היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 66504
סקירת מחקרים בתחום ועריכת ראיון.
7,694 מילים (כ-23.5 עמ'), 12 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 64681
בחינת דפוסים של קבלת החלטות בקרב ארגונים-קבוצה, כאשר ההתמקדות היא בדפוס קבלת החלטות בקונצנזוס.
7,053 מילים (כ-21.5 עמ'), 34 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 60987
בחינת דפוסי ההשתתפות הפוליטיים הקונבנציונליים והדפוסים החדשים (הלא-קונבנציונליים) והתבטאותם בתנועה זו.
7,066 מילים (כ-21.5 עמ'), 24 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 62545
ניתוח פסיכולוגי המנסה לזהות את דפוסי התנהגותו של ערפאת, ולהקיש מהם על מאפייני אישיותו.
18,348 מילים (כ-56.5 עמ'), 109 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 60667
מחקר איכותני הבודק את השפעת דפוסי הניהול וההתנהגות הארגונית בביה"ס על הנהגת הוראה שיתופית.
14,714 מילים (כ-45.5 עמ'), 73 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 66784
בחינה באמצעות תוכנית עסקית את כדאיות הקמתו של מיזם המתמחה בדפוס דיגיטאלי בכמויות קטנות לשוק לטקסטיל.
6,063 מילים (כ-18.5 עמ'), 37 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 70559
כיצד באים לידי ביטוי השונה והדומה בדפוסי המנהיגות של המורה בכיתה הטרוגנית במגזרים השונים בישראל?
6,181 מילים (כ-19 עמ'), 28 מקורות, 549.95 ₪
עבודה מס' 66664
בחינת הקשר וההשפעה של תרבות הארץ המארחת לבחירת דפוס חדירה יעיל ומתאים של חברה מסוימת.
8,655 מילים (כ-26.5 עמ'), 68 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 64310
כיצד נתפסה בתרבות היוונית המשיכה המינית וכיצד קושרו הביטויים של משיכה זו לדפוסי השותפות שהיו נהוגים בחברה העתיקה.
4,682 מילים (כ-14.5 עמ'), 4 מקורות, 181.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100