היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 61428
תמצית וביקורת על שני מאמרים ומתן זווית ראיה נוספת מתוך נקודת מבט פילוסופית היסטורית.
7,000 מילים (כ-21.5 עמ'), 14 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 61463
מאפייני הרוחוב ותפקודיו השונים מהתקופה העותומנית עד ימינו.
3,728 מילים (כ-11.5 עמ'), 3 מקורות, 60.95 ₪
עבודה מס' 61465
בחינת הנושא בהתייחס לשאלת השפעתו של היחיד על ההיסטוריה.
2,467 מילים (כ-7.5 עמ'), 6 מקורות, 102.95 ₪
עבודה מס' 66006
שנות הדיקטטורה (1976 -1983) בארגנטינה והשלכות היסטוריות וחברתיות
12,194 מילים (כ-37.5 עמ'), 34 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 61358
סקירת היסטורית וראיונות עם נשות הקהילה.
11,346 מילים (כ-35 עמ'), 8 מקורות, 351.95 ₪
עבודה מס' 61335
בחינת הספר כתעודה היסטורית (תרגיל).
3,543 מילים (כ-11 עמ'), 0 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 61137
סקירה היסטורית עד ההווה כולל מבט לעתיד.
8,552 מילים (כ-26.5 עמ'), 30 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61244
סקירה היסטורית והתפתחות מושג הריבונות עוד מימי וסטפליה דרך מוסדות בינלאומיים שונים.
4,666 מילים (כ-14.5 עמ'), 10 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 66669
הגורמים להקצנה הפוליטית והחברתית בתוך תנועת העבודה בשיקגו, האנשים אשר הובילו את המאבק וחשיבותה ההיסטורית של הפרשה.
11,728 מילים (כ-36 עמ'), 15 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100