היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 16
עבודה מס' 40338
שינה וחלימה, תאוריות, מחקרים בתאורית הבהירות,תאורית ההפרעה ותאורית ההדחקה, זכירה ושיכחה של חלומות ואישיות וזכירת חלומות.
5,488 מילים (כ-17 עמ'), 27 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 62565
מחקר הבודק האם קיים הבדל ברמת הזכירה.
6,637 מילים (כ-20.5 עמ'), 24 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 68204
מחקר תיאורטי המנסה לבדוק באיזה אופן מידת השימוש בהומור ככלי פרסומי יעילה מבחינת זכירת המסר.
4,147 מילים (כ-13 עמ'), 14 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 65511
חקירת הציווי "זכור את אשר עשה לך עמלק" שאומרים בשש זכירות יום - יום, לאור הציווי הכתוב בתורה למחות את זכר עמלק.
6,145 מילים (כ-19 עמ'), 34 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 63089
מחקר באמצעות ראיונות.
2,554 מילים (כ-8 עמ'), 3 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 66328
הקשר בין הדמיון והכושר היצירתי לבין הצלחה בזיכרון חומר לימודי בקרב סטודנטים (הצעת מחקר).
2,692 מילים (כ-8.5 עמ'), 14 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 63745
2,695 מילים (כ-8.5 עמ'), 10 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 41308
רקע תיאורטי, בחינת הקשר, שאלת המחקר, מסקנות וייחוס התוצאות לתיאוריות.
9,152 מילים (כ-28 עמ'), 23 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 68053
סקירה של מחקרים בנושא.
3,535 מילים (כ-11 עמ'), 9 מקורות, 120.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 16