היישום אינו מחובר לאינטרנט

סוגיית האשפוז הכפוי "האזרחי"

עבודה מס' 062935

מחיר: 725.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הנימוקים בבסיס האשפוז הכפוי, העילות הקבועות בחוק לאשפוז זה, הסמכויות המוקנות לרשויות בנדון והתייחסות המשפט והספרות המשפטית והרפואית לסוגיה.

10,609 מילים ,39 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן ענינים
1. מבוא
2. מהו אשפוז כפוי?
3. האשפוז הכפוי והזכות לחרות לפי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו
4. המטרות בבסיס האשפוז הכפוי
א. פטרנליזם
ב. חירות הפרט
ג. הגנה על הציבור
5. החוק לטיפול בחולי נפש - שימוש בעילות רחבות
א. מהו חולה?
ב. מהי מסוכנות?
6. התנאים למתן הוראת אשפוז כפוי ע"י הפסיכיאטר המחוזי
7. הביקורת על הפעלת סמכות הפסיכיאטר המחוזי במתן צו לאשפוז כפוי
א. נטייה לאשפז במצבי אי ודאות
ב. התנגדות לדרישות נוהל
ג. קושי בראיות
8. ערר על הוראת אשפוז או טיפול מרפאתי
9. הועדה הפסיכיאטרית
א. חובת נימוק
ב. רישום בפרוטוקול
ג. דיון בדלתיים סגורות ונוכחות בדיון
ד. זכות טיעון בפני הוועדה של קורבנות החולה
ה. מקום וזמן מוגדרים מראש
ו. הופעת הרופא המטפל בוועדה
ז. אי מתן הוראת אשפוז בהעדר בדיקה פסיכיאטרית
ח. הקלדה או הקלטה של הדיון
ט. שכנוע הוועדה
י. נוכחות החולה בדיון
10. ערעור בפני בית משפט מחוזי
11. נקודת הראות של המטפל
12. חלופה לאשפוז כפוי - טיפול מרפאתי
13. זכות הטיעון והייצוג של החולה
14. סיכום

מבוא
השגעון הנו תופעה שמלווה את החברה האנושית משחר קיומה. השגעון שימש כנקודת ייחוס
דרכו הוגדרה ההתנהגות הנורמטיבית בחברה. במהלך ההיסטוריה, בכל תקופה ותקופה,
החברה התייחסה לחריג בדרך אחרת בהתאם לרמת התפתחותה החברתית ואמונותיה. כך
למשל, בתקופת המקרא, אדם שהתנהג בדרך שאינה הולמת את המוסכמות החברתיות וטען
לקשר ישיר עם גורמים שמימיים זכה לתואר נביא זעם וזכה לכבוד ויקר. כיום, עם התפתחות
החברה המודרנית ונסיונו של האדם לפתור כל דבר בדרך של הסבר מדעי צרוף, ההתייחסות
לחריגים אלה השתנתה. באופן פרודוקסלי, מתוך נסיון להקנות הסבר מדעי להתנהגותם, הם
הוגדרו כחולי "נפש" אף על פי שנפש זו אינה אלא מושג ערטילאי ולא מוחשי. לאחר שחריגים
אלה הוגדרו, החברה המודרנית ביקשה לטפל בחולים מתוך כוונה למגר את המחלה ולהפוך את
החולים לאנשים בריאים ויציבים הנוטלים חלק אינטגלי מהחברה. טיפול זה מורכב לרוב
משיחות וסדנאות טיפוליות כאלה ואחרות והענקת תרופות לחולה בהתאם למחלתו אשר
לעיתים קרובות גורמות לו לאיבוד צלילות מחשבתו.

