היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 27
עבודה מס' 41507
רקע-מולייר ויצירותיו, ההומור במחזותיו וניתוח ההומור בשלושה מחזות.
5,226 מילים (כ-16 עמ'), 10 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 62296
האם ילדים לקויי למידה תופסים את ההומור בצורה שונה.
7,127 מילים (כ-22 עמ'), 42 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 69408
מאפייני ההומור הייחודי של השלישיה ותרומתה המיוחדת לעולם התרבות הישראלי.
3,198 מילים (כ-10 עמ'), 4 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 67239
סקירת מחקרים בנושא שימוש בהומור בפרסום.
5,655 מילים (כ-17.5 עמ'), 25 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66661
בחינת ההומור כמנגנון הגנה בתקופות אבל והפונקציות שההומור ממלא עבור אבלים.
8,522 מילים (כ-26 עמ'), 11 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 63544
שימוש בהומור במדיום התקשורתי והשפעתו על קבוצות גיל שונות.
9,485 מילים (כ-29 עמ'), 30 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 65607
הקשר בין רמת ליקוי הלמידה ובין תפיסת ההומור והבנתו על ידי נערים.
6,424 מילים (כ-20 עמ'), 14 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 64334
העבודה עוסקת בצורה שבה מילוש פורמן מעביר ביקורת בסרטים שלו בעזרת אירוניה, הומור וסאטירה.
2,992 מילים (כ-9 עמ'), 11 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 64135
בחינת היבטים בפרסום תוך התייחסות לנושא ההומור בפרסום.
6,411 מילים (כ-19.5 עמ'), 13 מקורות, 300.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 27