היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 60939
עיבוד נתוני הלמ"ס תוך פירוק והדגמה לגבי תחומי העיסוק השונים.
2,322 מילים (כ-7 עמ'), 6 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 60903
התפתחותה, קשריה עם הערבים הסורים-לבנונים בארגנטינה, יחסה לציונות - במחצית הראשונה של המאה העשרים.
2,205 מילים (כ-7 עמ'), 7 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 69062
דיון קצר בשני נושאים: ההגירה במדינת ישראל וערביי ישראל
1,299 מילים (כ-4 עמ'), 9 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 61060
סקירה היסטורית ובחינת פעילות התנועה בקרב צעירים ערבים-ישראלים.
7,013 מילים (כ-21.5 עמ'), 20 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 61255
בחינת המדיניות הישראלית הן ברמת השלטון המקומי והן ברמת השלטון המרכזי.
9,604 מילים (כ-29.5 עמ'), 23 מקורות, 459.95 ₪
עבודה מס' 61231
ניתוח סוגיות הידרו-אסטרטגיות בסכסוך הישראלי-ערבי.
3,761 מילים (כ-11.5 עמ'), 8 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 70394
כיצד באה לידי ביטוי מנהיגותו של המורה בכיתה הטרוגנית בחינוך הערבי ומה הם הגורמים שמסייעים למנהיגותו של המורה בחינוך הערבי.
9,804 מילים (כ-30 עמ'), 35 מקורות, 659.95 ₪
עבודה מס' 68826
בחינת ייצוג המיעוט הערבי בתוכנית הריאליטי "האח הגדול" בעונה הראשונה שלה, כפי שזה בא לידי ביטוי בדמותה של רנין.
5,940 מילים (כ-18.5 עמ'), 16 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 60789
בחינת המדיניות הגרעינית בעולם הערבי, בהודו ופקיסטן והעמימות הישראלית בנושא.
8,908 מילים (כ-27.5 עמ'), 33 מקורות, 445.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100