עבודות [1-9] מתוך 14 :: [עמוד 1 מתוך 2]
עבור לעמוד: 1 2 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "היעדרות":

עבודה מס' 64165 SHOPPING CART DISABLED
הקשר בין שביעות רצון ומעורבות בעבודה לבין היעדרותם של העובדים בסוכנות הביטוח - הצעת מחקר, 2001.
עקב עלייה באחוז היעדרותם של עובדים, מציע מחקר זה לבדוק האם יש קשר בין שביעות רצון ובין היעדרות מהעבודה בקרב העובדים
4,369 מילים (כ-13.5 עמודים), 31 מקורות, 262.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
המחקר יעשה על סוכנות הביטוח "מבטח - שמגד", אחת הסוכנויות הגדולות, הותיקות והמובילות ביותר בארץ בתחום הביטוח.
הסוכנות הוקמה לפני כ- 14 שנה ומונה כ- 350 עובדים ועוסקת בתחומי האלמנטרי והחיים.
לסוכנות יש מספר חברות בת שכבר עתה עוברות תהליך של מזוג בשל שינויים ארגוניים.
החברה מחולקת למספר יחידות שלכל יחידה ישנם מנהלי תיקים שכל אחד מהם אחראי על מספר מפעלים או מפעל אחד גדול (ראה תרשים מבנה ארגוני).
המחקר יתמקד במחלקת ביטוח חיים, מחלקה שמתפקידה לפתור את בעית האי וודאות הכלכלית ולהבטיח את עתידה הכלכלי של המשפחה.
הבעיה העסקית: בסוכנות הביטוח "מבטח-שמגד" במחלקת ביטוח חיים ניכרת בשנה האחרונה תופעה ומגמה של גידול בשיעור בהיעדרויות עובדים מהעבודה.  
שעור היעדרות ב- 5% נחשב לשיעור היעדרות גבוה והוא עלול לפגוע בתפקוד הסדיר של סוכנות הביטוח. לאחרונה מסתמנת ירידה במספר פוליסות ביטוח החיים וביטוחי הבריאות השונים, לא נרכשות/נמכרות פוליסות ביטוח חיים חדשות. להיעדרות עובדים מהעבודה יש השפעה על מספר הפוליסות הנמכרות, עובדה המשפיעה על חוסנה הכלכלי של החברה ולצמצום פעילות החברה.  
מחקר זה עשוי להוות מחקר המשך למחקרים קודמים שבחנו את הקשר בין שביעות רצון של העובדים ומעורבותם בעבודה לבין היעדרותם מהעבודה. כמו כן, לאור ממצאי המחקר ניתן יהיה להשוות את הממצאים לרקע התיאורטי של המחקר שבו הוצגו מודלים ומחקרים שונים המתייחסים למשתני המחקר.
כלי המחקר יתבסס על ידי שאלון עצמי מבוסס על פי Kanong (1982). השאלון הינו שאלון למילוי עצמי.

תוכן העניינים:
פרק 1 - מבוא
1.1 נושא העבודה בעברית
1.2 נושא העבודה באנגלית
1.3 הצגת הארגון
1.4 סקירת ספרות
1.5 רציונאל המחקר
1.6 המסגרת התיאורטית
פרק 2 - המתודולוגיה של המחקר
2.1 אוכלוסיית המחקר
2.2 המדגם ושיטת הדגימה
2.3 מערך המחקר
2.4 כלי המחקר
2.5 שיטת ניתוח ועיבוד הנתונים
2.6 מגבלות המחקר
2.7 לוח זמנים
ביבליוגרפיה
נספחים

מתוך העבודה:
שביעות רצון כללית (Overall job satisfaction) - הנמדדת בצורה ישירה, על פי רוב באמצעות שאלה אחת (Lachman & Aranya, 1995) (עמירם 1993), או באמצעות מספר שאלות (Brayfield & Rothe, 1995), הבודקות אפקטיביות כללית במספר אספקטים של מצב העבודה.
 
עבודה מס' 65794 SHOPPING CART DISABLED
התנהגות לא נאותה בארגונים - היעדרות מהעבודה, 2007.
איתור גורמים הקשורים להיעדרויות של עובדים במקום עבודתם.
7,766 מילים (כ-24 עמודים), 14 מקורות, 438.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
היעדרות מעבודה הינה תופעה הגורמת לנזקים כלכליים בכל מדינה, ללא קשר לרמת מוסר העבודה בה. חוקי העבודה בכל מדינה מרשים לעובד להיעדר ממקום עבודתו בשל מחלה או חופשה. היבט זה הוא היבט סוציאלי ומטרתו לאפשר לעובד לנוח כאשר אינו מסוגל לעבוד ועל מנת שיוכל לאגור כוח להמשך עבודתו. בעיית ההיעדרות משותפת לעובד, לארגון ובהסתכלות רחבה יותר לחברה, היות וכאשר המשק מפיק פחות כל החברה סובלת בסופו של דבר.
עבודה זו תעסוק באיתור גורמים הקשורים להיעדרויות של עובדים במקום עבודתם בין היתר מסיבה של חולי של בן משפחה ,מגדר העובד וסיבות היעדרותו.

