היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 66046
השלכותיה של הצנזורה בישראל על חופש העיתונות, על רבדיה השונים ובציר הזמן
4,070 מילים (כ-12.5 עמ'), 23 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 65127
דיון בנושא האני הטרנסדנטאלי באידאליזם של הוסרל
3,214 מילים (כ-10 עמ'), 9 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61656
הצעת מחקר.
6,515 מילים (כ-20 עמ'), 26 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 61689
בחינת האפשרות כי לאחר שפג זמנה של הערבות, שוב אינה תקפה.
7,784 מילים (כ-24 עמ'), 25 מקורות, 470.95 ₪
עבודה מס' 61494
מהי תכנית לימודים ובחינת יישומה ע"פ התמורות שחלו לאורן זמן בישראל ובעולם.
9,364 מילים (כ-29 עמ'), 39 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 65991
יזמות כמענה לאילוצים שנובעים מבית והצורך בגמישות זמנים אשר תאפשר שילוב בין דרישות המשפחה לדרישות העבודה.
12,179 מילים (כ-37.5 עמ'), 60 מקורות, 554.95 ₪
עבודה מס' 61261
השינויים שחלו במעמד האישה מן העת העתיקה ועד לפמיניזם בן זמננו וניתוח הסרט כיצירה המשקפת והמייצגת שינויים אלה.
8,527 מילים (כ-26 עמ'), 18 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 61272
הצעה למחקר בחברת "עתיד מחשבים".
3,470 מילים (כ-10.5 עמ'), 17 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61344
דיון בריבוד החברתי תוך התמקדות בגורמי הריבוד, התפתחותו והבהרת המושגים סטריאוטיפים, עמדות, דעות קדומות ואיום והקשרם לעימות הבין עדתי.
8,568 מילים (כ-26.5 עמ'), 41 מקורות, 423.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100