היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 21
עבודה מס' 66691
ניתוח שוק המשקאות הקלים וניתוח אסטרטגי שיתרכז בחברת נביעות טבע הגליל בע"מ בשיווק מוצרי מים מינרלים שלה.
6,046 מילים (כ-18.5 עמ'), 16 מקורות, 268.95 ₪
עבודה מס' 66789
סקירה כללית של הגורמים שהשפיעו על התפתחות החקלאות במושבות הגליל.
4,134 מילים (כ-12.5 עמ'), 9 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 40086
הרכב האוכלוסיה בגליל טרם בואם של פליטי יהודה, טמיעתם וחלקם במרד "בר-כוכבא".
5,489 מילים (כ-17 עמ'), 8 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61358
סקירת היסטורית וראיונות עם נשות הקהילה.
11,346 מילים (כ-35 עמ'), 8 מקורות, 351.95 ₪
עבודה מס' 63409
3,690 מילים (כ-11.5 עמ'), 11 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 63642
ניתוח דו"חות כספיים.
7,746 מילים (כ-24 עמ'), 0 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 63607
11,521 מילים (כ-35.5 עמ'), 38 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 65079
עיתויו והצדקתו של של המבצע.
9,806 מילים (כ-30 עמ'), 29 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 61928
האם האוכלוסייה הבדווית במדינת ישראל הושפעה מהתנועה האסלאמית ובאילו תחומים.
8,536 מילים (כ-26.5 עמ'), 39 מקורות, 544.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 21