היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 10306
דימויה של מ"י, סיקור הארועים כולל הסתמכות על עיתונות וסקרי דעת קהל.
6,900 מילים (כ-21 עמ'), 38 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 41597
תקשורת, חברה וטכנולוגיה, זיכרון וידע פוליטי, השפעת הטלביזיה הציבורית, טופולוגיה של סוגי שידור ודעת הקהל על ביקור סאדאת.
5,514 מילים (כ-17 עמ'), 9 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 60753
בדיקת הטענה לפיה מלחמת ויאטנם, בהיותה "המלחמה הטלוויזיונית" הראשונה, השפיעה על דעת הקהל והביאה לנסיגה האמריקנית מויאטנם.
5,941 מילים (כ-18.5 עמ'), 18 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 67091
בחינת הסיקור התקשורתי הישראלי, תפיסת הציבור הישראלי את הסיקור, וכיצד משפיע אופי הסיקור על דעת הקהל הישראלי כלפי פעולות אלו.
14,246 מילים (כ-44 עמ'), 33 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 69474
ניתוח של סקרי דעת הקהל האמריקני בסוגיית הגרעין האיראני בעשור האחרון, באמצעות 2 אתרי סקרים מובילים בארה"ב.
5,781 מילים (כ-18 עמ'), 13 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 41524
מודלים תקשורתיים וניתוח המאמר.
3,434 מילים (כ-10.5 עמ'), 4 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 50564
דיון בחוסר המידע והדיס-אינפורמציה ביחסי ארה"ב-ברה"מ במאה העשרים.
2,222 מילים (כ-7 עמ'), 3 מקורות, 143.95 ₪
עבודה מס' 60048
התערבות ארצות הברית בויאטנם והתערבות ישראל בלבנון.
20,890 מילים (כ-64.5 עמ'), 29 מקורות, 374.95 ₪
עבודה מס' 60076
הצגת התנועה כמקרה מבחן להשתתפות פוליטית חוץ פרלמנטרית.
3,263 מילים (כ-10 עמ'), 12 מקורות, 193.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100