המחקר כלל 289 נבדקים, מתוכם 61.5% נשים ו 38.5% גברים, ממוצע גילאי הנבדקים 33 עם סטיית תקן של 9.5.
מצבם המשפחתי של הנבדקים: 57.4% נשואים ו- 42.6% לא נשואים.
ממוצע מספר הילדים הוא 2 עם סטיית תקן של 1. שעות העבודה של הנבדקים עומד על 43 שעות שבועיות בממוצע עם סטיית תקן 12, מספר שנות לימוד 14 שנים עם סטיית תקן של 2.
הליך איסוף הנתונים למחקר נעשה על ידי חלוקת שאלונים מרוכזים. לאחר מכן קודדו הנתונים לקובץ מרוכז אחד בתוכנת SPSS, שמתוכו נותחו משתני המחקר הרלוונטיים להשערות הנבדקות על ידי כל קבוצה.

תוכן העניינים:
מבוא - סקירת ספרות והשערות המחקר
שיטה
תוצאות
דיון
מסקנות
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
המניע העיקרי למחקר בתחום הוא כלכלי, כלומר באיזו מידה השימוש בתמריצים כלכלים לעובדים שאינם נעדרים משפיע על תופעת ההיעדרות, כיוון שיש עבודות שנותנות תמריצים להיעדרות נמוכה. היעדרות הינה התנהגות נפוצה ויקרה משום שפעמים רבות המעביד צריך לשלם לעובד שכר על אף היותו לא בעבודה, ובנוסף היעדרות גורמת לעיתים להבאת עובד חיצוני שהשכר לו הוא לעיתים כפול ובנוסף זה גורם לשאר העובדים לעבוד שעות יותר נוספות בכדי לכסות את הפער שהנעדר גרם (זהבי, 1998).
 
עבודה מס' 64122 SHOPPING CART DISABLED
הקשר בין סיגנון ניהול לבין שביעות רצון בעבודה והיעדרות בקרב עובדי חברת "מגדל" לביטוח, 2002.
בחינת הפרמטרים אשר השפיעו על תחושות שליליות בקרב העובדים וגרמו להיעדרויות רבות וממושכות.
8,219 מילים (כ-25.5 עמודים), 54 מקורות, 328.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
המחקר התבצע בחברת הביטוח "מגדל". לאחרונה נמסר על עזיבה של 5% מלקוחות החברה לטובת חברה אחרת (פוליסות לא חודשו), בעיקר בתחום מחלקות הרכב. כמו כן, חלה עלייה ברמת האיחורים וההיעדרויות של העובדים.
מטרת המחקר היא לבחון את הקשרים בין סגנונות ניהול (משימתי וחברתי) לשביעות רצון בעבודה ולבחון את הקשר שבין שביעות רצון להיעדרות.
המטרה היישומית היא להמליץ בפני הנהלת החברה על ביצוע שיפורים בתפקוד המנהלים בארגון.
המחקר התבצע בקרב של 35 עובדים בחברת הביטוח "מגדל". לפני העברת שאלוני המחקר הודגש בפני העובדים כי השאלונים הינם דיסקרטיים לחלוטין ושלא יעשה בהם שום שימוש למעט המחקר הנוכחי.
כלי המחקר שנבחר לצורך מחקר זה היה שאלון שכלל בתוכו שאלות סגורות. בשאלון נשאלו
הנחקרים שאלות שבהן הם מתבקשים להעריך את תחושותיהם (בהתאם לשביעות הרצון) לגבי
כוונתם לעזוב את מקום העבודה.

