היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 62796
סקירה תיאורטית ומחקר שנערך כניתוח משני של נתונים.
32,407 מילים (כ-99.5 עמ'), 157 מקורות, 471.95 ₪
עבודה מס' 62759
5,788 מילים (כ-18 עמ'), 37 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 65733
תאור בעיית כוח אדם בחברת פלאפון ונסיון לפתור אותה.
7,403 מילים (כ-23 עמ'), 44 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 65256
בחינת "שביל הזהב" בין הרצון להגן על זכויות יוצרים, מבצעים, ממצאים ושאר בעלי זכויות רוחניות שלהן ערך כלכלי, לבין הרצון לשמור על רווחת הציבור.
6,701 מילים (כ-20.5 עמ'), 4 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 62969
נאמנות הצרכן כמפתח לשרידותה והתפתחותה של פירמה.
6,414 מילים (כ-19.5 עמ'), 17 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 63126
בדיקת שביעות רצונם של התלמידים מכל אחד ממודלי הלמידה המתוקשבת- סינכרונית, א-סינכרונית ומשולבת.
5,253 מילים (כ-16 עמ'), 31 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 63006
עבודת מחקר באמצעות סקר.
5,333 מילים (כ-16.5 עמ'), 3 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 62660
ניתוח מקיף של גיבוש תדמית ומפה מנטלית כלפי מקום והשפעתם האפשרית על שיקולי העדפות מגורים ושביעות רצון בקרב אוכלוסיות שונות.
15,607 מילים (כ-48 עמ'), 31 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 62633
שינוי ארגוני במגזר הציבורי ובחינת יישום שיטת הTQM - במתנ"ס.
11,627 מילים (כ-36 עמ'), 46 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100