היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 62
עבודה מס' 20273
עינויי הנפש והגוף הנהוגות ביפן, על כל גווניהם, הצגת הצורות והמטרות, התקרבות אל הבודהה, זיכוך הנפש והכתות.
3,360 מילים (כ-10.5 עמ'), 3 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 20803
הצגת מצבו הנפשי של האדם לפני מותו, דינה של השפעה בלתי הוגנת, ראיות להשפעה ועוד.
3,483 מילים (כ-10.5 עמ'), 8 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 21123
בדיקה כיצד ניתן לזהות התעללות (זיהוי פיזי ונפשי), כולל הגורמים להתעללות ודרכים .
8,339 מילים (כ-25.5 עמ'), 35 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 23036
העבודה מציגה את הטענה כי מאחר שחולי הנפש רואים את העולם באופן שונה הרי שהפרמטרים שלהם לגבי משמעות החיים היא שונה.
4,678 מילים (כ-14.5 עמ'), 26 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 32659
מוטיב היציאה והשיבה המאוחרת כביטוי למהות נפש הגיבור.
19,844 מילים (כ-61 עמ'), 5 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 33337
דין חדר"ג, זכות האשה לגירושין, זכות הבעל לגירושין, דין "כופין גט", מומים כעילת גירושין ועוד.
7,519 מילים (כ-23 עמ'), 10 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 40157
גישות היהדות ודעתם של שני הרבנים.
5,036 מילים (כ-15.5 עמ'), 8 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 40493
רקע כללי-יחסי הנפש והגוף, ר' סעדיה גאון, שלמה אבן גבירול, ספר תחכמוני אלחריזי ומשה אבן עזרא.
6,873 מילים (כ-21 עמ'), 8 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 40521
מיון ספרותי של מזמורי תהילים, פירושים שונים למושג נפש במקרא וניתוח המזמורים הנ"ל
5,462 מילים (כ-17 עמ'), 13 מקורות, 228.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 62