היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 53
עבודה מס' 65850
מדוע פגעה המדינה בזכות לבחור ולהיבחר, למרות היעדר הוראת חוק מפורשת העולה בקנה אחד עם שלטון החוק, בע"ב 1/65 ירדור נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השישית?
2,604 מילים (כ-8 עמ'), 9 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61017
סוגית ועדת-טל והפטור מגיוס בחורי-ישיבות כמקרה מבחן.
9,307 מילים (כ-28.5 עמ'), 71 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61811
המשמעות הסביבתית של שינויי חקיקה וחקיקה מחוץ לחוק התכנון והבניה.
4,818 מילים (כ-15 עמ'), 24 מקורות, 470.95 ₪
עבודה מס' 66303
סקירת דו"ח ועדת בכר, ניתוח, בחינת השפעותיו על שוק ההון מנקודת מבט ב-2007.
4,798 מילים (כ-15 עמ'), 10 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66355
דו"ח ועדת ברודט בעניין החזקות הבנקים - בראי חוקי היסוד.
15,043 מילים (כ-46.5 עמ'), 32 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 61006
מה היו כוונותיהם הפוליטיות של ערפאת וברק על פי העיתונות היומית בישראל.
18,043 מילים (כ-55.5 עמ'), 17 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 60871
השוואה בין ישראל למדינות אחרות, ההתפתחות ההיסטורית של ועדת החקירה הממלכתית ובדיקת הגורמים המשפיעים על יישום או על אי יישום המלצות של ועדות חקירה ממלכתיות בישראל.
14,909 מילים (כ-46 עמ'), 34 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 60040
5,106 מילים (כ-15.5 עמ'), 6 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 51022
סקירת פעילות הועדה ודיון ביקורתי בבעיה האתית בקיומו של גוף מעין זה.
4,900 מילים (כ-15 עמ'), 14 מקורות, 228.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 53