היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 61874
בחינת הגורמים לתמורות שחלו לאחרונה במעמדה המשפחתי של האישה הערבייה הישראלית.
9,829 מילים (כ-30 עמ'), 33 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 66204
כיצד התייחסה הלידה בהגותה ובמעשיה לבעיה המרכזית של מעמד האישה בכלל ומעמד האישה התורכית בפרט, בין השנים 1908 ל- 1935.
4,562 מילים (כ-14 עמ'), 9 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 61922
דמותה של האישה בשירתן של השתיים והקווים הבולטים בדרכי עיצובה.
12,842 מילים (כ-39.5 עמ'), 48 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61931
סקירת הגורמים לתמורות שחלו במעמדה של האשה הערבייה בישראל.
4,511 מילים (כ-14 עמ'), 20 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66270
מעמד האישה היהודיה במצרים, בתחילת האלף הקודם.
5,575 מילים (כ-17 עמ'), 11 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 61786
כיצד מצטיירת דמותה של האישה בשירתן של השתיים והקווים הבולטים בדרכי עיצובה.
3,401 מילים (כ-10.5 עמ'), 13 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66111
האישה כפי שהיא נתפסת בקולנוע, והשפעת תפיסה זו על מעמד הנשים
5,914 מילים (כ-18 עמ'), 10 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66001
כיצד האישה מוצגת בפרסומות למוצרי טיפוח בישראל?
7,572 מילים (כ-23.5 עמ'), 23 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 61504
בחינת אי השוויון בצה"ל על פי התיאוריה הפונקציונלסטית ותיאוריית הקונפליקט.
2,068 מילים (כ-6.5 עמ'), 7 מקורות, 179.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100