היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–8] מתוך 8
עבודה מס' 68967
הוספת דרישה ל"פעולה מטרימה" כתנאי להגשת תלונה אצל נציב תלונות הציבור והשלכות תוספת זו.
3,019 מילים (כ-9.5 עמ'), 20 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 60436
C
0 מילים (כ-0 עמ'), 0 מקורות, 131.95 ₪
עבודה מס' 64543
התנאים להגשת תובענות ייצוגיות על פי חוק ני"ע.
11,523 מילים (כ-35.5 עמ'), 4 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 40915
חייהם של קונפוציוס וסוקרטס והשוואת אישיותם, סגנון ההגשה שלהם, המידה הטובה, פרגמטיזם מול אבסטרקטיזם והאהבה.
5,689 מילים (כ-17.5 עמ'), 13 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 67941
סקירה רחבה של הטעיות במשק שנעשו לאחרונה ומהי ההשפעה של החוק החדש בתובעניות הייצוגיות לעומת המבנה שהיה לפני כן בתחרות בלתי הוגנת ללא חוק התובעניות החדש כחוק פוזיטיבי הנותן זריקת מרץ להגשת תובענות.
23,898 מילים (כ-73.5 עמ'), 200 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 68333
סקירה כללית, תוך התייחסות לחמישה מקורות.
1,689 מילים (כ-5 עמ'), 6 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 32751
הגשת תקציב לפעילות חברתית של שכבת י' הגדרת מושגי מפתח, כגון:"תקציב", "תקציב תוספתי", "תקציב על בסיס 0" וכד'.
2,278 מילים (כ-7 עמ'), 6 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 66024
בחינת השינוי במדיניותה של המערכת המשפטית בדבר הגשת כתבי אישום בהריגה במקום בגרם מוות ברשלנות
7,904 מילים (כ-24.5 עמ'), 30 מקורות, 603.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–8] מתוך 8