היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 10140
גישה לחקר דפוסי הצבעה תוך השלכה למפלגות הגדולות כולל תמי וש"ס כמודל להצבעה עדתית.
2,425 מילים (כ-7.5 עמ'), 5 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 20048
בחינת השימוש בתחריטי עץ לצורך העברת מסרי תקשורת וכאומנות לשמה במאה ה-15 - אילו מסרים הועברו ומשמעותם הדתית.
2,774 מילים (כ-8.5 עמ'), 5 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 20135
ניתוח דפוסי הדיבור של שני המינים וההבדלים ביניהם, פירושים שונים הניתנים לאותה שיחה ע"י שני המינים בשילוב מחקר בנושא.
4,517 מילים (כ-14 עמ'), 17 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 20296
סקירת דפוסי ההצבעה לליכוד על פי מאמרו של עמירם גונן וטוען כי המעבר של עדות המזרח מהעבודה לליכוד הינו מחזורי + בדיקה אמפירית.
5,813 מילים (כ-18 עמ'), 6 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 20406
הצגת האידיאולוגיה החרדית מול הציונות הדתית, השוני בדפוסי ההצבעה, הסיבות לשינוי וצפיה לעתיד.
4,080 מילים (כ-12.5 עמ'), 7 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 20594
סקירת המשטרים הפוליטיים במדינות לאחר עצמאותן, התפתחות דפוסי מדיניות ויציבות פוליטית.
2,334 מילים (כ-7 עמ'), 9 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 23064
העבודה דנה במערכת המשפטית היהודית בתקופה זו ע"י עיון בשו"ת בעניני שידוך ואירוסין.
8,809 מילים (כ-27 עמ'), 16 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 23082
רקע על העדה,התבדלות הגנתית לפי "בדד"\עמרם בלוי, אסטרטגיות ההתבדלות של נטורי קרתא והמשמעויות הגיאוגרפיות של ההתבדלות.
8,063 מילים (כ-25 עמ'), 12 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 23129
מחקר זה בא לבדוק האמנם קיים דפוס חשיבה ותפיסה בקרב החברה המוביל לקידוש הזיכרון והסמל הלאומי.
22,318 מילים (כ-68.5 עמ'), 66 מקורות, 544.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100