היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 65460
השפעתם של שינויי אקלים ומפלסי הים ב 17,500 השנים האחרונות על מיצרי ברינג, ובנייתם כגשר יבשתי מקשר בין אלסקה לסיביר למעבר פאונה ופלורה.
2,362 מילים (כ-7.5 עמ'), 22 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 65459
השינויים לאחר תקופת הקרח האחרונה בים התיכון והשפעתו על המילוי המחודש בימת מרמרה והים השחור.
2,664 מילים (כ-8 עמ'), 6 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 67322
ניתוח כלל היחסים שהתהוו בכל אחת מהזירות בסיום מלחמת ששת הימים.
14,130 מילים (כ-43.5 עמ'), 24 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 60835
גישתו האידיאית של אצ"ג, כפי שבאה לידי ביטוי בשירים ובפואמות המופיעים בשלושת הספרים המאוגדים בכרך הראשון של אצ"ג - כל כתביו (תשנ"א).
8,098 מילים (כ-25 עמ'), 27 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 60838
ההשלכות של זרמי ים על האוכלוסיה האנושית בציוויליזציות ימיות.
2,516 מילים (כ-7.5 עמ'), 10 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 65458
השפעת מפלס הים העולמי, האזורי והמקומי על פאונה ימית, בדגש על אלמוגים.
2,047 מילים (כ-6.5 עמ'), 15 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 60798
הגדרת המיליטריזם והזהות הלאומית ובחינת הקשר בין שני המושגים.
8,164 מילים (כ-25 עמ'), 22 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 60595
הסכם אוסלו כהמשך לאסטרטגיה ישראלית לאחר תוצאות מלחמת ששת הימים.
4,708 מילים (כ-14.5 עמ'), 6 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 60668
בחינת היחסים עפ"י פרמטרים של מיתוס וסטריאוטיפ, טומאה וטהרה ואופן השימוש בהם.
2,919 מילים (כ-9 עמ'), 9 מקורות, 252.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100