היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 25
עבודה מס' 62875
תקשורת וטרור, זהות לאומית, דמוקרטיה וקהלי תקשורת.
4,397 מילים (כ-13.5 עמ'), 23 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 62931
16,701 מילים (כ-51.5 עמ'), 31 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 62150
תקשורת אלטרנטיבית, תקשורת המונים, טרור ודמוקרטיה ותקשורת המונים, דמוקרטיה וזהות לאומית.
4,229 מילים (כ-13 עמ'), 28 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 66226
דיון בשלוש סוגיות אתיות.
3,550 מילים (כ-11 עמ'), 16 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 61845
ניתוח על פי התיאוריות המרקססטיות ועל פי תאוריות ההשפעה בתקשורת ההמונים.
1,825 מילים (כ-5.5 עמ'), 1 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 62970
מהו טווח מטרתה של התעמולה הפוליטית ומהם יעדי הביניים של התועמלן השואף להגיע למטרה זו.
9,607 מילים (כ-29.5 עמ'), 35 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 63261
תקשורת, טרור ודמוקרטיה; תקשורת אלטרנטיבית; ותקשורת ובחירות.
3,318 מילים (כ-10 עמ'), 14 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 65604
תאור הגורמים שהובילו לפריצתה של המהפכה: התסיסה שנבעה מאכזבתו של העם והתהליכים שיצרו תסיסה זו שתוצאתה היתה התפרצות ההמון.
9,618 מילים (כ-29.5 עמ'), 18 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 69508
הקוד האתי ומועצת העיתונות (תרגיל)
2,057 מילים (כ-6.5 עמ'), 9 מקורות, 181.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 25