תוכן העניינים
תקציר מנהלים
1.1 תאור הנושא
1.2 הבעיה העסקית
1.3 מטרות המחקר
  1.3.1 מטרה אקדמית
  1.3.2 מטרה יישומית
1.4 חשיבות המחקר
1.5 רציונל המחקר
1.6 הגדרת משתנים
פרק 2 : סקירת ספרות
2.1 סגנונות ניהול
  2.1.1 סגנון משימתי
  2.1.2 סגנון חברתי
2.2 המנהל כמנהיג
2.3 שביעות רצון בעבודה
2.4 שביעות רצון
2.5 תיאורית עיצוב והעשרת העיסוק של Herzberg
2.6 היעדרות מהעבודה
2.7 מודל המחקר
2.8 השערות המחקר
פרק 3: מתודולוגיה
3.1 שיטות המחקר - מבט השוואתי  - מבוא
3.2 משתני המחקר - הגדרות ובנייתם
  3.2.1 קשר בין המשתנים
3.3 אוכלוסיית המחקר
3.4 כלי המחקר
3.5 שיטת ניתוח הנתונים
3.6 ההליך
פרק 4: ממצאים עיקריים
פרק 5: דיון וניתוח
פרק 6: סיכום, מסקנות והמלצות
6.1  מסקנות
6.2  המלצות
6.3  מגבלות המחקר
ביבליוגרפיה
נספח - שאלון

מתוך העבודה:
קיים קשר בין האסטרטגיה בה נוקט המנהל לבין המבנה הארגוני והתהליכים המתרחשים בו (שריר 1991, דוכובני 1993). סלומון קינג ויואן 1993, בתוך בן אסא 1996, טבעו את המושג: STRUCTURE GOCERMACE INTERACTION המביע תלות גומלין בין מבנה הארגון והאקלים החברתי השורר בו) לדרכי ניהול שונות.
אורטל (1995), מאבחנת 6 סוגי מנהיגות: המנהיג האוטוריטטיבי, המשכנע, הדמוקרטי האינטלקטואלי, הבירוקרטי והיצוגי.
עמיאל (1994) מתאר 5 טיפוסים: האבהי, הריבון, המנחה, המנהלן, היעיל. פרידמן (1997), מתאר סגנון סמכותי, היוועצותי, דיון קבוצתי והאצלת סמכויות. הוא מצמצם את הסגנונות ל - 3: יוזם, מגיב, מנהלן.
 
עבודה מס' 50346 SHOPPING CART DISABLED
היעדרות מעבודה- ניתוח משתנים נבחרים מתוך קבצי סקר כח אדם, 1998.
עבודה זו בודקת באופן סטיטיסטי את הגורמים המשפיעים על היעדרות מהעבודה (מוצא, השכלה וכו').
4,341 מילים (כ-13.5 עמודים), 8 מקורות, 207.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תופעת ההיעדרות מעבודה נחקרת בארץ כבר הרבה שנים. כך, לדוגמה, נערך מחקר מקיף ממקורות מנהליים לגבי היעדרות עובדים בתעשייה ישראלית על  ידי  מכון לפריון העבודה בשנות 1959-1960, ובשנות 1963-1964. בשנת 1971 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה גם כן פרסמה נתונים על היעדרות עובדים מנוכה עונתיות שהתבססו על סקרי כוח אדם.  בשנת 1983 מוסד לביטוח לאומי גם פרסם את העבודה הקשורה להיעדרות מן העבודה.

בעבודה זאת אנסה לנתח נתונים שקיימים בקובץ של סקר כוח אדם לגבי תופעת ההיעדרות עובדים מין העבודה. לשם כך נצטרך להגדיר כמה מושגים בסיסיים.

השערות
כדי לנסח השערות הייתי חייב לבדוק מספר נתונים מתוך סקרי כוח אדם. לצורך הדגמה לקחתי  מספר נתונים משנת 1994.
מבחינה של נתוני היעדרות לפי שנות לימוד מתברר שאחוז הנעדרים בקבוצה עם  +16 שנות לימוד גבוה יותר מאשר בקבוצות עם 0-8 שנות לימוד (8.8  ו6.1 -  בהתאם).
מבחינה של נתוני היעדרות לפי יבשת לידה מתברר שאחוז הנעדרים בקבוצות ילידי אסיה-אפריקה וישראל (8.2 ו7.8 - בהתאם) גבוה יותר מאשר בקבוצת ילידי אירופה- אמריקה (5.7). ואם להסתכל על קבוצת ילידי אירופה-אמריקה שעלו ארצה משנה 1990 ואליך אזי אחוז הנעדרים  עוד יותר נמוך ( 4)..4

תוכן העניינים:
מבוא
הגדרות
השערות
שיטת מחקר
בניית משתנים לניתוח וממצאים כלליים
בדיקת השערות באמצעות רגרסיה לוגיסטית
מגבלות ובעיות של הנתונים בקובץ סקר כוח אדם
סיכום
ביבליוגרפיה

לוחות
לוח 1. - אחוז נעדרים ונעדרים מסיבת חופשה לפי מין, קבוצת גיל, מוצא, שנות
לימוד, מצב משפחתי, ותק בארץ, נוכחות ילדים עד גיל 5 אצל פרט וסיבות היעדרות.
לוח 2. - תוצאות של רגרסיה לוגיסטית לפי מין

הערת מערכת: העבודה אינה כוללת קובצי אקסל ו-SPSS.
 
