היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 62113
הדעות והעמדות השונות ביחס לסוגיית הפורנוגרפיה בישראל.
2,253 מילים (כ-7 עמ'), 16 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66453
התקשורת כמעצבת דעת הקהל.
1,403 מילים (כ-4.5 עמ'), 8 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 66339
מהן השפעותיהן של פרסומות בעלות גוון ישראלי\מערבי על דעותיו של הצרכן העולה החדש.
4,830 מילים (כ-15 עמ'), 38 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 61999
סקירת הדעות הרווחות בנושא.
4,047 מילים (כ-12.5 עמ'), 19 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 61992
תיאוריות מתחום הפסיכולוגיה החברתית הנוגעות למושגים "סטריאוטיפים", "עמדות" ו"דעות קדומות".
5,916 מילים (כ-18 עמ'), 48 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62262
התהליכים החברתיים הגורמים לריבוד עדתי.
6,419 מילים (כ-20 עמ'), 33 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 62352
סקירת הספרות בנושא ודעה אישית.
3,166 מילים (כ-9.5 עמ'), 15 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 63199
7,685 מילים (כ-23.5 עמ'), 12 מקורות, 580.95 ₪
עבודה מס' 62900
בעלי הדעות וסברותיהם.
4,620 מילים (כ-14 עמ'), 7 מקורות, 253.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100