היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 66707
הצגת דרכים וטכניקות שיענו על דרישות ההנהלה והצעת טכניקות אחרות שיכולות לשמש את ההנהלה לשיפור תהליכים והגדלת רווחים.
2,727 מילים (כ-8.5 עמ'), 5 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 66708
הצגת בעיות וקשיים מרכזיים עימם מתמודדת הסוכנות והצעת כלי ניהול וטכניקות, בהם תוכל להשתמש הסוכנות על מנת לנתח את הסיטואציה לפני נקיטת אמצעים.
2,312 מילים (כ-7 עמ'), 10 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 66699
דיון בתפיסת היצירה ותפיסת הצילום אצל רוף, הצגת סדרות עבודותיו מאז שנות השמונים, והתייחסות ייחודית לסדרת ה-Jpegs החדשה.
5,469 מילים (כ-17 עמ'), 21 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 65683
בחינת המוצר, ניתוח עסקי והצגת יעדים פיננסיים ושיווקיים לטווח קצר.
12,559 מילים (כ-38.5 עמ'), 29 מקורות, 592.95 ₪
עבודה מס' 62608
סקירת מהות היחסים ברשות הדואר מאז 1996 עד 2001 , תוך הצגת דוגמאות.
6,070 מילים (כ-18.5 עמ'), 19 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 62587
הצגת בעלי העניין.
3,435 מילים (כ-10.5 עמ'), 8 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 62482
הצגת התיזה של גולדהגן ודיון בה.
5,046 מילים (כ-15.5 עמ'), 17 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 62538
הצגת מטרות אישיות, ניתוח עפ"י SWOT וSMART - והערכת עמיתים.
9,150 מילים (כ-28 עמ'), 7 מקורות, 385.95 ₪
עבודה מס' 62567
סקירת ספרות והצגת מחקר שנעשה בנושא.
12,906 מילים (כ-39.5 עמ'), 79 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100