עבודה מס' 20728 SHOPPING CART DISABLED
היעדרות מהעבודה, 1993.
סקירת הסיבות וההיבטים הכלכליים לנושא, הצגת שיטות למניעת היעדרויות, בחינה סטטיסטית של הנושא ועוד.
3,652 מילים (כ-11 עמודים), 14 מקורות, 218.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
ההיעדרויות מהעבודה הינן תופעה הגורמת לא מעט לנזקים כלכליים בכל מדינה ומדינה, ללא קשר לרמת מוסר העבודה שלה.
חוקי העבודה בכל מדינה מרשים לעובד להעדר ממקום עבודתו בשל מחלה או חופשה. היבט זה הוא היבט סוציאלי גרידא ומטרתו לאפשר לעובד לנוח כאשר אינו מסוגל לעבוד ועל מנת שיוכל לאגור כח להמשך עבודתו.
בישראל היעדרויות מהעבודה הינן מהגבוהות בעולם, כל זאת בשל יחסי עבודה במשק המאפשרים זאת. אי לכך, היעדרויות עובדים היתה וממשיכה להיות הבעיה מרכזית באירגונים רבים. בעיה זו משותפת לעובד, לאירגון, ובהסתכלות רחבה יותר לחברה, היות וכאשר המשק מפיק פחות כל החברה סובלת בסופו של דבר.
היעדרויות מהעבודה (התנהגות נסיגתית) מהווים עשרות שנים נושא למחקר בארגונים. תשומת הלב החלה להיות מופנית להתנהגויות אלה לאחר שבעידן המודרני החל הקשר שבין העובד לאירגון להיחלש וכתוצאה מכך גברו תופעות אלו.
עבודה זו תעסוק באיתור גורמים הקשורים להיעדרויות של קופאיות. אנסה לבחון את הקשר בין היעדרויות ומשתנים ארגוניים מבניים וכן הקשר למאפיינים אישיים: מצב משפחתי, מצב סוציו-אקונומי וכיו"ב. את הבדיקה אערוך בעזרת ניתוח סטטיסטי של 73 קופאיות אשר לגביהם נאספו נתונים מרשימות הארגון, המתארים את האיפיונים האישיותים של הקופאיות.
בתחילת  העבודה אערוך סקירה תאורטית על נושא זה ועל הפתרונות המוצעים ע"י מומחים להקטנת כמות היעדרויות מכל סיבה שהיא, ולאחר מכן אנסה לבדוק בעצמי, ע"י מחקר שערכתי כאמור לעיל, את המאפיינים האישיים.
כפי שהזכרתי לעיל ההתעניינות בנושא זה היא בשני מישורים עיקביים:
1. הפסד תפוקה בשל הפרעות להמשך עבודה תקין. היעדרויות מן העבודה גורמות לבזבוז כ"א, לצמצום בייצור, להוצאות גבוהות יותר ועקב כך גם להכבדה על כושר ההתחרות בשווקי חוץ ולרמת מחירים גבוהה מן ההכרח בשווקי הפנים.
2. היעדרויות יכולות לפגוע גם בעובדים האחרים אשר רמת עבודתם תיפגע מחוסר תמיכה ושיתוף פעולה בעבודה.
(המרכז הישראלי לניהול, היעדרויות מהעבודה, עמוד 34).
אם כי אי אפשר לנכות באופן מוחלט כל היעדרות מן העבודה בגלל מחלות וסיבות נוספות אחרות, הרי אין ספק כי חלק מן היעדרויות השכיחות אינן הכרחיות ואפשר וצריך למנוע אותן.
היעדרות בלתי מוצדקת מן העבודה מזיקה לא רק בשל העלות הכלכלית אלא גם בשל עיוותים מוסריים: אדם אשר נעדר מעבודתו ללא סיבה מספקת, או שיכל להגיע לעבודה למרות שהחוק התיר לו לא להגיע, דבר זה יגרום לזלזול בכל ערכי החברה האחרים ולא רק הכלכליים.

