היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 10
עבודה מס' 64109
השפעת עובדים חיצוניים בארגון על רמת הלחץ בקרב עובדים פנימיים, תוך התייחסות למשתנים דמוגרפים.
10,165 מילים (כ-31.5 עמ'), 33 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 20980
סקירה תאורטית ועריכת מחקר ע"י סקר בנושא.
5,072 מילים (כ-15.5 עמ'), 12 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61695
ניתוח הגורמים הפנימיים והחיצוניים ותהליכי העבודה במחלקה.
3,678 מילים (כ-11.5 עמ'), 10 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 64152
האם העסקת עובדים חיצוניים תשפיע על הגברת רמת הלחץ של העובדים הפנימיים בארגון.
9,238 מילים (כ-28.5 עמ'), 33 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 50569
בחינת קשרי הניהול הפנימיים והחיצוניים וכיצד הם מסייעים להשגת מטרות הארגון.
2,505 מילים (כ-7.5 עמ'), 0 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 70404
שירת הציפורים כהתנהגות מורכבת, כיצד היא מתבצעת מהם הגירויים הפנימיים והחיצוניים להתנהגות והשירה כמודל ללמידה והחיפוש אחר המצע העצבי לזיכרון.
5,026 מילים (כ-15.5 עמ'), 29 מקורות, 494.95 ₪
עבודה מס' 67661
סקירת הענף והסביבה העסקית, ניתוח דוחותיה הכספיים של החברה והיחסים הפיננסיים הפנימיים בחברה והערכת שוויה באמצעות 3 שיטות שונות.
13,988 מילים (כ-43 עמ'), 8 מקורות, 326.95 ₪
עבודה מס' 65344
בחינת התלות או האי תלות של המבקרים הפנימיים ואת התמודדותם עם דילמות אתיות, המתעוררות במהלך מילוי תפקידם- הצעת מחקר.
4,363 מילים (כ-13.5 עמ'), 17 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 10159
סקירת החיים הפנימיים והארגון של היהודים בבל במאו 7-12 והשוואה לארגון קהילות סוריה.
5,173 מילים (כ-16 עמ'), 14 מקורות, 203.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 10