היישום אינו מחובר לאינטרנט

היבטים מוסריים של סחר באיברים

עבודה מס' 066970

מחיר: 725.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: המצב בשוק השתלות האיברים בישראל ובעולם תוך התייחסות למעורבים: החולים, מוכרי האיברים, סוחרי האיברים, הרופאים המנתחים, וכן התייחסות רשויות החוק.

19,209 מילים ,48 מקורות ,2008

תקציר העבודה:

העיסוק בשאלות מוסר הנוגעות לרפואה נפוץ מאוד בעשורים האחרונים. סיבת הדבר נעוצה בראש ובראשונה בהתפתחויות הטכנולוגיות המשמעותיות שחלו בשנים אלו, והשפיעו מאוד על פיתוח טכנולוגיות חדשות בתחום הרפואה ועל השימוש בהן. סיבות נוספות לכך הן: שינויים כלכליים, תרבותיים וחברתיים שהתחוללו בשנים הללו ופעלו על אופן ראייתו של הפרט את מקומו בחברה בה הוא חי ועל יחסיו עימה. בעקבות השינויים הללו גדלה מאוד שאיפתו של היחיד להשפיע על עיצוב פניה של החברה ועל ערכיה במקום לאמץ לעצמו ערכים מקובלים ולפעול על פיהם. מטופלים ובני משפחותיהם סבורים כיום יותר ויותר, שהם רשאים לדרוש טיפול רפואי טוב יותר מזה המצוי ומבקשים התחשבות רבה יותר של העוסקים ברפואה בצרכיהם השונים, צרכים שאינם כלולים בטיפול המקצועי הרפואי בלבד. התפתחויות אלו משפיעות, כמובן, גם על העוסקים ברפואה עצמם. מאחר שאלו יכולים להיות בעלי אמונות ודעות מגוונות ביותר, דרכי פעולתם אף הן יכולות להיות שונות זו מזו.
ככלל ששיעורי ההצלחה של השתלות עולים עם חלוף השנים, גוברת השפעתה של דרך טיפולית זו הן על המטפלים המבצעים את ההשתלות והן על החולים הנזקקים להן. הן המטפלים והן המטופלים בוחרים בפתרון של השתלת איברים לאחר טיפול תרופתי או אחר שאיננו מועיל עוד. הבעיות המוסריות העיקריות הכרוכות בהשתלות איברים קשורות קשר הדוק בתהליך זה. כיום מצויים יותר ויותר חולים הזקוקים להשתלות שאין עבורם איברים להשתלה. גוויות נפטרים הן כיום המקור העיקרי לתרומת איברים לצרכי השתלות. בשל מגוון האמונות והדעות בנוגע למותר ולאסור לאדם לעשות בגופו ובחייו, יש לעסוק גם בעצם ההיתר שניתן לשימוש בשיטה זו ובמגבלות שיש להטיל על השימוש. כשמדובר בהוצאת איברים מגופו של אדם בריא, שלא לצורך ריפויו אלא לתועלתם של אחרים, עולות השאלות: האם מותר לאדם לקבל החלטה שפירושה פגיעה בגופו למטרת השתלה, ומה צריכה להיות עמדתו של רופא המתבקש לבצע ניתוח להוצאת איברים מגופו של אדם בריא. עולות גם שאלות חשובות נוספות: למי, למעשה, "שייך" גופו של אדם ואילו שימושים מותר לו, לעשות בגופו.
בעיות מוסריות הכרוכות בהשתלות איברים נוגעות לא רק לתורמים, לבני משפחותיהם ולסביבתם. הן נוגעות גם למקבלי האיברים, לבני משפחותיהם ולסביבתם. חלק מן הבעיות הכרוכות במקבלי איברים קשורות ישירות למחסור הקיים באיברים ולשאלות של חלוקת איברים זמינים צודקת.
המצוקה הרבה בהשגת איברים להשתלה הביאה להתפתחותה של "תיירות השתלות", במסגרתה נוצר סחר בינלאומי באיברי אדם לצרכי השתלה. בצד ההקלה שעשוי המסחר החופשי להביא למחסור באיברים, המסחר גורם לפגיעה בלתי נמנעת בזכויותיהם של רבים, בשל האפשרות של גריפת רווח כתוצאה ממכירת איברים, דבר המביא לניצול שכבות חלשות של האוכלוסייה.
בעבודה זו אבקש לעמוד על המצב בשוק השתלות האיברים בישראל ובעולם. במסגרת זו, אציג את זווית הראייה העכשווית של כל אחד מן המעורבים: החולים, מוכרי האיברים, סוחרי האיברים, הרופאים המנתחים, וכן התייחסות רשויות החוק. כמו כן, יוצגו נתונים סטטיסטיים תומכים. בסוף דבריי אביא דיון מעמיק במסגרתו אבחן את סחר האיברים הקיים מבחינה מוסרית ואתית. לאחריו אציג מסקנות והערות אישיות.

