היישום אינו מחובר לאינטרנט

הילד לקוי הלמידה, הדמיון וחוש ההומור

עבודה מס' 062296

מחיר: 252.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם ילדים לקויי למידה תופסים את ההומור בצורה שונה.

7,127 מילים ,42 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

מטרת העבודה הנוכחית היא לבדוק את הקשר בין רמת ליקוי הלמידה ובין תפיסת ההומור והבנתו על ידי נערים ויכולתם לדמיין. כפי שנראה להלן, היכולת לתפוס הומור תלויה גם ביכולת הדמיון ולכן יש ביניהם קשר.
תכלית העבודה היא להעריך האם ילדים לקויי למידה תופסים את ההומור בצורה שונה, אם בכלל, יחסית לילדים רגילים.
העבודה הנה תיאורטית ונכתבה בקורס העוסק בליקוי למידה.

בעבר, ליקוי למידה היה נחשב יותר לליקוי פיזיולוגי במוח. המונח "ילד הסובל מליקויים בתפקודי המוח" הנו מונח החופף למספר רב של מונחים הנמצאים בשימוש אצל בעלי מקצוע שונים. "נזק מוחי מינימלי", "פער התפתחותי", "ילד היפרקינטי", "תסמונת קואיפורמית" ולאחרונה "ליקוי למידה".
אחת ההגדרות הראשונות לקוחה מנוסח החוק שנתקבל בארה"ב בשנת 1969 תחת הכותרת:
CHILDREN WITH LEARNING DISABILITIES ACT OF 1969
ילדים בעלי ליקוי למידה הם אותם ילדים בעלי הפרעה באחד או יותר מן התהליכים הפסיכולוגיים המעורבים בהבחנה, בשימוש בשפה המדוברת או הכתובה. הפרעה העלולה להתבטא ע"י פגם ביכולת להקשיב, לחשוב, לדבר, לקרוא, לאיית או לחשב. הפרעות אלו כוללות: ליקוי תפיסה, נזק מוחי, ליקוי מינימלי בתפקודי המוח, דיסלקציה ואפזיה התפתחותית. המונח אינו כולל את הילדים המציגים בעיות לימוד כתוצאה מליקויים בראיה, בשמיעה או בתנועה או כתוצאה מפיגור שכלי, הפרעה רגשית או השפעה סביבתית שלילית (קדרון, 1976).
לאור האמור לעיל יש להניח כי לילדים ליקויי למידה תהיה בעיה קשה בתפיסת והבנת קריקטורות יחסית לילדים רגילים.

תוכן העניינים:
מבוא
הומור- הגדרות ומאפיינים
2.1מהו הומור
2.2הבנת ההומור
דמיון הגדרות ומאפיינים
3.1תפקידו של הדמיון
3.2דמיון וחלימה בהקיץ
ליקוי למידה- הגדרות ומאפיינים
4.1הגדרת הליקוי
4.2השלכות רגשיות
4.3הפרעות התנהגות תגובתיות
4.4הפרעות התנהגות נוירוטיות
4.5אישיות סוציואפטית
קשיי יצירתיות ודמיון אצל ליקוי למידה
5.1מבנה האינטלקט
5.2גישתו של טורנס
ההומור ויכולת קוגניטיבית
סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

