היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 67866
תיאור שלבי ההתפתחות של הילד- שלב השרבוט, השלב התיאורי, השלב הטרום סכמטי, שלב הסכמה והשלב הטרום מציאותי.
2,194 מילים (כ-7 עמ'), 7 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 63535
מה החוט המקשר וההתפתחותי בין יצירות המוח האנושי - הדת, האמנות והמדע.
6,751 מילים (כ-21 עמ'), 12 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 65922
סקירת מחקרים בנושא השפעות המחשב על התפתחותם התפתחותם הפיזית, הקוגניטיבית והחברתית של ילדים.
8,754 מילים (כ-27 עמ'), 19 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 67436
התפתחות תיאורית ה- mind בקרב ילדים אוטיסטיים לעומת ילדים בעלי התפתחות תקינה.
4,086 מילים (כ-12.5 עמ'), 37 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 69351
העבודה עוסקת בתורת הגזע, התפתחותה לאורך השנים, כיצד באה לידי ביטוי בהגות האנטישמית והשפעתה על התפתחות האנטישמיות המודרנית עד עליית הנאצים לשלטון תוך התייחסות לאידיאולוגיה הנאצית ששילבה בתוכה את תורת הגזע ועשתה בה שימוש לצרכים פוליטיים.
14,275 מילים (כ-44 עמ'), 32 מקורות, 397.95 ₪
עבודה מס' 60973
סקירה תיאורטית של תהליך התפתחות השפה בקרב לקויי שמיעה לעומת ילדים שומעים.
7,398 מילים (כ-23 עמ'), 6 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 65980
תיאור וסיכום של שנת עבודה עם ילד בעל התפתחות סנסומוטורית לקויה
1,495 מילים (כ-4.5 עמ'), 4 מקורות, 95.95 ₪
עבודה מס' 21163
סקירת תולדות האנטישמיות משלהי המאה ה-19 ועד עלית הנאצים. הסיבות והתפתחות תורת הגזע.
6,805 מילים (כ-21 עמ'), 20 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 68467
ניתוח שני פרקים על פי מודל התפתחותי ובחינת קהלי היעד וטיב המסרים המעוברים לקהל יעד זה.
2,635 מילים (כ-8 עמ'), 5 מקורות, 120.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100