תוכן עניינים:
1.מבוא
2. השתלות איברים- רקע
2.1. תולדות השתלת איברים בעולם
2.1.1 סקירה תקופתית
2.1.2 נקודות ציון- השתלות
2.2 ההשתלות בישראל
2.2.1 נתונים סטטיסטיים
2.2.2 מערך ההשתלות
2.3 השתלת איברים- סקירה משווה
2.3.1 ספרד
2.3.2 אנגליה
2.3.3 ניו-זילנד
2.3.4 אוסטרליה
2.3.5 ניתוח הנתונים
3. זקוקים להשתלה- בין תקווה לייאוש- להמתין או לקנות?
3.1 החולים והחוק בישראל
3.2 ההחלטה- להמתין או לקנות?
3.2.1 עקרונות לחלוקת איברי אדם להשתלה
3.2.2 דילמות מוסריות בהליך חלוקת איברי אדם להשתלה
3.2.3 פריחתה של תיירות ההשתלות
3.2.4 תור הממתינים ושיעור התמותה
4. מכירת איברים וזכות האדם לגופו
4.1 מוכרי איברים במודע
4.1.1 זכות האדם לגופו
4.1.2 הסכמה מדעת
4.1.3 ערך החיים מול איכות החיים
4.2 סחר באיברים בכפייה
5. רופאים- מסייעים לפשע או מצילי חיים
5.1 רופאים בעד מכירת איברים
5.2 רופאים נגד מכירת איברים
5.3 נקודת מבט משפטית ואתית
5.3.1 אחריות משפטית
5.3.2 כללי האתיקה
5.3.3 יחסי רופא-מטופל בעידן המודרני
5.3.4 מעורבות הרופא בהליך
6. סוחרי איברים- בצע כסף או סיוע לזולת
6.1 סוחרי איברים בישראל
6.1.1 מפגש עם החוק
6.1.2 עדותו של סוחר
7. דיון
7.1 הצגת הבעיה המוסרית
7.2 שלב א'- הערכה על בסיס עקרונות
7.2.1 תועלתנות
7.2.2 דאונטולוגיה
7.2.3 צדק
7.3 שלב ב'- פתרון עפ"י הסגולה הטובה
7.4 שלב ג'- החלטה על בסיס הסכמה
8. סיכום
9. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

תחום השתלת האיברים התקדם מבחינה טכנולוגית ורפואית התקדמות ניכרת בעשורים האחרונים. המכשול העיקרי העומד בדרכה של התקדמות זו, בישראל כמו במדינות אחרות, הוא המחסור הקבוע באיברים להשתלה. מדינת ישראל ומדינות אחרות תרות תדיר אחר דרכים להגדיל את מספר תורמי האיברים להשתלה, הן בחקיקה הן בדרכים אחרות. בעידוד תרומת איברים יש ניסיון לאזן בין האינטרס החברתי של הגדלת תרומת האיברים ובין שיקולים מוסריים ואתיים כמו שמירה על זכות הפרט ומשפחתו ומניעת סחר באיברים.

תגים:

מוסר · ועסקים · מודל · השלבים · תרומת · סחר · איברים · השתלהתורמים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "היבטים מוסריים של סחר באיברים", סמינריון אודות "היבטים מוסריים של סחר באיברים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.