היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 67260
מה הייתה השפעתם אירועי מלחמת העצמאות על יחסי הגומלין בין הדרג המדיני לדרג הצבאי באותה התקופה?
7,295 מילים (כ-22.5 עמ'), 18 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 50138
סקירת יחסי הכוח צבא מול דרג מדיני לאור הפרשה בה פגש האלוף שחור אישי אופוזיציה תוך סקירת ספרות רלוונטית ועיתונות.
3,236 מילים (כ-10 עמ'), 8 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 40566
רקע-ערב העימות, משבר סואץ, היעדים המדיניים והמטרות הצבאיות.
5,456 מילים (כ-17 עמ'), 12 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 40806
הגדרות, תיאוריות ותיאור המחקר-מטרות, שיטות ותוצאות.
3,126 מילים (כ-9.5 עמ'), 5 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 62216
5,040 מילים (כ-15.5 עמ'), 21 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 65173
מהן צורות ניהול היכולות להיות מיושמות ע"י מנהלים ביחידות שונות, והאפקטיביות שלהן.
8,221 מילים (כ-25.5 עמ'), 33 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 70736
בחינת הטענה כי מקבלי ההחלטות שגו ביישום תורת ההחלטות בתנאי אי וודאות והדבר הוביל למפלה ב- 1973.
6,457 מילים (כ-20 עמ'), 13 מקורות, 199.95 ₪
עבודה מס' 60763
בחינת השפעתם של קשרי הגומלין בין הדרג המדיני לדרג הצבאי.
10,485 מילים (כ-32.5 עמ'), 13 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 62841
יחסי הגומלין בין הדרג הצבאי לדרג המדיני.
7,441 מילים (כ-23 עמ'), 12 מקורות, 312.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100