היישום אינו מחובר לאינטרנט

הגורמים לפרוץ מלחמת האזרחים בלבנון ב-1975

עבודה מס' 050205

מחיר: 276.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הגורמים הפנימיים לחולשת המשטר (עדות פוליטיקה), גורמי החוץ (פלסטינים ומדינות זרות) והגורמים שהביאו להדרדרות.

7,241 מילים ,20 מקורות ,1999

תקציר העבודה:

ב 1943 הסכימו מנהיגים נוצרים (בעיקר מארונים) ומוסלמיים, על "אמנה לאומית" בלתי כתובה בדבר עתידה המדיני ואופייה של לבנון. המוסלמים השלימו לפחות למראית עין עם עצמאותה הנפרדת של המדינה ושלימותה הטריטוריאלית בגבולותיה שמאז 1920, ואילו הנוצרים נטשו את הסתמכותם על הגנתה של צרפת והסכימו לשילובה של לבנון העצמאית במשפחת העמים הערביים. האמנה אישרה מחדש את המבנה העדתי של הממשל הלבנוני וקבעה יחס נוצרי - מוסלמי של 5:6 בהרכב הפרלמנט.
באמנה הלאומית נקבעה גם חלוקת התיקים בממשלה: הנשיא: יהיה תמיד נוצרי - מארוני.
ראש הממשלה: מוסלמי - סוני. יושב ראש בית הנבחרים: מוסלמי - שיעי. המפקד העליון של הצבא וראש שירותי הביטחון יהיו גם הם מארונים. שר ההגנה היה בדרך כלל דרוזי, אך זה לא נאמר באמנה במפורש. הנשיא (הנוצרי) מינה את ראש הממשלה (המוסלמי) ואת השרים בתנאי שחלוקת התפקידים בין השרים תשקף את החלוקה בין העדות השונות בבית הנבחרים.(1)
במשך כשלושים ושתיים שנה מאז 1943 ועד למלחמת האזרחים ב 1975 נשמר האיזון העדין שבין נוצרים ומוסלמים במדינה, והמערכת ידעה כיצד לדלג מעל בעיות פוליטיות ומכשולים מסוגים שונים שעמדו בדרכה. לכאורה, סילקה "האמנה הלאומית" את הניגוד שאיים לפורר את היישות הלבנונית, אולם לא לאורך זמן. באפריל 1975 פרצה בלבנון מלחמת אזרחים עקובה מדם, שהרסה את המבנה המסורתי של החברה והמדינה הלבנונית ויצרה בלבנון ובמזרח התיכון כולו משבר חדש, הנמשך עד עצם היום הזה. עניינה של עבודה זו הוא בתיאור מכלול הגורמים והנסיבות אשר חברו יחדיו בחבל ארץ קטן זה, והביאו לידי התפרצותה של מלחמת אזרחים ב-1975.
בלבנון כבחברות רבות אחרות קיימים שסעים רבים, יש שסעים כלכליים, דתיים, לשוניים, אידיאולוגיים, פוליטיים ואחרים המפצלים אותה. מקובל להניח כי במידה והשסעים חופפים - למשל, אם כל הפועלים בחברה מסוימת הם בני דת אחת ונותנים קולם למפלגה אחת, ואילו כל בעלי האמצעים הם בני דת אחרת בחברה ותומכים במפלגה אחרת - כי אז נשקפת לחברה סכנה של פיצול וקיטוב העלולים להחריף עד כדי מהפכה או מלחמת אזרחים. לעומת זאת, אם השסעים מצטלבים, כלומר, אין חפיפה בין מעמד להשקפה פוליטית מסוימת או לדת מסוימת, כי אז
מפיגות ההשתייכויות המשותפות לפחות חלק מהמתח הנובע מן הניגודים, וגובר הסיכוי ליציבות השלטון (כמו בישראל).
------------------------------------------------------------------------------
1. איתמר רבינוביץ, מלחמה ומשבר בלבנון 1981-1975 (ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1982), עמ' .11-12

