היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 62567
סקירת ספרות והצגת מחקר שנעשה בנושא.
12,906 מילים (כ-39.5 עמ'), 79 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62587
הצגת בעלי העניין.
3,435 מילים (כ-10.5 עמ'), 8 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 62608
סקירת מהות היחסים ברשות הדואר מאז 1996 עד 2001 , תוך הצגת דוגמאות.
6,070 מילים (כ-18.5 עמ'), 19 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 66707
הצגת דרכים וטכניקות שיענו על דרישות ההנהלה והצעת טכניקות אחרות שיכולות לשמש את ההנהלה לשיפור תהליכים והגדלת רווחים.
2,727 מילים (כ-8.5 עמ'), 5 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 62538
הצגת מטרות אישיות, ניתוח עפ"י SWOT וSMART - והערכת עמיתים.
9,150 מילים (כ-28 עמ'), 7 מקורות, 385.95 ₪
עבודה מס' 62482
הצגת התיזה של גולדהגן ודיון בה.
5,046 מילים (כ-15.5 עמ'), 17 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 66693
בחינת החוק, הצגת גישות תיאורטיות ואמפריות ובניית מודל ותחזית לשוק העבודה.
9,508 מילים (כ-29.5 עמ'), 45 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 66679
ניתוח החברה ותהליכי משאבי האנוש, הצעה לשיפור שתי פרקטיקות HR והצגת ההשלכות/ החשיבות עבור בעלי העניין.
4,033 מילים (כ-12.5 עמ'), 20 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 62478
הצגת הרעיון, ניתוח המיזם ושאלון שישמש לביצוע סקר שוק.
3,083 מילים (כ-9.5 עמ'), 0 מקורות, 167.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100