היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 15
עבודה מס' 64373
עבודת מחקרהבוחנת את הקשר בין המשתנים ותק, סגנון ניהול ומוטיבציה של העובדים, וזאת על מנת לבחון את העיסקית הקיימת בארגון "אורן" והפתרונות המוצעים לה.
9,509 מילים (כ-29.5 עמ'), 41 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 10494
בדיקת אסטרטגית ההוראה כפונק' לוותק ומין, רקע תיאורטי ומעשי וניתוח הבדיקה.
5,845 מילים (כ-18 עמ'), 22 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 62685
3,791 מילים (כ-11.5 עמ'), 20 מקורות, 374.95 ₪
עבודה מס' 64158
דרכים ליישום שינוי אירגוני בצורה אפקטיבית תוך צמצום התנגדות העובדים לשינוי.
7,702 מילים (כ-23.5 עמ'), 29 מקורות, 324.95 ₪
עבודה מס' 64896
בחינת הנושא בהקשר של שחיקת עובדים בעיריית הוד השרון.
12,993 מילים (כ-40 עמ'), 45 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 65179
סקירת מאמר והצעה למחקר בחברת "מחקר ופיתוח".
2,850 מילים (כ-9 עמ'), 15 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 61155
הצעה למחקר בחברת ייעוץ עסקי.
4,373 מילים (כ-13.5 עמ'), 11 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 50214
סקירת הספרות בנושא השחיקה והצעה למחקר הנושא כולל מטרות ושיטות מחקר.
4,077 מילים (כ-12.5 עמ'), 27 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 69091
מחקר איכותי שבוצע באמצעות ראיונות.
6,008 מילים (כ-18.5 עמ'), 29 מקורות, 483.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 15