תוכן העניינים:
מבוא
פרק ראשון: הגורמים הפנימיים לחולשת המשטר
א. החלוקה העדתית בלבנון
ב. התערערות המאזן הדמוגרפי
ג. חוסר יציבות במערכת הפוליטית בין השנים .1970-1943
פרק שני: גורמי-חוץ והשפעתם על הזירה הלבנונית
א. הפלסטינים בלבנון-מפליטים לגורם מעצב
ב. ההתערבות סוריה ומצרים בענייניה הפנימיים של לבנון
ג. השפעת ברה"מ לשעבר, ארה"ב וישראל על הזירה הלבנונית.
פרק שלישי: הגורמים המיידים שהובילו להידרדרות ערב המשבר.
א. פערים חברתיים והמשבר הכלכלי בשנות ה 70 -
ב. התסיסה בקרב העדה השיעית
ג. בחירת פרנג'יה כנשיא ב 1970 - והקיטוב הפוליטי

סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

Hourani, Albert. Minorities in The Arab World. London: Oxford University Press, 1947.
Kass, Ilana. The Lebanon Civil War 1975-1976 : A Case of Crisis Mismanagment. 1979.
Rabinovich, Itamar. The War for Lebanon 1970-1983. New York: Cornel University Press, 1986.
Steiner, J. 1974. Amicable Agreement Versus Majority Rule: Conflict Resolution in Switzerland. Chapel Hill: University of North Carolina press.
אבי-רן, ראובן. המעורבות הסורית בלבנון 1975-1985 . תל אביב: מערכות, 1985.
אבי-רן, ראובן. הקונפליקט הסורי-פלסטיני בלבנון: לאומיות סורית מול פרטיקולריזם פלסטיני. תל אביב: מכון שילוח, 1993.
אמיר, אהרן. לבנון: ארץ, עם, מלחמה. תל אביב, הדר, 1979.
גבאי, משה. לבנון נאבקת על קיומה. גבעת חביבה, המכון ללימודים ערביים, 1982.
זמיר, מאיר. כינונה של לבנון המודרנית. תל אביב: מערכות, 1993.
לניר, צבי. המעורבות הישראלית בלבנון - תקדים למשחק "פתוח" עם סוריה. תל אביב: המרכז למחקרים אסטרטגיים, 1983.
רבינוביץ, איתמר וחנה זמיר. מלחמה ומשבר בלבנון. תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1982.
שיף, זאב, ויערי אהוד. מלחמת שולל. ירושלים: הוצאת שוקן, 1984.
בליי, אלכסנדר. "העדה המתוואלית בלבנון וייחודה", המזרח החדש כרך כג' (1973),עמ' 26-20.
גילבר, גד. "בין דמוגרפיה ופוליטיקה במזרח התיכון," בתוך: עמי איילון וגד גילבר (עורכים). דמוגרפיה ופוליטיקה במדינות ערב. תל-אביב, הקיבוץ המאוחד, 1993
זמיר, חנה. "מלחמת האזרחים והמשבר בלבנון: 1975-1981 (שלבים עיקריים) ," סקירה חודשית, מאי (1981), עמ' 15-12.
זמיר, מאיר. "החלוקה העדתית-שורש מלחמת-האזרחים בלבנון," סקירה חודשית, אוגוסט (1982), עמ' 14-3.
פורת, יהושוע. "לבנון המודרנית - רקע אוכלוסיה, כלכלה, מבנה אתני, מעמד מדיני והיחס לישראל", בתוך: משה גבאי (עורך). לבנון נאקת על קיומה. גבעת חביבה: המכון ללימודים ערביים, 1982, עמ' 19-12.
רבינוביץ, איתמר. "דת ולאומיות במזרח התיכון", בתוך: משה גבאי (עורך), לבנון נאבק על קיומה. גבעת חביבה: המכון ללימודים ערביים, 1982, עמ' 60-49.
רבינוביץ, איתמר. "לבנון במלחמת האזרחים ולאחריה," בתוך: משה גבאי (עורך), לבנון נאבקת על קיומה. גבעת חביבה, המכון ללימודים ערביים,1982, עמ' 76-68.
Glass, Charles. Love's Lebanon Lost" .1997. New Statesman and Society Vol. 26, May 30. 1997. pp. 32-33. London.
Lenski, Barry. "Politica Accomodation and Consociational Democracy". British Journal of Political Science, vol. 5, part 4, October 1975. Pp. 231-248.

תגים:

שיעים · מארונים · סונים · דרוזים · סוריה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הגורמים לפרוץ מלחמת האזרחים בלבנון ב-1975", סמינריון אודות "הגורמים לפרוץ מלחמת האזרחים בלבנון ב-1975" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.