היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 25
עבודה מס' 61110
בדיקת השלבים ההתפתחותיים וההבדלים האינדיבידואליים בהתקשרות לאם וקשרים אפשריים עם שהייה בטיפול חלופי ועם משתנה נוסף שהוא אובייקט מעבר.
6,820 מילים (כ-21 עמ'), 6 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61657
15,660 מילים (כ-48 עמ'), 29 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 70126
בחינת הקשר באמצעות מחקר שאלונים.
6,992 מילים (כ-21.5 עמ'), 30 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 60230
מחקר זה בא לבדוק האם קיימים הבדלים בין בעלי דפוסי ההתקשרות השונים בהתמודדם עם מטלה קוגניטיבית המלווה בגורם לחץ יומיומי.
7,416 מילים (כ-23 עמ'), 45 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 60183
העבודה מנסה לענות על השאלה אלו מתבגרים יגיעו לסמים על סמך מאפיינים שונים כמו סגנון התקשרות.
7,757 מילים (כ-24 עמ'), 47 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 62084
תיאוריית ההתקשרות של ג'ון בולבי ומרי אינסוורת ותיאור מקרה.
3,671 מילים (כ-11.5 עמ'), 1 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 62687
בחינה נפרדת של נושא ההתקשרות ונושא הפרעות אכילה, ובדיקת הקשר בין השניים עפ"י מחקרים.
8,654 מילים (כ-26.5 עמ'), 19 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 70098
מחקר כמותני שנערך באמצעות שאלון.
6,852 מילים (כ-21 עמ'), 26 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68358
סיכום התנסות טיפולית שנערכה בפנימייה טיפולית פוסט-אשפוזית בצפון הארץ.
3,934 מילים (כ-12 עמ'), 11 מקורות, 265.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 25