היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 10
עבודה מס' 62763
9,514 מילים (כ-29.5 עמ'), 14 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 63506
4,519 מילים (כ-14 עמ'), 5 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 64580
זכות הקניין על גופת המת.
6,683 מילים (כ-20.5 עמ'), 38 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 70351
דיון בשאלה: האם השיקולים להקצאת איברים להשתלה הוגנים?
4,080 מילים (כ-12.5 עמ'), 12 מקורות, 153.95 ₪
עבודה מס' 61936
סוגיות רפואיות, משפטיות ואתיות.
1,904 מילים (כ-6 עמ'), 10 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 70084
דרכים להתמודדות וטיפול בהווה וטיפול עתידי באמצעות השתלת תאי גזע (סקירת ספרות).
4,060 מילים (כ-12.5 עמ'), 20 מקורות, 326.95 ₪
עבודה מס' 68281
הקונפליקט המוסרי, בעיית המחסור והתפתחות "תיירות ההשתלות".
3,738 מילים (כ-11.5 עמ'), 26 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 66742
האם אחיות עדות לשינויים באישיות החולה המושתל או מקבלות את הדיווחים על התופעה מהחולים עצמם או מבני המשפחה. (מחקר באמצעות שאלונים)
15,262 מילים (כ-47 עמ'), 101 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 66970
המצב בשוק השתלות האיברים בישראל ובעולם תוך התייחסות למעורבים: החולים, מוכרי האיברים, סוחרי האיברים, הרופאים המנתחים, וכן התייחסות רשויות החוק.
19,209 מילים (כ-59 עמ'), 48 מקורות, 725.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 10