היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 51
עבודה מס' 68268
האם ועדת הפיטורין שהוקמה עפ"י החוק בשנת 2004 היא מקבילה, משלימה או מתנגשת עם הועדה הפריטטית ברשויות המקומיות.
6,337 מילים (כ-19.5 עמ'), 33 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 70088
הרקע להקמת הוועדה, מטרותיה, המלצותיה, היישום והביקורת עליה.
4,415 מילים (כ-13.5 עמ'), 10 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 50168
סקירת האירוע, המלצות הועדה ומידת יישומן.
1,834 מילים (כ-5.5 עמ'), 3 מקורות, 143.95 ₪
עבודה מס' 60871
השוואה בין ישראל למדינות אחרות, ההתפתחות ההיסטורית של ועדת החקירה הממלכתית ובדיקת הגורמים המשפיעים על יישום או על אי יישום המלצות של ועדות חקירה ממלכתיות בישראל.
14,909 מילים (כ-46 עמ'), 34 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 70179
ניתוח מסקנות הועדה והשלכותיהן.
7,898 מילים (כ-24.5 עמ'), 16 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 69461
דיון בוועדת נאמן ושאלת הגיור בישראל.
5,453 מילים (כ-17 עמ'), 16 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 63921
המשבר בחינוך בישראל ובחינת דו"ח וועדת דוברת.
5,090 מילים (כ-15.5 עמ'), 6 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 21282
סקירת העיוותים הכלכליים שהיו במערכת ואת המסקנות והמלצות הוועדה.
4,215 מילים (כ-13 עמ'), 10 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 51022
סקירת פעילות הועדה ודיון ביקורתי בבעיה האתית בקיומו של גוף מעין זה.
4,900 מילים (כ-15 עמ'), 14 מקורות, 228.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 51