היישום אינו מחובר לאינטרנט

ניתוח ספרותי פואטי של "ברכי נפשי"\ר' סעדיה גאון

עבודה מס' 041487

מחיר: 252.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: יצירתו של סעדיה גאון, שירת הנפש, מוטיבים משותפים לגאון ולמשוררים ערביים ותרומתו של ר' סעדיה גאון.

6,236 מילים ,7 מקורות

תקציר העבודה:

ניתוח ספרותי פואטי של "ברכי נפשי" ר' סעדיה גאון

תוכן עניינים: hc1487
1. מבוא
2. היצירה הפייטנית של ר' סעדיה גאון
3. ניתוח היצירה
4. שירת הנפש
5. מוטיבים משותפים לר' סעדיה גאון ולמשוררים ערביים ומקורותיהם
הפילוסופים
6. תרומתו של ר' סעדיה גאון
7. סיכום
8. ביבליוגרפיה

בחיבור זה אנתח את הרהיט "ברכי נפשי" שכתב רבי סעדיה גאון (רס"ג).
רהיט הנו פסוק מפוייט המשובץ בחלק השביעי בקדוש תא של שבת וחג. מחזורי
הרהיטים הגדולים, המורכבים מ "פיוטי פסוקים" ו "פיוטי תיבות". זהו פיתוח
פורמליסטי לכאורה של הרעיון הקדום מאד המונח ביסוד הרהיט הפשוט כמרכיב
בין מרכיבי הקדושתא. כל רהיט בא לפייט פסוק מסוים, הוא הפסוק המצוין
בראשו ככותרת. מספרם של הרהיטים אינו קבוע בקדושתא הסטנדרטית,
והפסוקים הנדונים בהם נטולים בדרך כלל מסדרות הימים או מפרשותיהם.
בקדושתאות הימים הנוראים הנהיגו פייטנים קדומים להעמיד לא רהיטים
בודדים אלא סדרות סדרות של רהיטים, מתוך כוונה לפייט בהן לא מקראות
בודדים אלא פרק שלם מן התורה או מאחד מספרי התנ"ך, פסוק פסוק (או קטע
קטע) ורהיטו, או מקרא אחד בודד מן התנ"ך, מלה מלה (או צרוף צרוף) ורהיטה.
כך נתהוו מחזורי הרהיטים הגדולים, שהם פארן של קדושתאות ימי הכיפורים
בתקופה הקלאסית. הפרקים או הפסוקים המתפייטים בסדרות הללו נבחרים
בתבונה ובקפדנות, כדי שיהיו מתאימים במיוחד לאופיו של היום הקדוש וכדי
שפסוקים או מלותיהם יציעו בסיס נאות לפיתוחים פיוטיים.
הפיוט "ברכי נפשי" על עשרת חלקיו, הוא מן היצירות המונומנטליות שבפייטנותו
של ר' סעדיה, והיה נפוץ מאד בימי הביניים, כפי שמעידים על כך עשרות העתקיו
שנשתמרו בגניזת קהיר. ר' סעדיה גאון בונה את פיוטו בעשרה פרקים, על ארבעת
הפסוקים של מזמור קד' בתהילים, שאותם הוא מחלק לעשרה חלקים, חלק לכל
פרק פיוט. ר' סעדיה גאון העמיד רק מחזור פיוטים אחד, המכוון כנגד המחזור
השני בקדושתא הקדומה ובקדושתא של הקילירי, אלא שלצורך כך הוא משתמש
בפסוקים מתהילים קד' ולא מדברי הימים כפי שנהגו קודמיו. נראה שהוא
הראשון החורג ממה שהיה לפניו. נראה שבחר בסוגי פיוט מסוימים - התוכחה
וסדרת הפיוטים המכוונים לגדולתו של הקב"ה - סוגים שאין בהם קביעות
מבחינת מבנם, בדומה לחוליות הראשונות של הקדושתא, ובהם הוא יכול לפתח
את רעיונותיו כרצונו, הן באשר לצורה והן באשר לתוכן. נוסף על כך, יש ליחס את
התוכחה ואת ה"ברכי נפשי" לתקופה מאוחרת בחייו של ר' סעדיה גאון, שבה כבר
התרחק הרבה מן הפייטנות ונטה יותר אל הפילוסופיה. את רעיונותיו
הפילוסופיים היה יכול לשלב ביתר קלות בסוג זה של פיוט, העוסק בגדולת האל.
מבחינת התוכן "ברכי נפשי" הוא המנון פילוסופי - תיאולוגי המגלגל בעניינים
שעמדו מאז ומתמיד במרכז העיון הפילוסופי: אלוהים ואדם, אלוהים והקוסמוס.

מקורות:

אליצור, שולמית. "לגלגולי החידתיות בפיוט המזרחי - מראשיתו עד המאה הי"ב" .פעמים - פרקי עיון במורשת ישראל במזרח, 59 : 14-34 .מכון בן צבי, ירושלים, אביב תשנ"ד.
זול אי, מנחם. האסכולה הפייטנית של ר' סעדיה גאון, הוצאת מכון שוקן, למחקר היהדות, ירושלים תשכ"ד.
טובי, יוסף. פיוטי ר' סעדיה גאון, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה הוגש לסנט האוניברסיטה העברית, ירושלים, תשמ"ב.
טובי, יוסף. "רב סעדיה גאון והשירה העברית - תרבות הגותית ושירה הגותית", פעמים - רבעון לחקר קהילות ישראל במזרח, 54: 18-48. חורף, תשנ"ג.
פלי ישר, עזרא. שירת הקודש העברית בימי הביניים, ירושלים, 1975.
פלי ישר, עזרא. "מקומו של רב סעדיה גאון בתולדות השירה העברית". פעמים - רבעון לחקר קהילות ישראל במזרח, 54: 4-17. מכון בן צבי, ירושלים, חורף תשנ"ג.
פלי ישר, עזרא. "מתנת הגניזה", הארץ - מוסף לתרבות וספרות, 97, 10, 22.

תגים:

פייטנות · רהיט · פיוט · קדושתא

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ניתוח ספרותי פואטי של "ברכי נפשי"\ר' סעדיה גאון", סמינריון אודות "ניתוח ספרותי פואטי של "ברכי נפשי"\ר' סעדיה גאון" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.