היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 69139
סקירה תיאורטית והסבר על אופן בניית השאלון.
3,838 מילים (כ-12 עמ'), 14 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 32705
בניית יחידת לימוד שעניינה "איכות הסביבה = איכות חיים", בשיטות לימוד התואמות כיתות הטרוגניות, במטרה לפתח מודעות לנושא איכות הסביבה והתעשיה.
2,089 מילים (כ-6.5 עמ'), 7 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 68716
הצגת המרכיבים השונים בתכנון וניהול הבנייה.
6,786 מילים (כ-21 עמ'), 0 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 50975
עבודה זו בוחנת כדאיות כלכלית של בניית כבישים לעומת העלות שנגרמת למדינה כתוצאה מתאונות דרכים.
10,733 מילים (כ-33 עמ'), 12 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 65544
סקירת מספר גורמים הקשורים במותג.
7,912 מילים (כ-24.5 עמ'), 15 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61443
הצעת מחקר לבניית מודל ל"התנהגות אזרחית בארגון" בקונטקסט התרבותי של המנהל הציבורי\עסקי הישראלי - משטרת ישראל.
6,867 מילים (כ-21 עמ'), 35 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 62808
סקירת עמדות המעסיקים, ההסתדרות והממשלה.
6,412 מילים (כ-19.5 עמ'), 31 מקורות, 385.95 ₪
עבודה מס' 65903
ניתוח של מצבה הנוכחי של החברה (2007) והמלצות מעשיות לאסטרטגיה עתידית
8,165 מילים (כ-25 עמ'), 13 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 63206
סקירה עיונית ובחינת מקרים בתחומה של הועדה המקומית לתכנון ובניה, קרית אונו.
8,439 מילים (כ-26 עמ'), 30 מקורות, 482.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100