אלגום, דניאל לוין (1979) "יצחק דמיון: עובדות, הגדרות, שיטות" מגמות, כ"ד פברואר.
בלגור ר., (1986). הפרעות חמורות בקריאה: הדיסלקציה סיבותיה והטיפול בה. זמורה ביתן, תל אביב
ברוך, מירי;(תשנ"ג) הומור בספרות ילדים - ספרות ילדים ודרכי הוראתה במוסדות להכשרת עובדי הוראה , ירושלים: משרד החינוך והתרבות - גף להכשרת עובדי הוראה - מכון מופ"ת - מחקר ופיתוח תכניות.
גבעוני יפה (1977), קשרים בין חשיבה יוצרת, תלות בשדה ומוקד שליטה, (עבודת דוקטורט) אוניברסיטת בר אילן, המחלקה לפסיכולוגיה.
דה בונו אדוארד (1995) יצירתיות רצינית, תל אביב:מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה.
דלקאטו, ק. ה. (1976). הטיפול בילדים המתקשים בקריאה: מדריך מעשי להורים, צ'ריקובר.
דפנה, יעקב (תשל"ח) הפחתת התוקפנות באמצעות הדמיון אצל נבדקים תוקפנים תכונתיים.רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לפסיכולוגיה.
הבר ד. (1991), לא הואב לקרוא, אוניברסיטת תל-אביב,1991.
זיו אבנר (1993), פסיכולוגיה בחינוך, תל-אביב: יחדיו. (עמ` 152-166, 66-68)
זיו, אבנר (1981), פסיכולוגיה של ההומור, תל-אביב: "יחדיו".
זיו, אבנר (1981), הומור ואישיות, תל-אביב: פפירוס בית ההוצאה באוניברסיטת תל-אביב.
זיידמן ענת (1997), הומור, תל-אביב: פפירוס.
חודוס, איזולדה (1997); השוואה בין תלמידים עם לקות למידה ורגילים בנושא חוש ההומור, ת"א: אוניברסיטת ת"א.
טפר, ענבל (תשנ"א); הומור כאסטרטגיה יחודית להתמודדות עם כאב, רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן.
כהן אדיר (1997), "להיות החלום של עצמנו... דמיון, פנטזיה, חלימה בהקיץ ויצירה בחינוך ובטיפול", בתוך פלדי איתן (עורך), החינוך במבחן הזמן, אוניברסיטת תל אביב: עמותת המורים לקידום ההוראה והחינוך.
כרמלי, אברהם (תשל"ו) אוניברסיטת בר-אילן, מחלקה לפסיכולוגיה ההשפעה של דמיון ושל חיוביות התכונות על משיכה בין-אישית. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, מחלקה לפסיכולוגיה.
לוין (1980) הפסיכולוגיה של החלום תל-אביב.
לביא, מור (1997) שפת הסימנים, המיספריאליות, והחלטה לקסיקלית אצל נערים עם ליקוי שמיעה, רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לפסיכולוגיה.
לנדאו, א (1973) יצירתיות, תל-אביב: גומא.
מרגלית מ (1984), "לקות למידה: המשגות מחודשות והשתמעויות טיפוליות", פסיכולוגיה ויעוץ בחינוך.
סימפסון, ש. (1985). פגיעה מוחית ולקויי למידה. הוצאת רמות. אוניברסיטת תל-אביב.
סנדרס מ. (1979),הערכה קלינית של קשיי למידה, ת"א.
ספקטור נ. (1979), שיקום ליקויי למידה, תל-אביב: מסדה.
פרויד ז., (1915), פשר החלומות, ברלין.
פייטלסון,ד. "פיתוח משחקי דמיון בבני הגיל הרך כגישה אפשרית לעידוד יצירתיות" .הד הגן, אדר תשל"ו, 217-209.
פרץ א., (1999), הוראת מתמטיקה לילדים ליקוי למידה, אוניברסיטת ברמינגהם, עבודה לשם קבלת תואר מוסמך בחינוך.
צור, ע. (תשנ"ד) "שילוב דמיון מודרך ומטאפורות בתהליך ההדרכה: האם צד שמאל יודע מה צד ימין רוצה?", בתוך: קרון, ת, ירושלמי (עורכים) הדרכה בפסיכותרפיה. ירושלים: מאגנס, תשנ"ד, 228-206.
קדרון ר.(תשל"ד). עקרונות להוראת הקריאה לילדים בעלי ליקויי למידה. לקויי למידה: אבחון, אפיון וטפול. משרד החינוך, ירושלים, ע' 136-132.
קדרון ר. (1976) (עורכת), לקות למידה, אפיון אבחון וטיפול, ירושלים: משרד החינוך והתרבות, ירושלים.
קסטלר ארתור (1964) תהליך היצירה, תל אביב.
רנה ש. ונבון ד. (1990) , הכנסת מחשבים למערכת החינוך, דוח מחקר, מרץ 1990.
שוויצר, יעקב (1976) פרודוקטיביות הדמיון כפונקציה של רמת הגרייה הסביבתית.: רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לפסיכולוגיה.
שריר, עירית (תשל"ז); משתנים אישיותיים ותכונות הקריקטורה כגורמים בהנאה מהומור אצל ילדים, רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן.
Alden d l (1993) "identifying global and culture specific dimensions of humor in advertising: a multinational analysis" Journal of marketing Apr; vol 57(2)pp. 64 75
Eysenck,-hans-j. (1994) "the measerments of creativity" . In ; Dimension of creativity, (Margaret a.boden, ed.), Pp. 199-242: mit press cambridge,
Gatzels, j.w :jackson, p.w. Ceativity and intellugence. N.y , wiley, 1962.
Schonbar, r.a.(1965). "Differential dream recal frequency as a component of "life style". Journal of consulting psychology, 29 . (468-474).*
Shepard r.m. (1978) "externalization of mental images and the act of creation" in b.s. Randahava (ed) visual learning thinking and communication. Pp.133-157.
Schredl, m (1995) "creativity and dream recall" Journal of creative behavior. Vol 29 (1) :16-24.
Margalit, m (1995) "social skills learning for students with learning Disabilities and students with behavior disorders". Educational psychology,15[4], 1995, 445-457.
Lerner j (1985), Learning disabilities, nortlesstern illinois univarsIty.
Swanson h.l. (1987), "Information processing theory and learning disabilities. An overview", Journal of learning disabilities v. 20 nu. 1 ; january. P p 3-6.

תגים:

לקויי למידה

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הילד לקוי הלמידה, הדמיון וחוש ההומור", סמינריון אודות "הילד לקוי הלמידה, הדמיון וחוש ההומור" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.