תוכן העניינים:
1. מבוא

2. היעדרות מהעבודה- הסיבות וההיבטים הכלכליים

3. שיטות למניעת היעדרויות
1. תמריצים
2. קיצור שבוע העבודה
4. בדיקה סטטיסטית
1. המטרה
2. השיטה
3. ממצאים
5. סיכום

6. ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 64133 SHOPPING CART DISABLED
הקשר בין גישה ניהולית של מנהלים לבין רמת שביעות הרצון והיעדרויות מהעבודה, 2002.
בחינת הקשר בחברת ההי-טק "רדט"
11,005 מילים (כ-34 עמודים), 31 מקורות, 328.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
קבוצת "רדט" היא קבוצה בעלת 12 חברות בת. לחברות הללו ישנם שני מנהלי כספים בחלוקה שווה לחברות, האחד נחשב למנהל נוקשה מאוד וללא פשרות (X), השני מצטייר כמנהל המתחשב בעובדיו ומשתפם ונותן להם להרגיש שהם חלק פעיל מהארגון (Y).
מטרת המחקר לבדוק את מהות הקשר בין רמת סגנונות הניהול x ו - y ובין מדד תפקוד ארגוני.
הבעיה העסקית בה עוסקת העבודה - זו היא רמת שביעות רצון נמוכה של עובדים שמתבטאת בין היתר בהיעדרויות תכופות של עובדים בקבוצת "רדט". השלכותיה של בעיה זו על תפוקות הקבוצה מתבטאת באי עמידה בלוחות זמנים, בשירות הטעון שיפור ללקוחות ולספקים ובחוסר כח אדם מיומן עקב היעדרויות.
כלי המחקר היה סקר שאלון אנונימי. השאלון חולק ידנית ע"י החוקר לאוכלוסיית המדגם. המדגם כלל 60 עובדים, מנהלים ועובדים זוטרים של החברה ובפועל מולאו 50 שאלונים.

ראשי פרקים:
תקציר מנהלים
1. מבוא
1.1 רקע
1.2 הגדרת הבעיה העסקית   
1.3 מטרת המחקר וחשיבותו
1.4 רציונאל המחקר
2. סקירת ספרות ביקורתית
2.1 עיקרי תאוריה X  
2.2 עיקרי תאוריה Y
2.3 הנחות של תאוריה Y (מקרגור)
2.4 מוטיבציה מהי הנעה?
2.5 תגמול והנעה
2.6 עיצוב התפקיד ומודעות
2.7 עיסוק בבעיות הנעה
2.8 היעדרות ממקום העבודה.
3. השערות
3.1 המחקר
3.2 שיטת המחקר
3.4 שדה וכלי מחקר
3.3 מטרת המחקר
3.5 שיטת איסוף הנתונים
3.6 מתודולוגיה מחקרית
4. הליך המחקר  
5. ממצאי המחקר
6. דיון וניתוח
7. סיכום
מסקנות והמלצות
ביבליוגרפיה
נספחים - שאלון

מתוך העבודה:
חשיבותם של עמדות תפישות ומניעים ניתן לראות על ידי תאוריה X ותאוריה Y של מקרגור. מקרגור (1975), מציג סידרה של עמדות שיש למנהלים כלפי עובדים. בהתאם לעמדה כנקודת מוצא שיש למנהלים כלפי העובדים, קובעים המנהלים את התייחסותם לעובדים ואת דרך הניהול.
ישנם שתי מערכות ניגודיות של תפיסת היסוד אצל המנהלים באשר למקומו, תפקודו ומניעיו של האדם העובד.
 
עבודה מס' 64896 SHOPPING CART DISABLED
הוותק בעבודה ושחיקת העובד כגורם להיעדרויות ממקום העבודה, 2000.
בחינת הנושא בהקשר של שחיקת עובדים בעיריית הוד השרון.
12,993 מילים (כ-40 עמודים), 45 מקורות, 548.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
אף שביטוייה של תופעת השחיקה הנפשית מוכרים היטב, מחקרה המדעי צעיר יחסית- מאמצע שנות ה- 70. זו בעייתו של האדם המודרני. הסיבות לעניין הרב בה ברורות: יש לה תוצאות שליליות רבות על רמת תפקודו של הפרט, ולכן גם על תפקודם של מקומות העבודה והחברה כולה.
מחקרים מראים ששחיקה אינה תופעה בודדת המאפיינת מספר מצומצם של אנשים. היא מתייחסת למגוון רחב של אנשים, העובדים בקשת רחבה של מקצועות.
כיום קיימת מודעות גוברת של העובדים לכך. פיתוח גישת משאבי אנוש בארגונים הגבירה את הדאגה לעובד ולצרכיו. תרמה לכך גם התפתחות החקיקה בנושאי בריאות, בטיחות וזכויות העובדים לתנאי עבודה הולמים.
גם הלגיטימציה החברתית לחיפוש הגשמה עצמית והצורך בהומניזציה של מקום העבודה, העלו את הדיון בנושאים הקשורים ללחץ ושחיקה, כגורם מפריע להשגת מימוש עצמי ושביעות רצון בעבודה.

