היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 68825
סקירת השינויים שחלו בהתארגנות העובדים מלפני הקמת המדינה ועד לשנים אחרונות, תוך התייחסות לשינויים במדיניות הממשלה.
7,125 מילים (כ-22 עמ'), 30 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68553
העבודה משווה בין ההתייחסות הפרשנית של הרמב"ם ורי"א לשאלות המוסר הקשות שעולות מסיפור זה, תוך קריאה מקבילה של הטקסט המקראי והפרשות.
2,571 מילים (כ-8 עמ'), 0 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 68932
דיון בבעיות שעומדות בנושא תוך התייחסות לדעות מלומדים ופסקי דין.
10,120 מילים (כ-31 עמ'), 19 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 68261
ניתוחים סטטיסטיים שונים, כפי שנעשו והובאו על ידי חוקרים שונים בתחום, תוך התייחסות לשביתות במשטר דמוקרטי.
8,197 מילים (כ-25 עמ'), 11 מקורות, 307.95 ₪
עבודה מס' 70069
סקירת המוזיאון תוך התייחסות ל"אפקט בילבאו".
3,950 מילים (כ-12 עמ'), 17 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 60854
השוואה בין החברות תוך התייחסות לתחרות בינהן.
6,101 מילים (כ-19 עמ'), 3 מקורות, 80.95 ₪
עבודה מס' 60855
בחינת המדיניות הציבורית בנושא והתייחסות לפעילותה של עיריית תל אביב בנושא.
4,644 מילים (כ-14.5 עמ'), 6 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 67264
בדיקת כמות ואופן הסיקור, תוך התייחסות למסגרות הניתוח המרכזיות ולאופיו של השיח התקשורתי אודות המתיישבים.
6,348 מילים (כ-19.5 עמ'), 19 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 69018
דיון באינטרנט, עיתונות ורכילות, והתייחסות לעיסוק הרכילותי במקרה של נינט טייב ויהודה לוי.
5,337 מילים (כ-16.5 עמ'), 16 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100