היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין גישות ניהול לבין שביעות רצון עובדי חברת SCANVIEW והיקף היעדרותם מהעבודה

עבודה מס' 062295

מחיר: 349.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחקר הבודק האם לסגנון הניהולי יש השפעה על שביעות רצון העובדים.

10,913 מילים ,45 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

עבודה זו עוסקת בהשפעת סגנונות הניהול על ביצועי העובדים בחברת Scanview, אשר לאיכות ביצוע העבודה בו חשיבות ראשונה במעלה והשפעתה על הצלחת החברה, קרדינלית. הבעיה העסקית היא שהחברה סובלת מרמה נמוכה של שביעות רצון עובדים הבאה לידי ביטוי בין היתר בהיקף גבוה של היעדרויות מן העבודה, בירידה ברמת האיכות והשירות ובפיגור בלוחות זמנים.התנהלות זו גורמת לנטישת לקוחות ולירידה בהיקף הכנסות החברה ובשנה האחרונה אפילו להפסד.
השערות המחקר הן כי התנהגות העובדים נובעת מיחס המנהל- מנהל מטיפוס X לעומת מנהל מטיפוס Y.
סקירת הספרות מעלה כי שיטות הניהול יכולות להשפיע הן על המוטיבציה, על שביעות רצון העובדים, על רמות ההיעדרות וכן הלאה לרמת ביצוע המשימות. סקירת הספרות נשאבה ממחקרים וספרים שנכתבו בנושא ואלו אינם מעטים. המחקרים מציגים שיטות רבות ושונות המלמדות כיצד אמור מנהל להתנהג במצבים שונים. על פי הסקירה מנהל משימתי הנו מנהל יותר "קשוח" ועשוי להעלות את תפוקת העובדים, אך מנגד יחסי האנוש נפגעים ומופיעות תחתיו בעיות משמעת.
סגנונות הניהול שנידונו בעבודה זו הם מסוג X ומסוג Y על פי התיאוריה של מקגרגור.
המטרה האופרטיבית היא לבדוק סגנונות ניהול של שונים, שביעות רצון העובדים והיקף היעדרותם מהעבודה. התרומה הישומית תהא ברמת הייעוץ לחברות בנושא המנהל המתאים לכל יחידה למען מיקסום התפוקה.
כמו כן עולה כי עשויים להיות הבדלי שביעות רצון תחת סגנונות ניהול שונים ושלהן השפעה על היקף ההיעדרויות. סגנונות הניהול עשויים להשפיע על רמת התפקוד במיוחד במצבי שינוי, ומכאן שסגנונו האישי של המנהל ורגישותו לסביבה המנהל חשובה ביותר.
המחקר בוחן את סגנון הניהול כגורם עיקרי המשפיע על שביעות הרצון של העובדים בארגון והיקף היעדרותם תוך התמקדות בשני סוגים שונים של סגנון ניהול שהם: סגנון ניהול משימתי וסגנון ניהול חברתי.

המחקר בוצע בחברת Scanview בה עבדתי כמנהל מכירות. האגף הביצועי בחברה הפועל במשמרות בוקר וערב מנוהל ע"י שני מנהלי תפעול החולקים ביניהם את המשמרות. מנהל אחד משימתי, קפדן ונוקשה שאינו מקיים יחסי רעות עם העובדים והמוגדר כמנהל מסוג X ומנהל שני חברתי וחברותי יותר, רגיש ומתחשב ואשר סגנונו שונה בתכלית מזה הראשון ומוגדר כמנהל מסוג Y.
סך כל עובדי החברה, מקצועיים ומנהלתיים הוא כ - 45 ברמת המנהלים ידגמו שני מנהלי התפעול.
גילם בין 50 - 45 והשכלתם אקדמאית. ברמת העובדים נדגמו 30 עובדים. גילם נע בין 46, - 31
מרביתם בעלי השכלת תיכונית ומקצתם בעלי השכלה אקדמאית.

השערות המחקר הן:
סגנון ניהול מסוג X מביא לרמת שביעות רצון נמוכה של עובדים והיקף היעדרויות גבוה מן העבודה.
סגנון ניהול מסוג Y מביא לרמת שביעות רצון גבוהה של עובדים והיקף היעדרויות נמוך מן העבודה.