עבודה זו בודקת את הקשר שבין שחיקה וותק ועבודה עם קהל. ביררתי מהי הגדרת שחיקה עפ"י ממצאיהם של חוקרים שונים והיבטיה הפיזיולוגיים, הקוגניטיביים, הרגשיים והחברתיים.

מטרות העבודה
מטרה אקדמית - לאמוד את עוצמת השחיקה ותדירותה בקרב העובדים ועד כמה קיים קשר בין רמת השחיקה, הוותק וההיעדרויות ממקום עבודה. בנוסף בדיקה עד כמה עבודה עם קהל מהווה גורם שחיקה בעל רמה גבוהה בניגוד לעבודה שאינה מצריכה מגע עם קהל.
מטרה יישומית - בדיקת הקשר הנ"ל וגיבוש המלצות בנוגע לטיפול בתופעת ההיעדרויות הנגרמת כתוצאה משחיקת העובדים. בצורה זו להקטין את השחיקה, להגביר את המוטיבציה בעבודה, להקטין את ההיעדרויות ובכך לתרום לרווחת העובד כמו גם לטובת הארגון.
המחקר מתייחס לעובדים המקבלים קהל במסגרת תפקידם לבין עובדים שאינם נמצאים כלל במגע עם קהל.

תוכן העניינים:
פרק 1 - מבוא
מטרות העבודה
הצגת הבעיה
תרומת המחקר
פרק 2 - סקירת הספרות
רקע
שחיקה ומוטיבציה
לחץ ושחיקה - (Burnout and stress)
הגדרת המושג "שחיקה" - ומאפייניה
גורמים בירוקרטיים לשחיקה
קבלת קהל ומשמעותה
שחיקה - גורמים מנבאים
מבנה התפקיד
תחושת העדר שליטה וכח השפעה
עומס עבודה
קשיים במדידת הצלחה בעבודה
איכות ההדרכה המקצועית
משתנים הקשורים בעובד
משתנים אישיותיים
משתנים הקשורים במקצוע
משתנים דמוגרפים
המישור האישי
המישור הארגוני
עד כמה יקר מצב של לחץ ושחיקה של עובד?
ההיעדרויות
דרישות העובדים לפיצוי
התדיינות
תלונות והתמרמרות
תאונות
טעויות בשיפוט ובפעילות
קונפליקטים ובעיות אישיות
אלימות
התנגדות לשינויים
אין זמן לביצוע נכון
הפסד של הון אינטלקטואלי
מטרת המחקר
פרק 3 - מחקר ומטרות
מטרות המחקר
משתני המחקר
שאלות מחקר
שיטות המחקר
א. אוכלוסיית המחקר
ב. כלי המחקר
ג. מערך המחקר - נתונים על היעדרויות
פרק 4 - מחקר וממצאים
ניתוח סטטיסטי
פרק 5 - סכום ומסקנות
פרק 6 - דרכים לטיפול והמלצות
המלצות
העשרת עיסוקים
קבוצת תמיכה חברתית
חופשות מיוחדות
תרפיה של שחיקה
בונוסים ותגמולים
המלצות למחקר המשך
ביבליוגרפיה
נספחים - שאלון אישי

מתוך העבודה:
הבעיה העומדת במרכזו של מחקר זה הינה בעיה של שחיקת עובדים בעיריית הוד השרון. בארגון זה רבו לאחרונה (במיוחד בחצי שנה אחרונה) היעדרויות עובדים ומטרת העבודה היא לבדוק את הסיבות להיעדרויות הללו.
עירייה הינה ארגון עתיר עבודה. ארגונים כאלה מאופיינים בחוסר ניוד עובדים, עבודה שגרתית ודימוי נמוך של חלק מהעובדים (עובדי תברואה לדוגמא). בעשור האחרון צמחו תעשיות וארגונים עתירי ידע בהם תחלופת העובדים גבוהה והגיל הממוצע צעיר יחסית. הארגונים עתירי העבודה ממשיכים להיות עדיין המעסיק העיקרי, לעומת חברות עתירות הידע המעסיקות פלח עובדים מצומצם מאוד בעל יכולות מוגדרות. המאפיינים שהוזכרו מביאים ארגונים עתירי עבודה כדוגמת עובדי עירייה לשחיקת העובד, פגיעה בתפקודו וכך נוצרות תופעות הפוגעות בתפוקות העובדים ומביאות לפגיעה ביעילות הארגון. לעובדה זו יש להוסיף את הגורם הנפוץ לשחיקה - עבודה עם קהל. זוהי עבודה המצריכה משאבים מיוחדים בקרב אותם אנשים המתעסקים עם קהל.
אחת התופעות הנפוצות הנגרמות כתוצאה משחיקה היא ההיעדרות ממקום העבודה. היעדרות זו עלולה לגרום לנזקים רבים לארגון בו שחיקת העובדים היא ברמה גבוהה.
 
