היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 15
עבודה מס' 65335
סקירת תחום ההגבלים העסקיים תוך התמקדות בהגבל עסקי מסוג "הסדר כובל".
10,405 מילים (כ-32 עמ'), 24 מקורות, 459.95 ₪
עבודה מס' 23112
מטרת עבודה זו היא להצביע על הצורך בהגבלים עסקיים בשל הסיכונים שבהפרטה מבחינת יצירת מונופולים.
4,867 מילים (כ-15 עמ'), 20 מקורות, 96.95 ₪
עבודה מס' 66317
דיון בסעיף 3 לחוק ההגבלים העסקיים אשר קובע רשימה סגורה של פטורים שעליהם אין צורך לבקש אישור.
9,805 מילים (כ-30 עמ'), 54 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 62151
חוק ההגבלים העסקיים וצורות האכיפה השונות.
7,397 מילים (כ-23 עמ'), 7 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 69337
ניתוח "הסדרים כובלים" או "קרטל" לפי חוק ההגבלים העסקיים, התנאים לקיומו והפגיעה שלו בצרכנים ובתחרות בשוק.
11,478 מילים (כ-35.5 עמ'), 39 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 69786
סעיף 48 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 בראי פרשת כהן ישי ואח'.
3,510 מילים (כ-11 עמ'), 14 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 65448
היכן ממוקם שיווי המשקל הנורמטיבי בחוק ההגבלים העסקיים בכך שהוא מגביל התנהגות עסקית באמצעות סוגיית ההסדרים הכובלים.
7,456 מילים (כ-23 עמ'), 20 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 66532
הגדרת השוק הרלוונטי והמבחנים לזיהויו.
3,956 מילים (כ-12 עמ'), 9 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 69721
סקירה חקיקתית ופסיקתית של תוכנית האכיפה הפנימית כפי שיושמה בארץ.
3,722 מילים (כ-11.5 עמ'), 17 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 15