היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 20463
עמידה על גורמי אי הציות לחוק וזכויותיו של הפרט במחשבה הפילוסופית ובדיני ישראל תוך התייחסות למקרים בהם היה מעורב דוד המלך.
5,574 מילים (כ-17 עמ'), 16 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 20639
הצגת נושא פרטיותו של האדם והתנגשותו עם איסור לשון הרע, הקשר עם התקשורת, הזכות לשם טוב, זכות הציבור לדעת ועוד.
9,131 מילים (כ-28 עמ'), 19 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 65369
דיון ברציונלים ובמטרות של דיני העבודה והמגן, ובהתאמתם של דיני ההתיישנות הכלליים לדיני העבודה לאור רציונלים הללו.
2,151 מילים (כ-6.5 עמ'), 15 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 69402
בחינת כללית של זכויות העובדים במישור הקיבוצי במקרה של שינויים מבניים חוץ ארגוניים, בדגש על דפוס ההפרטה.
2,554 מילים (כ-8 עמ'), 15 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 20355
הצגת התיאוריה הגזענית וזיקתה לאנתרופולוגיה, התפתחות תורת הגזע בגרמניה, דיונים בזכויות וחובות המדינה והאזרחים ועוד.
9,158 מילים (כ-28 עמ'), 34 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 20343
סקירת הגורמים לקבלת החלטות של היזם בתחום הנדל"ן, תפקידיו ופעולותיו, הצגת שוק הבנייה בישראל, זכויות בקרקע וזכויות הקניין.
5,708 מילים (כ-17.5 עמ'), 14 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 67833
סקירת מקור זכותו של הילד לגדול אצל הוריו הביולוגיים, וכיצד זכות זו מקבלת יחס הן בישראל והן במקומות אחרים בעולם.
9,862 מילים (כ-30.5 עמ'), 24 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 20235
בדיקה תיאורטית ואמפירית - מה חושב זוג ממוצע אודות חלוקת התפקידים במשפחה, שנעשית סבוכה לאור החיים המודרניים וזכויות האישה ?
5,110 מילים (כ-15.5 עמ'), 18 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 20259
סקירת יחסי החוץ בתקופת כהונתו, סקירה כרונולוגית וניתוח מדיניותו כולל זכויות האדם והיחסים עם מדינות ערב.
6,738 מילים (כ-20.5 עמ'), 20 מקורות, 252.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100