היישום אינו מחובר לאינטרנט

סטנדרטיזציה של הטעיות במשק

עבודה מס' 067941

מחיר: 604.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירה רחבה של הטעיות במשק שנעשו לאחרונה ומהי ההשפעה של החוק החדש בתובעניות הייצוגיות לעומת המבנה שהיה לפני כן בתחרות בלתי הוגנת ללא חוק התובעניות החדש כחוק פוזיטיבי הנותן זריקת מרץ להגשת תובענות.

23,898 מילים ,200 מקורות ,2008

תקציר העבודה:

עוד בעבר הוקצתה לצרכן קשת רחבה של זכויות המעניקות בצידם סעד מבית המשפט בהפרתם של כללי התחרות החופשית. אמנם, למרות שבכל יום מסחר מתקיימות הפרות רבות של כללי התחרות החופשית, דה-פקטו, הייתה אדישות צרכנית ניכרת לגבי העמידה על זכויותיהם כצרכנים ותפוקה שיפוטית דלה בתחום הצרכנות כתופעת לוואי(1).
הסיבות הדומיננטיות לכך נעוצות בעיקר בטעמים של חוסר מודעות הצרכנים לזכויותיהם כצרכנים; האופי של הצרכן הישראלי כצרכן אדיש; חוסר בהירות ואי קוהרנטיות במכשיר התובענה הייצוגית כתמריץ שלילי לאכיפה צרכנית; השתקתם של הצרכנים בהסדר "חבילות סל" ותלושים מהיצרן כסעד ממצה לכאורה במקום הגישה לערכאות; נגישותו המוגבלת של הצרכן לבית המשפט, וכן חוסר מיומנות הצרכן בבית המשפט לעומת עוסק, המרתיעים צרכנים מלמצות את הדין עם עוסקים מפרים.

נוכח השינוי הדרמתי שהחל להתגבש כבר בשנת 2000 בהגשת תובענות צרכניות באופן יותר אינטנסיבי(2), ומאחר והגיע לשיא חדש כעת - בראשית שנת 2007, מאמר זה יבחן את ההתפתחות הפרוגרסיבית מתמשכת החלה במעורבותו של הצרכן, בכל הנוגע לשמירה ועמידה על זכויותיו כצרכן, וברף גבוה יותר כצרכן הנבון, בהקשרים רבים, בדרכי פעולה מגוונות, ובעיקרן של פעולות אלו עומדות ותלויות הגשתן של מעל 100 תביעות לאישור תובענה ייצוגית מבית המשפט המחוזי בתל אביב(3) מחמת הטעייה צרכנית, ובכל יום שעובר אנו עדים לעוד ועוד הגשות של בקשות לתובענות ייצוגיות כדבר פופולרי, וכדרך משל לעוד עננים שמצטרפים למבול גשם היורה הראשון של מכשיר התובענה הייצוגית המוסדר כעת בחוק קונקרטי שלם ואחיד בשיטתנו.
כחלק מהתפנית המסתמנת כיום במודעות הצרכן לזכויותיו והאקטיביזציה הצרכנית, אתאר בפרק הראשון של המאמר את הטרנספורמציה בכלי התקשורת כהקלה בגישה לערכאות, ובעיקר הדברים, כפקטור מרכזי למינוף המודעות הצרכנית בשלל ההיבטים, כפועל יוצא מכך, כבקרה מוגברת חוץ-משפטית לכללי התחרות ההוגנים בבסיס הכלכלה החופשית בשוק וכלי שרת לצד הרשות השיפוטית לאכיפת זכויותיו של הצרכן באופן נמרץ יותר.
בפרק השני של המאמר, אצביע על סקירה כללית ואציג את חלקן הדומיננטי של מצעד ההטעייות נשוא הבקשות לתובענה ייצוגית נגד הקרטלים בשוק שעומדות ותלויות כעת לאישור בית המשפט, תוך התמקדות על המסכת העובדתית ומארג הנסיבות בהטעייות של משקל, ובטיבו ומהותו של המוצר במדף המוצרים, ומבלי להיכנס לטרקלין של הדינים הקיימים ולפרצופיה הרבים של ההטעייה הצרכנית, בהטעייות דומיינים באינטרנט או במסחר מרחוק. לאחר מכן איישם את מערכת הדינים והפסיקה בהטעייות הנדונות בבקשות לתובענות הייצוגיות, במכלול האספקטים והמישורים שעולים מהמקרים ועולים להתדיין בבית המשפט לאישור הבקשות, ובכלל זה על מכשיר התובענה הייצוגית האיתן והיעיל יותר כיום, המזניק את מעמדו של הצרכן, התובע הייצוגי ובא כוחו לעמדת המרום, ומעלה תקוות רבות בתחומים מגוונים, ושאלות רבות לגבי פיתוחו בעתיד.

