היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 70299
בדיקת כדאיות של מיזם חדש של השכרת רכב לפי שעות מבחינת כל הקריטריונים הנדרשים ביזמות וליזם המתחיל המיזם חדש, ונכלל בזה הקריטריון של מסך ראשון, וניתוחי היתכנות וכדאיות שונים.
7,870 מילים (כ-24 עמ'), 3 מקורות, 164.95 ₪
עבודה מס' 66641
כיצד משפיעים יחסי הגומלין בין הצדדים במיזם המשותף בינלאומי על הצלחתו ומהם הקשיים שיחסי הגומלין לא טובים בין השותפים למיזם עשויים לגרום.
7,140 מילים (כ-22 עמ'), 17 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 64519
סקירת היתרונות והחסרונות של המיזם הבין-לאומי המשותף, הבעיות הנובעות מכך ומודלים מכוננים לקראת מיזם משותף.
6,145 מילים (כ-19 עמ'), 11 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 69549
סקירת מחקרים בנושא, תוך התייחסות למקרה בוחן: מיזמים משותפים בין יפן וארצות הברית.
8,502 מילים (כ-26 עמ'), 49 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 65621
השפעת הבדלי תרבות לאומית וארגונית כגורם להצלחת המיזם המשותף הבין-לאומי.
4,381 מילים (כ-13.5 עמ'), 17 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 68326
כיצד השוני והמרחק התרבותי בין מדינות (שותפים) משפיע על מידת ההצלחה במיזם המשותף.
3,150 מילים (כ-9.5 עמ'), 6 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 65355
בחינת מיזמים משותפים בין המזרח הרחוק למערב
6,585 מילים (כ-20.5 עמ'), 22 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 63878
מהם הסיבות להקמת מיזמים משותפים בין-לאומיים ברוסיה והקשיים בניהולם?
9,056 מילים (כ-28 עמ'), 12 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 65090
מהם הגורמים לכישלונות במיזמים בינלאומיים?
3,790 מילים (כ-11.5 עמ'), 12 מקורות, 312.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100