Russia, (N.Y.: Oxford Uni. Press, 1984) p. 557.
George, W. Breslauer, Khrushchev and Brezhnev as Leaders: Building Authority in Soviet Politics, (London: Allen and Unwin, 1982) p. 77.
Linden, p. 23.
William, J. Thompson, Khrushchev: A Political Life, (N.Y.: St. Martin's Press, 1997) pp. 229 - 286.
Stephen, White and Stephen ,Revell, " Revolution and Integration in Soviet International Diplomacy, 1917 - 1991" - Review of International Studies (1999 , 25) pp. 645 - 650.
Filtzer, pp. 1 - 6, 38 - 60.
Goldgeyer, pp. 21 - 25.
Breslauer, p. 138.
Pipe, pp. 104 - 105.
W.J. Tompson, " Khrushchev and Gorbachev as Reformers: A Comparison " - British Journal of Political Science , ( Jan 1993, 23) pp. 96 - 99.
Tompson, (1997) p. 120.
אייזנהאוור ומקורביו בשלטון הופתעו מהגישות החדשות בהנהגת ברה"מ לאחר מות סטאלין , נערכו דיונים רבים כיצד עליהם להגיב, ובעיקר כיצד יוכלו לנצל פסיכולוגית את המצב החדש שנוצר. על כך ב:
Larres, pp. 431 - 469.
Ibid, pp. 438 - 466.
Tompson, (1993), pp. 82 - 85.
Pipe, pp. 105 - 116.
Tompson, (1997), pp. 144 - 145.
Ronald, W. Pruessen, " Beyond the Cold War Again: 1955 and the 1990's " - Political Science Quarterly (Spring 1993 , 108:1 ) pp. 63 - 67.
Pipe, p. 105.
Tompson, (1997), p. 120.
White and Revell, pp. 642-643.
Stephen, Rabe, " Eisenhower Revisionism " - Diplomatic History, (1993 , 17) pp. 105-108.
Pipe, pp. 108-109.
Leffler, pp. 127 - 129.
בנוסף, גישת ברה"מ בתקופה זו היתה כי יש לשאוף לנייטראליות של אוסטריה וגרמניה כאלמנט שיחזק את הבטחון באירופה. לכן ניסתה ליזום מהלך דומה בשיחות פריז לגבי שאלת גרמניה כפי שהודגם קודם לכן, משנכשל מהלך זה ניסתה ליישמו כלפי אוסטריה , ובמקרה זה הצליחה עקב הענות ארה"ב. על כך ב:
Sergei, Khrushchev, Khrushchev on Khrushchev : An Inside Account of the Man and His Era, By His Son (Boston: Little Brown , 1992 (2nd Ed.)), pp. 67 - 74.
James, G. Hershberg, " German Rearmament and American Diplomacy, 1953 - 1955 " - Diplomatic History , ( 1992, 16) p. 511.
Herbert, S. Dinershtein , War and the Soviet Union: Nuclear Weapons and the Revolution in Soviet Military and Political Thinking( N.Y.: Praeger, 1962) pp. 101-102.
Deborah, Welch, Larson, " Crisis Prevention and the Austrian State Treaty " - International Organization (Winter 1987, 41:1) pp. 46-47.
Filtzer, pp. 17-21.
Tompson, (1997) pp. 166-168.
Pipe, pp. 114-116.
Ibid, p. 115.
Leffler, pp. 128-131.
Rimanelli, p. 310.
Pursiainen, p.77.
Paul, Marantz, " Peaceful Coexistence: From Heresy to Orthodoxy " (Cocks a Marantz Eds.) - The Dynamics of Soviet Politics (Cambridge : Cambridge, 1976) pp. 293 - 308.
על ויתורים אלו, ראה פרק 1 של עבודה זו ובהמשך הפרק הנוכחי.
Paul, Marantz, " Changing Soviet Conceptions of East-West Relations " - Intrnational Journal (1982) pp. 220 - 240.
Pursiainen, pp. 39 - 60.
Bernard, G. Bechhoefer, Postwar Negotiations for Arms Control ( Washington: Brookings, 1961) pp. 292-295.
Franklyn, Griffiths, " Inner Tensions in the Soviet Approach to Disarmament " - International Journal, (Autumn 1967, 22) pp. 594 - 595.
לדוגמא, חוקרים כמו ריכטר והולווי:
James, G Richter, Khrushchev's Double Bind: International Pressures and Domestic Coalition Politics ( Baltimore: Johns Hopkins Uni. Press, 1994) p.70.
וגם:
David, Holloway, Stalin and the Bomb: The Soviet Union and Atomic Energy, 1939-1956, (New Heaven : Yale uni. Press, 1994) ppp. 340-341.
Deborah, Welch, Larson, Anatomy of Mistrust: U.S.-Soviet Relations During the Cold War (Ithaca: Cornell Uni. Press, 1997) Chap. 2.
הכוונה במונח ' שאלת גרמניה' בהקשר לעיל, היא למספר נושאים בינהם עתיד ברלין, צורת המשטר בגרמניה ובעיות אחרות שנשארו פתוחות לאחר מלחמת העולם השנייה. - Ibid
Elmer, Plishke, " Eisenhower's ` Correspondence Diplomacy' With the Kremlin - Case Study in Summit Diplomatics " - Journal of Politics (1968 , 30) pp. 145-148.
Pursiainen, pp. 60 - 68.
James, D. Fearon, " Signaling Foreign Policy Interests, Tying Hands Versus Sinking Costs " - Journal of Conflic Resolution (Feb. 1997 , 41:1 ), pp. 68, 71-76.
Tompson , (1997), p. 180.
Ibid.
Filtzer, pp. 22-25.
Pursiainen, pp. 75-78.
Morton, A. Kaplan, Macropolitics: Selected Essays on the Philosophy and Science of Politics (Chicago: Aldine, 1969) p. 226.
Pursiainen, pp. 106 - 112.
Kenneth, N. Waltz, Theory of International Politics (N.Y.: Random House, 1979) p. 138.
Ibid, pp. 173-176.
Filtzer, pp. 22-27.
Ibid, p. 23.
ראה פרק 1 ו 2 בעבודה זו.
Goldgeier, pp. 21-25.
Filtzer, p. 25.
Rimanelly, pp. 307-309.
Ibid, p. 310.
ישנן עדויות רבות על כך, בעיקר על עצם גיבוש מדיניות של כרושצ'וב של "הונאה גרעינית" כאילו לברה"מ עוצמה גרעינית גדולה מאשר בפועל. על כך בפרק 1 של עבודה זו.
Ibid.
Pipe, pp. 104-125.
Tompson , (1997) p. 222.
24

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "סימני הפשרה במדיניות החוץ הסובייטית 1960 - 1953 -", סמינריון אודות "סימני הפשרה במדיניות החוץ הסובייטית 1960 - 1953 -" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.