תוכן עניינים:
הקדמה
פרק א': בקרה תקשורתית על כללי מסחר הוגנים כבקרה פונקציונאלית לבקרה השיפוטית-
1. כללי
2. הפורומים והדומיינים האסטרונומים-
2.א. "נט-המשפט" כהקלה בגישה לערכאות-
2.ב. "אתרים נשכניים" ושריריים להנפת דגלו של הצרכן-
2.ג. עשיית דין עצמית דומייניסטית
3. התקשורת הטלוויזיונית
4. עיתונות ורדיו
פרק ב': הטעיית הצרכנים כ"מבול" של בקשות לתובענות ייצוגיות בימים אלו-
1. כללי
2. הסטנדרטיזציה של הטעייות במדף המוצרים-
3. הטעייות באמריקה
פרק ג': ההיבטים הנורמאטיביים והשיפוטיים בהטעיית הצרכן-
1. כללי
2. עילת התביעה של המתחרים הנפגעים
2.א. המבחן להטעייה ויישומו-
2.ב. התופעה הסיבובית
3. בית המשפט להגשת תובענה ייצוגית נגד "הנקל סוד" על הטעייה במשקל-
4. עילת התביעה של הצרכנים-
4.א. המבחן להטעייה צרכנית ונזק כללי בלתי ממוני-
4.ב. מבחן "הצרכן הסביר"
4.ג. יישום למבחני ההטעייה במשקל וטיבו של המוצר על הבקשות לתובענה ייצוגית-
5. אכיפתו הפלילית של החוק להגנת הצרכן
6. אחריותם של גורמים נלווים להטעייה-
7. ההיבט הקנייני והטעיית חברות הדלק
8. השלמה סטטוטורית להגנת הצרכן-
פרק ד': הטעיית הצרכן במכשיר התובענה הייצוגית
1. יתרונות התובענה הייצוגית ומהותה
2. חסרונות התובענה הייצוגית
3. שלושת הגלגולים של מכשיר התובענה הייצוגית ועל החוק החדש
4. כניסה לעובי הקורה-
5. עילת תביעה אישית למייצג כתנאי סף לאישור הבקשה-
6. מבחני משנה בסעיף 8 לחוק-
6.א. התובענה הוגשה בתום-לב BONE-FIDES ))
6.ב. שאלה של עובדה או משפט
6.ג. הדרך היעילה וההוגנת
6.ג.1. גודלה של הקבוצה מצדיק הגשת התביעה כתובענה ייצוגית -
6.ג.2. מבחן הסעד
6.ד. ייצוג הולם-
7. פטור מאגרה בתובענה ייצוגית-
8. גילוי מסמכים בתובענה ייצוגית
9. ייצוג הולם-
פרק ה': דיני עשיית עושר ולא במשפט-
פרק ו': משפט עברי
סוף דבר
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

בהליך הקנייה וטרם אקט הקנייה, הרשת מציבה כלים פרודקטיבים ואינסטרומנטלים למדי המאפשרים מקסימום תנאים לרכישה נבונה יותר, אך גם אם הרכישה הייתה כוזבת והצרכן ניתקל בכשל רכישתי למרות זאת, מפאת הפרת כללי התחרות, ניתן בקלות ובמהירות דרך הרשת, להגיש תביעה קטנה עצמאית במהירות הסיב האופטי דרך מערכת "נט-המשפט" ברשת ללא טור ופרוצדורות ארוכות, וככזו המקלה ומשפרת את הגישה לערכאות שיפוטיות באופן דרסטי(23).
המהירות, הקלות, והגמישות בהגשת התביעה ב"נט המשפט", מתמרצת את הצרכנים בהגשת תביעות צרכניות ב"נגיעה" אחת על המקלדת מהבית כחלק מההתקדמות וההאצה התקשורתית,ולדידי, הקלה דיונית זו, משמשת ככלי תקשורתי-משפטי ממוזג ליצירת סעד נזיקי ולהרתעת החברות בשיפור הגישה לערכאות הנמוכות,וסלילת דרך לערכאות הגבוהות יותר בעתיד.

תגים:

תובענה ייצוגית · תביעה ייצוגית · הגנת הצרכן · עוולות מסחריות · הטעייה · הטעייה צרכנית · צרכנות · הגנת הצרכן

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "סטנדרטיזציה של הטעיות במשק", סמינריון אודות "סטנדרטיזציה של הטעיות במשק" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.