היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 39
עבודה מס' 68543
סקירה ספרותית של המושג, ביצוע מחקר איכותני הכולל ניתוח החברה, ניתוח הענף, מתן השערות ובדיקתן, הסקת מסקנות וגיבוש המלצות יישומיות ולהמשך מחקר.
22,812 מילים (כ-70 עמ'), 43 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 32536
קביעת המשתנים, ההשערות ומערכי המחקר.
1,544 מילים (כ-5 עמ'), 4 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 70622
בחינת ההשערה כי סיפוק של גורמים פנימיים בלבד יביאו לשביעות רצון בקרב העובד ללא סיפוק ומילוי מלא של גורמים חיצוניים.
3,431 מילים (כ-10.5 עמ'), 5 מקורות, 399.95 ₪
עבודה מס' 50300
רקע, הגדרת הבעיה, חופש הביטוי-תמונת מצב, גבולות לחופש הביטוי, השערת המחקר וניתוחה.
6,350 מילים (כ-19.5 עמ'), 13 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 61138
בחינה ההשערה כי התקשורת בכלל והשידור הציבורי בפרט תורמים לביסוסה של הדמוקרטיה.
4,651 מילים (כ-14.5 עמ'), 17 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 65222
בדיקת ההשערות על הקשר בין תפיסתן הסובייקטיבית של נשים לקיום אפלייתן לרעה בארגון הנבדק לבין שביעות רצונן ושחיקתן בעבודה כגורמים משפיעים על ביצועיהן. (בבנק טפחות ובנק המזרחי)
9,732 מילים (כ-30 עמ'), 29 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 70244
בדיקת ההשערה כי לתמיכה וועדית נתפסת ישנה השפעה רבה יותר על ביצועי העובד, שביעות הרצון של העובד מהארגון ועל רמת האזרחות הארגונית שלו מאשר תמיכה ארגונית נתפסת.
8,027 מילים (כ-24.5 עמ'), 22 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 63097
בדיקת ההשערה כי הפעילות המוטורית של הילד עם ADHD גוברת במשך יום הלימודים.
2,959 מילים (כ-9 עמ'), 12 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 60474
בחינת ההשערה כי תלותה של יפן בנפט היא הגורם המכריע בעיצוב המדיניות הפרו-ערבית שלה במזה"ת.
8,170 מילים (כ-25 עמ'), 17 מקורות, 324.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 39