במדינת ישראל, עוד בטרם הכרזת המדינה, הייתה התמודדות עיקשת של הממסד הרפואי עם
בעיותיהם של קבוצות נרחבות של בני אדם, אשר חוו על בשרם לא אחת את נוראותיה של אימת
המלחמה, הגטאות והשואה. ברבות הימים, בתחילת שנות התשעים, לאחר שחלו אי אלו
תמורות באופן ההתייחסות לסוגיית הטיפול בחולי הנפש, נחקק החוק לטיפול בחולי נפש. לפיו,
הפסיכיאטר המחוזי רשאי לזמן כל אזרח מן השורה לבדיקה פסיכיאטרית, ובהתאמה, במידה
והבדיקה הפסיכיאטרית מעלה כי הלה זקוק לטיפול, הרי שזה מוצע לו. והיה והלה מסרב
לטיפול, הרי שהפסיכאטר המחוזי רשאי לכפות טיפול זה עליו באם הוא מוצא לנכון כי אדם זה
חולה ומהווה סיכון כזה או אחר לעצמו, זולתו או לסביבה. כפייה זו מוגדרת כ"אשפוז כפוי"
וכל אימת שהמדובר בכפיית טיפול על אזרח שלא מתנהל כלפיו כל הליך משפטי, הרי שהמדובר
ב"אשפוז כפוי אזרחי".

עבודה זו תעסוק בסוגיית האשפוז הכפוי "האזרחי" ותבחן את הנימוקים בבסיס האשפוז
הכפוי, העילות הקבועות בחוק לאשפוז זה, הסמכויות המוקנות לרשויות בנדון והתייחסות
המשפט והספרות המשפטית והרפואית לסוגיה. בין השאר אתייחס לליקויים והפרצות אשר
לעניות דעתי מצויים בחוק ובתקנות ואבקש להציג המלצות באשר לריפוי פגמים אלה. עם זאת,
בעבודה זו ינתן מקום מועט יחסית לסוגיית הבדיקה הכפוייה על כל היבטיה ולו רק בשל
העובדה שלמרות פגיעתה בזכויותיו של הפרט, הרי שבאופן יחסי פגיעה זו הנה מזערית ביחס
לאשפוז הכפוי ושלילת החירות הנלווית אליו.

אבקש רק לציין במאמר מוסגר כי מרבית הרעיונות וההמלצות ניתנו זה מכבר הן בספרות והן
בפסיקה ואין בעבודה זו כל חידוש למעט הנסיון לכסות את מגוון ההתייחסויות לנושא האשפוז
הכפוי האזרחי בחקיקה, ספרות ופסיקה בישראל כמשנה סדורה. כולי תקווה שנסיון זה צלח.

מקורות:

Wolf " The Ethical Dilemmas Faced by Attorneys Representing the Mentally Ill in Civil Commitment Proceeding" Goergetown Journal of Legal Ethics vol. 6 , 163.
י' מלמד י' דליהו משפט ופסיכיאטריה - מלחמה קרה או דו קיום רפואה ומשפט 24, 2001
ד' שניט אשפוז כפוי : כלפי מי על ידי מי ועל סמך מה עיוני משפט ח' עמ' 529
פ' וייל טיפול אמבולטורי כפוי בישראל, רפואה ומשפט 17 (1997)
ע' פרוש העילות לאשפוז כפוי של חולה נפש - הדין הקיים והדין הרצוי משפטים יג תשמ"ד
ר' דורסט א' מרטיק רפואה ושררה - טיפול כפוי בחולה נפש מנקודת הראות של המטפל משפט וממשל ג' תשנ"ה 119
מ.אדד, מסוכנות , רפואה ומשפט גליון מס' 19- נוב' 1998, עמ' 96.
י' מלמד י' דליהו משפט ופסיכאטריה- מלחמה קרה או דו קיום רפואה ומשפט 24 2001 עמ' 84 (להלן: משפט ופסיכאטריה)
א' אבירם ד' שניט טיפול פסיכיאטרי וחירויות הפרט - אשפוז כפוי של חולי נפש בישראל (זמורה -ביתן- מודן, תשמ"א)
ד' שניט ערובות פרוצדורליות לחירותם של מוגבלים מחמת גיל, מצב נפשי, או ליקוי שכלי הפרקליט לא (תשל"ז)
מ' ברק על ההליכים בוועדות פסיכיאטריות מחוזיות עפ"י חוק טיפול בחולי נפש ועל האשפוז הכפוי והטיפול המרפאתי, רפואה ומשפט 22 , 2000

תגים:

אשפוז · חוק · כפיה · מחלת · משפט · משפטים · נפש

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "סוגיית האשפוז הכפוי "האזרחי"", סמינריון אודות "סוגיית האשפוז הכפוי "האזרחי"" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.