היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 68760
סקירת ספרות והצעה למחקר שייערך באמצעות תצפיות וראיונות.
7,521 מילים (כ-23 עמ'), 23 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 64396
בדיקת הטענה כי מערכת הבנקים בישראל מפלה בתנאי מתן אשראי בן מגזרי המשק.
1,886 מילים (כ-6 עמ'), 0 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 69802
סקירה כללית של הסיבות לאי שוויון בייצוג נשים בשוק העבודה ובמגזר הציבורי.
4,790 מילים (כ-14.5 עמ'), 25 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 64346
מטרות מערכת החינוך, טיפולה של מערכת החינוך באוכלוסיות מיוחדות, הרפורמה שבוצעה במערכת החינוך בשנת 1968 והשלכותיה, החינוך במגזר הערבי ומקומם של ההורים במערכת החינוך.
7,752 מילים (כ-24 עמ'), 24 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 64341
סקירת החוקים השוויוניים בארץ בנושא תעסוקה ושכר, מצבם הכלכלי של ערביי ישראל ומערכת החינוך במגזר הערבי.
8,021 מילים (כ-24.5 עמ'), 16 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 63990
בחינתהשפעתם של סוכני סוציאלזציה ראשוניים (כגון המשפחה) ומשניים (כגון מערכת החינוך) על הצעיר הערבי העירוני בישראל בהתייחס לחיברות פוליטי כדוגמת הקניית דעות ועמדות פוליטיות.
5,630 מילים (כ-17.5 עמ'), 17 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 69511
דפוסי ההתארגנות הפוליטית במגזר הערבי, התמורות בכלכלת הערבים ותחושת הזהות של החברה הערבית בישראל.
9,135 מילים (כ-28 עמ'), 26 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 64835
בחינת אי השוויון בחינוך באמצעות שני מקרים שהוצגו בעיתונות.
1,628 מילים (כ-5 עמ'), 5 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 64776
סקירת המושג שביתה וזכות השביתה הקיים בישראל ובמדינות דמוקרטיות אחרות.
7,089 מילים (כ-22 עמ'), 0 מקורות, 240.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100