בכדי לבדוק את השערות המחקר חולקו שאלונים לכל עובדי החברה באגף הביצועי, כ-30 במספר.
כוונת השאלונים הייתה לאפיין את הבעיות הצצות אצל העובדים תחת כל מנהל, לבדוק אלו עובדים שבעי רצון יותר ומכאן לבדוק את רמת תפוקתם והיקף היעדרותם מן העבודה.
הממצאים לעיל הוכיחו חד משמעית כי עבודה תחת ניהולו של טיפוס מסוג Y פורה יותר, העובדים שבעי רצון יותר והיקף היעדרותם מן העבודה קטן יותר. העובדים ציינו את סגנון הניהול.

ההמלצות לגבי הארגון הנחקר הן שיכולתו של המנהל להיות חברתי, קשוב ורגיש, מפרגן, מאציל ומתחשב, היא יכולת חשובה ראשונה במעלה ואשר מתוכה נובעת עוצמתו הניהולית של המנהל המצליח לגרום לכפיפיו למקסם את תפוקתם ולתרום תרומה גדולה לחברה.
על החברה לשלוח את המנהל מסוג X לקורס ניהול אנשים המועבר ע"י בתי ספר רבים למנהל, על מנת לשפר את תפקודו.

תוכן עניינים:
מבוא
2.1 בעיה העסקית
2.2 מטרת המחקר
2.3 רציונל המחקר
2.4 משתני המחקר
סקירת הספרות
3.1 שביעות רצון
3.2 סגנונות ניהול
3.3 שיטות הניהול
3.4 קשר בין צורת ניהול ומנהיגות לשבעות רצון
3.5 היעדרויות מהעבודה
3.6 הקשר בין סגנון להיעדרויות
3.7 קשר בין שביעות רצון להיעדרות
שיטת המחקר
4.1 שיטת המחקר
4.2 אוכלוסיית המחקר והמדגם
4.3 השערות המחקר
4.4 משתני המחקר
4.5 כלי המחקר
4.6 ההליך
4.7 מגבלות המחקר
4.8 נגישות לחברה
תוצאות
דיון
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח- שאלון

מקורות:

אפטר, אבינועם (1994) תיאוריית ה - X וה - Y של מקגרגור, הוצ' אוניברסיטת ת"א.
בירנבאום מ. (1993), מי מפחד מעבודות מחקר, הוצאת מפעלים אוניברסיטאיים.
בר-חיים א. (1994), התנהגות ארגונית, תל אביב: עם עובד
טיפ פול, (1998), ניהול עצמי מוצלח, תל-אביב: אור עם.
גונן י. וזכאי אליאב, (1996), מנהיגות ופיתוח מנהיגות, משרד הביטחון: ההוצאה לאור.
גזיאל ח., (1986), יסודות בניהול ציבורי, תל-אביב: הוצאת דקל.
ברייס ל.(1992), מנהל בעל השפעה, תל-אביב: הוצאת מטר,
כספי א., (עורך)(1997), יחסי עבודה, תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.
כפיר א. (1997), ארגון וניהול- עיצוב ושינוי, תל-אביב: צריקובר.
מרי א., (1995), "המדע החדש ודפוסי הניהול", ניהול: בטאון המנהלים בישראל, 102, עמודים 8-6.
סמואל י. (1995), אירגונים,מאפיינים, מבנים ותהליכים, ת"א.
עופר א., (1999), "הכשרה למנהיגות זוטרה", מערכות, 365, עמודים 25-30.
פוקס א., הרץ וליזרוביץ (1992), מנהיגות כניהול, תל-אביב: מטר.
פופר מ. (1996), על מנהלים כמנהיגים, ירושלים: הוצאת רמות.
קולא ע., גלובמן ר. (1988), להיות מנהל ולהצליח, משרד החינוך והתרבות.
קרן א., (1987), שיטות ארגון וניהול, ירושלים: הוצאת כינרת.
שחר ר. (1996), "מנהיגות של נשים וגברים בארגונים: הדמיון והשוני", מנהלתון, 39, עמודים 3-6.
שלום, דוד (1991). "הנעה ארגונית - גישות ואמצעים מעשיים", סטטוס, גיליון 3/91
קעטבי, א (1998). "מעבדות לחירות - העובד המודרני והארגון", סטטוס, גיליון 11/98.
אפליאג נ., (1988), א.נ. "השפעת גורמים דמוגרפים אישיותיים ותפיסתיים על חלוקת תפקידי הבית בין בני הזוג" חיבור לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת ת"א 1988.
אנוך י (1991) העדרויות מהעבודה, ת"א,המרכז הישראלי לניהול.
יוגב א.(1996),, גורמי העדרות מהעבודה בתעשיה, חלק ראשון, מהדורה שלישית.
וולפין י., הקשר בין העדרות לתחלופה בתעשיה האוירית, עבודת מ.א. ,אוניברסיטת ת"א, 1981, בתוך, אשכולי ש., "העדרות מפאת מחלה", משאבי אנוש, ינואר פברואר, 1991.
מיכאלי יואב, "השפעת השימוש בכ"א זמני על מערכת יחסי עבודה באירגון", משאבי אנוש, מרץ 1992.
פז י., (1989), השלכות המעבר ל5- ימי עבודה בשבוע, המכון לפריון העבודה.
קרייזמן ב. (1995), תפקיד המנהל והתמודדותו עם משברים, משרד החינוך, ירושלים.
שפר א., ,בר נץ (1992), העדרות מהעבודה מסיבות רפואיות, ת"א.
COOPER R.,(1985) "AGE AND ABSENCE", OCCUPATIONAL PSYCHOLOGY, 6.
GARDOUREK L (1995). ABCENCE AND WELL BEING OF WORKERS.
.SIMHA D. (1981) "JOB SATISFACTION AND ABSENNTEEISM", INDIAN J. SOCIAL WORK, MARCH 1961.
HILL M. (1987) , WHO STAY HOME, NEW YORK.
JACKSON R. (1994) ABCENCE FROM WORK, LONDON;: SAGEHILL.
BLAKE,R., MUTON, J.S. "THE MAN GENIAL GRID", MC GROW HILL, 1964
BURNS M. J., (1996) LEARDERSHIP, NEW-YORK, HARPER AND ROW PUBLISHERS.
BLONDEL J., (1987) POLITICAL LEADERSHIP LONDON, SAGE.
BLASE J., (1993), "THE MICROPOLITICS OF EFFECTIVE LEADERSHIP: THEACHERS PERSPECTIVES", EDUCATIONAL ADMINISTRATION QUARTERLY, VOL 29, NO.2, PP.142-163.
BLASE J., ANDERSON G., (1995), FROM CONTROL TO EMPOEWMENT, LONDON, REDWOOD BOOKS.
BOSSERT A. ET AL., (1982), "THE INSTRUCTIONAL MANEGMENT ROLE OF THE PRINCIPLE", EDUCATIONAL ADMINISTRATION QUARTERLY, VOL 18, NO.3. PP. 34-64.
HERZBERG, F., MAUSER, B.(1959) JOB ATTITUDES REVIEW OF RESEARCH AND OPINION, PITTSBURGH
KATZ,D., KAHN,R.L.(1996), System thinking, Middie sex, Pengurn books, 1996
KIPNIS D, ET AL, (1980), "INTRA ORGANIZATIONAL INFLUENCE TACTICS: EXPLORATIONS IN GETTINGONES WAY", JOURNAL OF APPLICED PSYCHOLOGY, VOL 65, PP.440-452.
REGINALD H.,C, (1996), :GAINING BEHAVIORS OF PRINCIPALS IN SCHOOL OF VERGING LEVELS OF INSTRUCTIONAL EFFECTIVNESS", EDUCATIONAL ADMINISTRATION QUARTERLY, VOL 22, 1, 1996, PP.111-119.
GREINER L, (1992), "טעות" הדפסהRESISTENCE TO CHANGE DURING RESTRUCTURING", JOURNAL OF MANAGMENT INQUIRY, MARCH, 1992.
SERGONANI, T.S., (1991), THE PRINCIPALSHIP: A REFLECTIVE PRACTICE PERSPECTIVE, CHAPTER 12, PP.225-278.
DUKE, J. D., (1993). "MANAGING CHANGE: THE ART OF BAKANCING", HARVARD BUSINESS REVIEW, NOVEMBER, PP.109-119.

תגים:

מנהל · טיפוס · מוטיבציה · הנעה · מנהיגות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין גישות ניהול לבין שביעות רצון עובדי חברת SCANVIEW והיקף היעדרותם מהעבודה", סמינריון אודות "הקשר בין גישות ניהול לבין שביעות רצון עובדי חברת SCANVIEW והיקף היעדרותם מהעבודה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.