עבודה מס' 62295 SHOPPING CART DISABLED
הקשר בין גישות ניהול לבין שביעות רצון עובדי חברת SCANVIEW והיקף היעדרותם מהעבודה, 2001.
מחקר הבודק האם לסגנון הניהולי יש השפעה על שביעות רצון העובדים.
10,913 מילים (כ-33.5 עמודים), 45 מקורות, 317.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו עוסקת בהשפעת סגנונות הניהול על ביצועי העובדים בחברת Scanview, אשר לאיכות ביצוע העבודה בו חשיבות ראשונה במעלה והשפעתה על הצלחת החברה, קרדינלית. הבעיה העסקית היא שהחברה סובלת מרמה נמוכה של שביעות רצון עובדים הבאה לידי ביטוי בין היתר בהיקף גבוה של היעדרויות מן העבודה, בירידה ברמת האיכות והשירות ובפיגור בלוחות זמנים.התנהלות זו גורמת לנטישת לקוחות ולירידה בהיקף הכנסות החברה ובשנה האחרונה אפילו להפסד.
השערות המחקר הן כי התנהגות העובדים נובעת מיחס המנהל- מנהל מטיפוס X לעומת מנהל מטיפוס Y.
סקירת הספרות מעלה כי שיטות הניהול יכולות להשפיע הן על המוטיבציה, על שביעות רצון העובדים, על רמות ההיעדרות וכן הלאה לרמת ביצוע המשימות. סקירת הספרות נשאבה ממחקרים וספרים שנכתבו  בנושא ואלו אינם מעטים. המחקרים  מציגים שיטות רבות ושונות המלמדות כיצד אמור מנהל להתנהג במצבים שונים. על פי הסקירה מנהל משימתי הנו מנהל יותר "קשוח" ועשוי להעלות את תפוקת העובדים, אך מנגד יחסי האנוש נפגעים ומופיעות תחתיו בעיות משמעת.
סגנונות הניהול שנידונו בעבודה זו הם מסוג X ומסוג Y על פי התיאוריה של מקגרגור.
המטרה האופרטיבית היא לבדוק  סגנונות ניהול של שונים, שביעות רצון העובדים והיקף היעדרותם מהעבודה. התרומה הישומית תהא ברמת הייעוץ לחברות בנושא המנהל המתאים לכל יחידה למען מיקסום התפוקה.
כמו כן עולה כי עשויים להיות הבדלי שביעות רצון תחת סגנונות ניהול שונים ושלהן השפעה על היקף ההיעדרויות. סגנונות הניהול עשויים להשפיע על רמת התפקוד במיוחד במצבי שינוי, ומכאן שסגנונו האישי של המנהל ורגישותו לסביבה המנהל חשובה ביותר.
המחקר בוחן את סגנון הניהול כגורם עיקרי המשפיע על שביעות הרצון של העובדים בארגון והיקף היעדרותם תוך התמקדות בשני סוגים שונים של סגנון ניהול שהם: סגנון ניהול משימתי  וסגנון ניהול חברתי.

המחקר בוצע בחברת  Scanview בה עבדתי כמנהל מכירות. האגף הביצועי בחברה הפועל במשמרות בוקר וערב מנוהל ע"י שני מנהלי תפעול החולקים ביניהם את המשמרות. מנהל אחד משימתי, קפדן ונוקשה שאינו מקיים יחסי רעות עם העובדים והמוגדר כמנהל מסוג X ומנהל שני חברתי וחברותי יותר, רגיש ומתחשב ואשר סגנונו שונה בתכלית מזה הראשון ומוגדר כמנהל מסוג Y.
סך כל עובדי החברה, מקצועיים ומנהלתיים הוא כ - 45 ברמת המנהלים ידגמו שני מנהלי התפעול.
גילם בין 50 - 45 והשכלתם אקדמאית. ברמת העובדים נדגמו 30 עובדים. גילם נע בין  46, - 31
מרביתם בעלי השכלת תיכונית ומקצתם בעלי השכלה אקדמאית.

