היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 92
עבודה מס' 65299
בדיקת הממשק בין המעבר לתקן 25 העוסק בהכרה בהכנסה לבין השימוש בשיטות הדיווח בפקודת מס הכנסה.
6,606 מילים (כ-20.5 עמ'), 24 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 64573
בחינת המשמעויות של פערי הכנסות מבחינה חברתית וכלכלית ובדיקה אמפירית של פערי ההכנסות בעשורים האחרונים על מנת ללמוד על המגמות השונות.
3,997 מילים (כ-12.5 עמ'), 10 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 20300
התייחסות לשאלות בנושא כגון - מהו ראשיתו ומומצאו, מהם טיפוסי בתי הכנסת המוכרים בישראל ואילו קווים ארכיטקטונים משותפים לבתי הכנסת שנסקרו.
2,119 מילים (כ-6.5 עמ'), 9 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 66512
מהו הדין המצוי בישראל לגבי מיסוי הכנסתם של בני זוג ומהו הדין שראוי כי יהיה בישראלי בדבר מיסוי הכנסתם של בני זוג.
12,052 מילים (כ-37 עמ'), 93 מקורות, 471.95 ₪
עבודה מס' 65301
תושבות היחיד וכיצד היא באה לידי ביטוי בפקודת מס הכנסה, כתוצאה מתיקון 132 לפקודה.
5,183 מילים (כ-16 עמ'), 17 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 69194
רקע על הכנסת שינויים, רפורמת אופק חדש, ובחינת הרפורמה בבי"ס ממלכתי (ראיונות).
5,344 מילים (כ-16.5 עמ'), 10 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 70494
בחינת הגורמים השונים לחיזוי רמת הכנסה שנתית בשימוש במערכות לומדות במתודולוגיית CRISP-DM
5,084 מילים (כ-15.5 עמ'), 10 מקורות, 659.95 ₪
עבודה מס' 66577
בחינת השינוי שחל בבית הכנסת לאחר חורבן בית המקדש.
7,590 מילים (כ-23.5 עמ'), 53 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 64972
סקירת תפקידיה של הכנסת כרשות מחוקקת וכרשות מכוננת, ומהם ההבדלים בשני תפקידיה: כרשות מחוקקת וכרשות מכוננת.
5,827 מילים (כ-18 עמ'), 8 מקורות, 312.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 92