היישום אינו מחובר לאינטרנט

אשפוז בכפיה- האם רק במקרים של מחלות נפש?

עבודה מס' 066410

מחיר: 423.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם יש לשנות את החוק ולאפשר לבית המשפט להורות על אשפוז כפוי גם כאשר מדובר בהפרעות נפשיות (ולא רק במחלות נפש, כנדרש בחוק) המהוות סכנת חיי (כדוגמת אנורקסיה).

9,035 מילים ,36 מקורות ,2007

תקציר העבודה:

יחס החברה ויחידים בה אל חולה הנפש הוא נושא מורכב. אשפוזו הכפוי של אדם כולל טיפול הניתן לו בניגוד לרצונו. האשפוז הכפוי מהווה פגיעה קשה בכבודו של החולה, בחירותו, באוטונומיה שלו ובדימויו העצמי וזאת תוך הטלת סטיגמה הדבקה בו זמן רב לאחר שחרורו. משכך פני הדברים, האשפוז הכפוי מעמיד את החברה והמשפט בדילמות קשות.
מחלת נפש אינה פשע אלא חולי. מטרת החברה אינה להקיא מתוכה את חולי הנפש אלא לטפל בהם, וזאת מתוך הכרה בזכותו של חולה הנפש כאדם מצד אחד ומתוך הצורך לשמור על שלום הציבור מצד שני(1).
האשפוז הכפוי הינו מכשיר בידי החברה המאפשר מתן טיפול לחולי הנפש. הסדרי האשפוז הכפוי מבוססים על ההנחה שחולה הנפש איבד את יכולת השיפוט שלו וביקורת המציאות בעקבות מחלת הנפש שלו ועל כן אינו מעוניין בטיפול ואינו סבור שהוא זקוק לטיפול.
במקרים בהם חולה הנפש מסוכן לעצמו או לסביבתו מתעורר הצורך לאשפז אותו באופן כפוי על אף התנגדותו.
סמכות המדינה לאשפז בכפייה מבוססת על שני עקרונות: האחד, חובתה של המדינה להגן על הכלל מפני מי שמסכן אותו ואילו העיקרון השני הוא חובתה של המדינה לדאוג לאזרחים שאינם מסוגלים לטפל בעצמם. שני עקרונות אלו מהווים את הבסיס למטרות העיקריות של האשפוז הכפוי שהן הגנה על הציבור מפני חולה נפש מסוכנים וטיפול בחולה נפש אשר אינו מסוגל לטפל בעצמו. יש לזכור כי לצד מטרות אלו עומדת זכותו של הפרט לחירות .
על פי סעיף 6 לחוק לטיפול בחולי נפש(2) ניתן להורות על אשפוזו הכפוי של אדם אשר סובל ממחלת נפש והוא עלול לסכן את עצמו או את סביבתו סיכון פיזי מיידי.
במסגרת עבודה זו אבחן את סוגיית האשפוז הכפוי האזרחי ואתמקד בשאלה האם יש להורות על אשפוזו הכפוי של אדם אשר לוקה בהפרעה נפשית אשר לא התגבשה לדרגה של מחלת נפש כנדרש בחוק.
ראשית, אבחן באופן כללי מהו אשפוז כפוי אזרחי, מהן מטרותיו, מתי יש להורות על אשפוז כפוי ולמי הסמכות להורות על כך. כמו כן אבחן את סוגיית האשפוז הכפוי אל מול זכות הפרט לאוטונומיה וכיצד יש לאזן בין זכותו של הפרט לחירות לבין הצורך לדאוג וטפל בו אף בניגוד לרצונו.
עוד אדון במסגרת העבודה בהסדרי החוק לטיפול בחולי נפש משנת 1991 ובשינוי שעבר מאז נחקק לראשונה בשנת 1955. כמו כן אבחן מהי הגדרתן המשפטית של מחלות נפש, מהי רמת המסוכנות הנדרשת על פי החוק לטיפול בחולי נפש וכן את הסדרי האשפוז הכפוי בשיטות משפט נוספות: המשפט האמריקאי והמשפט האנגלי.
לבסוף אדון בהרחבה בשאלה מה הדין לגבי חולה אשר מחלתו אינה נתגבשה לידי מחלת נפש ועל פי הגדרות הפסיכיאטריה הגיעה לדרגת הפרעה נפשית בלבד, כדוגמת אנורקסיה. האם גם במקרה בו חולת אנורקסיה המסכנת עצמה על ידי הרעבה למוות, אין להורות על אשפוזה הכפוי משום תנאי החוק.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק 1- אשפוז כפוי אזרחי
פרק 2- האשפוז הכפוי והזכות לאוטונומיה
פרק 3- החוק לטיפול בחולי נפש והשינויים בחקיקה
פרק 4- הגדרתן המשפטית של מחלות נפש
פרק 5- מסוכנות
פרק 6- משפט משווה- ארצות הברית ואנגליה
פרק 7- האשפוז הכפוי-מצוי, רצוי ודעה אישית
סיכום
מקורות

קטע מהעבודה:

האשפוז האזרחי כולל את אשפוזו הכפוי של אזרח שלא ביצע עבירה פלילית והוא מאושפז בהתבסס על מחלת נפש. ישנם מקרים בהם החולה נתון במצב בו הוא עלול לגרום נזק לעצמו ולסובבים אותו, נזק שיכול לבוא לידי ביטוי בפעולות כגון התאבדות, סירוב להזין עצמו או אלימות ממשית כלפי אחרים. בנסיבות אלו על החברה להגן על החולה ועל הסובבים אותו והאשפוז הכפוי האזרחי מגשים תכלית זו.
כאמור, אשפוזו הכפוי של אדם בבית חולים לחולי נפש פוגעת בחירותו אולם החלטת סירוב לאשפז חולה עלולה להיות מסוכנת וגורלית כשהדבר דרוש למניעת סכנה לחולה או לזולתו.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אשפוז בכפיה- האם רק במקרים של מחלות נפש?", סמינריון אודות "אשפוז בכפיה- האם רק במקרים של מחלות נפש?" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.