השערות המחקר הן:
     סגנון ניהול מסוג X מביא לרמת שביעות רצון נמוכה של עובדים והיקף היעדרויות גבוה מן העבודה.
     סגנון ניהול מסוג Y מביא לרמת שביעות רצון גבוהה של עובדים והיקף היעדרויות נמוך מן העבודה.

בכדי לבדוק את השערות המחקר חולקו שאלונים לכל עובדי החברה באגף הביצועי, כ-30 במספר.
כוונת השאלונים הייתה לאפיין את הבעיות הצצות אצל העובדים תחת כל מנהל, לבדוק אלו עובדים שבעי רצון יותר ומכאן לבדוק את רמת תפוקתם והיקף היעדרותם מן העבודה.
הממצאים לעיל הוכיחו חד משמעית כי עבודה תחת ניהולו של טיפוס מסוג Y פורה יותר, העובדים שבעי רצון יותר והיקף היעדרותם מן העבודה קטן יותר. העובדים ציינו את סגנון הניהול.

ההמלצות לגבי הארגון הנחקר הן שיכולתו של המנהל להיות חברתי, קשוב ורגיש, מפרגן, מאציל ומתחשב, היא יכולת חשובה ראשונה במעלה ואשר מתוכה נובעת עוצמתו הניהולית של המנהל המצליח לגרום לכפיפיו למקסם את תפוקתם ולתרום תרומה גדולה לחברה.
על החברה לשלוח את המנהל מסוג X לקורס ניהול אנשים המועבר ע"י בתי ספר רבים למנהל, על מנת לשפר את תפקודו.

תוכן עניינים:
מבוא
  2.1     בעיה העסקית
  2.2     מטרת המחקר
  2.3     רציונל המחקר
  2.4     משתני המחקר
סקירת הספרות
  3.1     שביעות רצון
  3.2     סגנונות ניהול
  3.3     שיטות הניהול
  3.4     קשר בין צורת ניהול ומנהיגות לשבעות רצון
  3.5     היעדרויות מהעבודה
  3.6     הקשר בין סגנון להיעדרויות
  3.7     קשר בין שביעות רצון להיעדרות
שיטת המחקר
  4.1     שיטת המחקר
  4.2     אוכלוסיית המחקר והמדגם
  4.3     השערות המחקר
  4.4     משתני המחקר
  4.5     כלי המחקר
  4.6     ההליך
  4.7     מגבלות המחקר
  4.8     נגישות לחברה
תוצאות
דיון
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח- שאלון
 
עבודה מס' 61546 SHOPPING CART DISABLED
הקשר שבין עמדות כלפי התפקיד ומאפייני התפקיד לבין היעדרויות מורים, 2002.
ניתוח איכותני באמצעות ראיונות.
3,628 מילים (כ-11 עמודים), 12 מקורות, 262.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים
מבוא
שיטת המחקר
תוצאות
דיון ומסקנות
ביבליוגרפיה
נספח


היעדרות עובדים הינה בעיה ארגונית מרכזית בעלת השלכות תקציביות ניכרות ( .(Sagie, 1998
בנוסף להשלכות הכספיות, היעדרות מורים משפיעה באופן שלילי על התהליך הלימודי בבית הספר
כגון רציפות ההוראה (Imants & Van Zoelen, 1995), הפרעה לשגרת בית הספר ( (Bowers, 2001
וירידה בהישגי התלמידים  (.(Scott & Wimbush, 1991

היעדרות מורים איננה תופעה שולית ומינורית ולכן יש לחקור את הסיבות העיקריות לתופעה זו.
נראה כי קיימים מספר גורמים אשר שילובם יכול לתת מענה הולם להסבר תופעת היעדרות מורים.
מטרות מחקר זה הינם:
1. לתאר את תופעת ההיעדרות תוך בחינת העדפת יום מסוים בשבוע ותקופה בשנה.
2. לבסס מודל מחקרי המאגד בתוכו הן את העמדות כלפי העבודה (שביעות רצון ושחיקה) והן את
מאפייני העבודה (היקף משרה וגודל המוסד), כמנבאים את תופעת ההיעדרות.
3. לתאר כיצד בתי ספר מתמודדים עם תופעת ההיעדרות ולראות מהי היעילות של דרך התמודדות
זו.
כלי המחקר בו נעשה שימוש היה ראיון מובנה, הראיון עסק בנושא של תופעת היעדרות מורים
הסיבות להיעדרות ודרכי טיפול בהיעדרות. בנוסף, נערך ראיון פתוח ובו תיאר הנבדק את אירוע
ההיעדרות האחרון שלו.


 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 14 :: [עמוד 1 מתוך 2]
עבור לעמוד: 1 2 :: עמוד הבא >>