היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–5] מתוך 5
עבודה מס' 62935
הנימוקים בבסיס האשפוז הכפוי, העילות הקבועות בחוק לאשפוז זה, הסמכויות המוקנות לרשויות בנדון והתייחסות המשפט והספרות המשפטית והרפואית לסוגיה.
10,609 מילים (כ-32.5 עמ'), 39 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 40259
עקרונות ניתוח, בתי החולים ועלויות האשפוז בישראל.
5,310 מילים (כ-16.5 עמ'), 8 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 66410
האם יש לשנות את החוק ולאפשר לבית המשפט להורות על אשפוז כפוי גם כאשר מדובר בהפרעות נפשיות (ולא רק במחלות נפש, כנדרש בחוק) המהוות סכנת חיי (כדוגמת אנורקסיה).
9,035 מילים (כ-28 עמ'), 36 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 65010
ניתוח החוק לטיפול בחולי נפש, ההיסטוריה של חקיקתו והביקורת עליו, בדגש על נושא האישפוז בכפייה ושמירת זכויות האדם של חולי הנפש.
7,063 מילים (כ-21.5 עמ'), 8 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 70502
מחקר איכותני פנומנולוגי שנערך באמצעות ראיונות חצי מובנים.
34,188 מילים (כ-105 עמ'), 80 מקורות, 494.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–5] מתוך 5