היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 35
עבודה מס' 60841
בחינת השאלה תוך התייחסות להגדרה הרחבה וההגדרה הצרה של המושג "חברה אזרחית".
4,146 מילים (כ-13 עמ'), 29 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 62079
סקירה קצרה של תהליך המעבר לחברה אזרחית בישראל.
1,409 מילים (כ-4.5 עמ'), 5 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 62736
ניתוח המושג 'חברה אזרחית' ויישומו בישראל.
2,865 מילים (כ-9 עמ'), 24 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 70790
בחינת הנושא בעמותת "לסת וחדק" לשילוב אנשים עם מוגבלות שכלית בתוך החברה.
3,980 מילים (כ-12 עמ'), 9 מקורות, 199.95 ₪
עבודה מס' 69153
בחינת ארגון "יד שרה" כמהווה דוגמא לרשת חברתית אשר מבוססת על הון חברתי.
5,084 מילים (כ-15.5 עמ'), 14 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 65689
הקשר בין מחויבות ארגונית ושביעות רצון להתנהגויות של אזרחות ארגונית בחברת טולמנס
11,683 מילים (כ-36 עמ'), 46 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 68336
אסטרטגיות הפעולה של ארגוני חברה אזרחית - בחינת פעילותם של "אחותי", "מרכז תמורה" ו"נוער כהלכה" במקרה של האפליה בבית הספר החרדי לבנות "בית יעקב" בעמנואל.
6,571 מילים (כ-20 עמ'), 29 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 60053
הגדרת המושג והקשר בין דת אזרחית ויציבות פוליטית למושגים לגיטימיות ואפקטיביות.
4,170 מילים (כ-13 עמ'), 13 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 61443
הצעת מחקר לבניית מודל ל"התנהגות אזרחית בארגון" בקונטקסט התרבותי של המנהל הציבורי\עסקי הישראלי - משטרת ישראל.
6,867 מילים (כ-21 עמ'), 35 מקורות, 423.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 35